Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Hrbek Čeněk

* 8.5.1837 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 1902 Plzeň (Plzeň-město) (Česká republika (Czech Republic))
fotograf, malíř, kreslíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Hrbek Čeněk
Malíř, fotograf, vydavatel fotočasopisu, nejvýznamnější osobnost počátků fotografie v českých zemích.
Pocházel z rodiny hodináře. Po gymnasiu studoval 1825-29 na Polytechnickém institutu ve Vídni a poté v oddělení architektury vídeňské Akademie, kde 13. srpna 1831 získal Výroční cenu. Od 1831 pracoval jako úředník stavebních kanceláří ve Vídni, Innsbrucku, Brně a od 1838 v Praze. 1836-37 vytvořil soubor kolorovaných litografií Mährens ausgezeichnete Volkstrachten. Na podzim 1839 experimentoval s daguerrotypií a dle jeho vyjádření byli jeho pomocníky Ferdinand Hessler a přírodovědec Ludwig Redtenbacher. Od října 1841 otevřel v Praze v na Koňském trhu (čp.840/II) první stálý daguerrotypický ateliér v Čechách. 1842 a 1844 vystavoval své daguerrotypie na výstavách Krasoumné jednoty. Celkem třikrát změnil v Praze místo fotostudia. Nejvíce signovaných daguerrotypií pochází z ateliéru v Jindřišské ulici. 1844 a 1847 inzeroval v Cur-und Badeliste fotoateliér v Karlových Varech. Po smrti manželky se oženil s o 15 mladší sestřenicí Zuzanou Beckertovou, opustil místo státního úředníka a cele se věnoval fotografii. 1854 tak začal vydávat Photographisches Journal, zahájil obchod fotografickými potřebami a ateliér přestěhoval na frekventované místo Na příkopě (čp. 969). Do časopisu mnohdy psal příspěvky, mj. o fotografických výstavách, které navštěvoval v západní Evropě. Skleněný salon u Prašné brány v době jeho cest vedli asistenti, například miniaturista Antonín Řehula. 1865 zanechal svých aktivit v Praze a odešel do České Lípy, kde si předtím zakoupil dům. I tam se příležitostně věnoval fotografii. Díky své organizátorské činnosti spjaté zejména s vydáváním časopisu se řadí k průkopníkům fotografie celoevropského významu.
Odkazy: Mährens ausgezeichnete Volkstrachten in 30 colorierten Blättern. Brno 1936; Photographisches Journal II, 1854, č.5, s.35-36; Photographisches Journal IV, č.10, s.76-77; Photographisches Journal V, č.1-2, s. 12-14; Photographisches Journal IX, č.8, s.64 L: Bohemia, 22. 6.1841; Bohemia, 22.6. 1842; Bohemia, 3. a 19. 10.1841; Bohemia, 9.10.1842; Karlsbader Badeliste im Jahre 1847; P. Scheufler: Vilém Horn-průkopník fotografie. Katalog výstavy, Česká Lípa 1981; P.Scheufler: Galerie c.k. fotografů. Praha, Grada 2000 (tam další odkazy na bohatou literaturu)
zdroj - www.scheufler.cz
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: