Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Křivinka Gustav

* 24.4.1928 Doubravice nad Svitavou (Blansko) (Česká republika (Czech Republic))
+ 17.2.1990 Brno (Brno-město) (Česká republika (Czech Republic))
skladatel

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Křivinka Gustav
Bylo zcela přirozené, že synek z učitelské rodiny se od dětství věnoval hudbě. Na brněnské konzervatoři pak studoval houslovou hru u prof. Františka Kudláčka a skladbu u profesorů Václava Kaprála (viz Václav Kaprál) a Viléma Petrželky. Ve studiu skladby pokračoval na Janáčkově akademii múzických umění u prof. Jaroslava Kvapila. Absolvoval Smyčcovým kvartetem č. 1 v provedení Janáčkova kvarteta. Již jako konzervatorista a posluchač JAMU se projevil jako talentovaný skladatel (Kasace pro čtyři dechové nástroje, Domácí hudba, Travařské písně, Koncert pro housle a orchestr, Symfonie č. 1, Concerto grosso a další). Křivinkova rozsáhlá tvorba se opírala o lidovou hudebnost a inspiraci Leošem Janáčkem. V desítkách skladeb zasáhl do oblasti instrumentální (Sonáta pro sólové housle), komorní (Smyčcový kvartet op. 17), malého orchestru (Nevěrná milá), velký orchestr (I. a II. Symfonie, Legenda o velkém hříšníkovi na motivy Dostojevského), koncertantní (Concerto grosso pro klavír a smyčcový orchestr, absolventská práce, 1950), vokální (Lidové balady a legendy, Ohlasy písní ruských, Holubička sivá, 6 dvojzpěvů na texty Oldřicha Mikuláška, kantáta Cesta člověka). Zvláštní zmínku zaslouží v této souvislosti kantáta-oratorium Motýli tady nežijí na básně dětí z terezínského ghetta, provedená v premiéře 28. března 1963 v Brně. Skladba měla velký ohlas, dočkala se úspěšného uvedení až v uruguayském Montevideu.Tvůrčí mnohostrannost Gustava Křivinky se projevila i v jeho scénických skladbách pro rozhlas, divadlo a film (Škola otců), nesčíslných písních a úpravách pro soubory, mužské a ženské sbory, orchestry lidových nástrojů. Vynikal citem pro kontinuitu hudby, slova a obrazu, ostatně sám psal básně a věnoval se i kreslení. Od roku 1961 působil v televizi a brzy patřil k významným režisérům televizních hudebních pořadů. Připravil a realizoval množství přímých přenosů koncertů, operních a baletních představení, folklorních i populárních pořadů, cykly o opeře, operních umělcích, mladých interpretech i o hudebních nástrojích. Psal zasvěcené rozbory a recenze pro odborný i laický tisk, pracoval v tehdejším Svazu československých skladatelů a koncertních umělců. S manželkou Evou, scénáristkou a publicistkou, pořádali ve svém bytě na Veselé ulici vyhledávaná setkání brněnských hudebníků, literátů, výtvarníků, publicistů a přátel umění. V rodinné umělecké tradici pokračuje syn Gustav Křivinka ml., který si vybral dráhu architekta.

Mnohé skladby Gustava Křivinky se staly součástí kmenového repertoáru významných interpretů (Sonátu pro sólové housle zvolila např. japonská virtuoska Shizuko Ishikawa). Skladatel, muzikant a hudební režisér Křivinka pochopil a využil možnosti prostřednictvím techniky, především televizní, přiblížit umělecké dílo vnímateli, posluchači a divákovi. V tom zanechal důležitý odkaz svým následovníkům, kterých bohužel není příliš mnoho.

zdroj: www.brno.cz
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: