Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Vocásek Hrošecký Jan Antonín

* 26.2.1706 Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou) (Česká republika (Czech Republic))
+ 26.6.1757 Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou) (Česká republika (Czech Republic))
malíř

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Vocásek Jan
Jan Antonín Vocásek-Hrošecký. Malíř.
Jeho matka Kateřina pocházela z Hrošky. Po ní se někdy podepisoval "Hroschecky". Je pravděpodobné, že to byl Čech, i když se někdy psával též německy Woczasek. Byl "domácím" malířem rychnovských Kolowratů. Charakteristickým rysem jeho děl je jedinečný smysl pro detail. Vedle předpokládaných styků s uměleckou dílnou rychnovských Kapounů sehrálo pro formování jeho malířského projevu především samostudium. K němu velkou měrou přispěla možnost obeznámení se s obrazovým vybavením rychnovského zámku, které bylo nejpozději roku 1743 zcela zásadně rozšířeno přenesením obrazové galerie Kolowratů z jejich pražského paláce na Malé Straně. Nejznámějšími Vocáskovými díly jsou barokní zátiší, jejichž obsah představují názvy Zátiší s koroptví a kartami, Zátiší se sojkou a květinou atd., datovaná kolem r. 1743. Dnes jsou tyto obrazy součástí zámecké expozice v Rychnově nad Kněžnou. Vedle této relativně dobře, byť zdaleka ne úplně poznané a doložené stránky malířovy tvorby zůstává v ústraní jeho další činnost. Spíše náhodně tak bylo s Vocáskovým jménem postupně spojeno i několik žánrově odlišných prací, mezi nimiž vedle portrétu a předloh pro grafická zpracování figuruje cyklus Křížové cesty, namalované zřejmě ještě před polovinou 18. století pro farní kostel sv. Havla v Rychnově nad Kněžnou. Dodnes kompletně dochovaný soubor byl již někdy po polovině 19. století přenesen do farního kostela sv. Petra a Pavla v Dobrém.

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: