Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Štech Rudolf

* 1.9.1858 Panenský Týnec (Louny) (Česká republika (Czech Republic))
+ 2.1.1908 Plzeň (Plzeň-město) (Česká republika (Czech Republic))
stavitel, architekt

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Štech Rudolf
Rudolf Štech se narodil 1. září 1858 v Panenském Týnci u Loun v rodině Karla Štecha, mistra zednického a Františky Štechové, rozené Čermákové, pocházející z Velvar. Tam se vyučil zedníkem a potom vystudoval reálku v Lounech. Pracoval u svých strýců Františka a Tomáše, stavitelů na Lounsku, kde většinou držel stavební dozor na jejich stavbách. Později vystudoval architekturu na technice v Praze a na akademii ve Vídni, kde také krátce pracoval. Složil stavitelské zkoušky a začal s podporou své rodiny podnikat ve Slaném. V době svého pobytu v Praze se seznámil s Adou Janskou, dcerou pekaře z Ostrovní ulice, která se později stala jeho manželkou. V roce 1889 odchází ze Slaného do Plzně, kde dostal zadánu stavbu nové synagogy, jejíž stavební práce byly ukončeny v r. 1892. V tomto roce začíná nejvýznamnější etapa Štechovy stavební činnosti v Plzni a stal se jedním z předních stavitelů, který staví ve stylu tak zvané české novorenesance. Navrhoval převážně obytné domy (v Plzni téměř dvacet včetně vlastní vily), jejichž průčelí zdobil podle kartonů M. Alše sgrafitem a malbou většinou malíř Jasef Bosáček. Navrhl a postavil radnici ve Slaném, městské divadlo, synagogu, obecní pivovar v Plzni, Dvořáčkův dům-hotel v Písku, sokolovnu a budovu dnešního muzea v Klatovech a další stavby.
Ke konci 19. století se dostal do finančních potíží. Jejich překonání si sliboval od velké zakázky – výstavby nového plzeňského nádraží a dalších technických staveb v jeho zázemí. Zakázku ale od samého začátku provázely komplikace, Štech neměl na splácení úvěrů, které do stavby sám vložil a přestal platit bernímu úřadu daně. V roce 1907 pak úřad zabavil jeho pohledávky u železnice. Rudolf Štech poté spáchal 2. ledna 1908 sebevraždu v krovu plzeňské synagogy, kterou sám stavěl.
Jarmila Štogrová
-
Absolvent reálky v Lounech a Vysoké školy technické v Praze. Studium architektury dokončil na akademii výtvarných umění ve Vídni. Zpočátku pracoval v ateliéru vídeňského stavitele Schuhmachera. Stavitelskou dráhu začal ve Slaném, kde se vyučil zednictví u svého strýce, stavitele Františka Štecha. Spolu se strýcem se v l. 1877-1878 podílel na přestavbě slánského gymnázia. Po studiích projektoval a postavil ve Slaném několik měšťanských domů, Okresní hospodářskou záložnu a radnici. Pracoval v obecním zastupitelstvu, byl členem Sokola, v l. 1886-1888 jeho starostou. Od r. 1889 působil v Plzni, kam se v r. 1891 přestěhoval. Zde se stal známým architektem a podnikatelem, navrhl řadu obytných a veřejných budov, postavil mj. synagogu, městské divadlo, poštu, obecní pivovar ad. Spolupracoval s M. Alšem a J. Bosáčkem na výzdobách průčelí domů sgrafity a malbami. Restauroval také církevní stavby. - Jeden z předních představitelů tzv. české neorenesance, po r. 1900 přecházel k výzdobě budov v secesním stylu.
svkkl.cz, 2013/01/20

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: