Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Dobrovolný Viktor

* 2.3.1909 Havlíčkova Borová (Havlíčkův Brod) (Česká republika (Czech Republic))
+ 13.12.1987 Praha (Česká republika (Czech Republic))
malíř, ilustrátor, fotograf, sochař

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Dobrovolný Viktor
Viktor Dobrovolný se narodil v Borové (nyní Havlíčkova Borová) v domě čp. 73. Byl druhorozeným synem z pěti dětí Albíny a Filipa Dobrovolného. V letech 1920-24 studoval na reálce v Praze-Žižkově, 1924-28 se učil kreslení písma, ornamentu, pískování a leptání skla v závodě J. Palmeho v Praze 1. V letech 1927-34 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora Josefa Drahoňovského. Za účast v komunistickém odboji byl v letech 1941-45 vězněn v koncentračních táborech Mauthausen a Dachau.
Po návratu do Prahy a marném pokusu stát se pedagogem Uměleckoprůmyslové školy, byl čtyři roky zaměstnán jako technický redaktor v družstevním nakladatelství Máj. V roce 1950 se stal členem Svazu československých výtvarných umělců a věnoval se převážně sochařské tvorbě.
Jeho tvorba i názory byly silně ovlivněny otcem, levicově orientovaným novinářem.
Do výtvarného života se Viktor Dobrovolný aktivně zapojil již ve dvacátých letech 20. století, kdy začal svými kresbami a karikaturami přispívat do týdeníku Kronika, Der Simpl a skautského časopisu Oheň. Vedle kresby se věnoval i malbě a práci v materiálu, která v jeho tvorbě později převážila.
Viktor Dobrovolný svými díly reagoval na dobu, kterou prožíval. Náměty čerpal z české tradice. Také se nechával inspirovat aktuální současností podle své vnitřní tvůrčí potřeby. Neustále hledal nové způsoby vyjádření svých pocitů, tužeb, záměrů a snažil se je skloubit s požadavky objednavatele. Jeho tvorbu lze rozdělit do dvou linií. Jednu tvoří řada portrétů, medailí a pomníkových prací v duchu socialistického realismu vytvořená především na politickou objednávku. Druhá zahrnuje expresivně laděné plastiky zachycující půvaby a krásy života, ale i jeho dramatické zvraty a v neposlední řadě četné lyrické postavy žen jako symbolů života. Vybraná díla z jeho celoživotní tvorby získala obec darem v roce 1994 od paní Květeny Dobrovolné, jež tak splnila přání svého muže.
Roku 1984 byl Viktor Dobrovolný jmenován zasloužilým umělcem. Zemřel 13. 12. 1987 v Praze. Urna s jeho popelem je uložena s ostatky autorových rodičů na hřbitově v Havlíčkově Borové.
Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brodnar. Havlíčkova Borová ?
Jeho předválečná díla jsou inspirována kubismem, elementarismem přírodních útvarů a některými aspekty surrealismu. V l. 1941-1945 byl vězněn v koncentračních táborech Mathausen a Dachau. Autor pomníků, soch, reliéfů, obrazů, kreseb a plastik. Na Kladně autorem několika pomníků, které po r. 1989 zanikly, např. pomníku A. Zápotockého, Pomníku dělnického hnutí na Kladně a Pamětní desky redakce novin Svoboda.
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: