Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Brikcius Eugen

* 30.8.1942 Praha (Česká republika (Czech Republic))
básník, performer, filosof, esejista, překladatel

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Brikcius Eugen
V letech 1966-1968 dálkově studoval filosofii a sociologii na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, v letech 1968-1970 filosofii na University College v Londýně; studia dokončil až v letech 1981-1982. V 70. letech byl výtvarníkem ve svobodném povolání. Od roku 1982 žije ve Vídni, kde se živil jako úředník. Dnes je ve svobodném povolání. V letech 1966-1970 pořádal happeningy, na něž po roce 1990 navázal organizováním tzv. konceptuálních akcí.
Literární tvorba Eugena Brikciuse začala psaním scénářů k happeningům, jimiž se už před rokem 1968 zapsal do vědomí nonkonformních uměleckých a spisovatelských kruhů. Jeho následující tvorba, zahrnující i překlady do novodobé latiny (Cadus rotundus – Sud kulatý) nebo eseje o výtvarnictví a o výtvarnících (Vyložení umělci), se z valné části opírá jednak o princip nonsensové imaginace, jednak o vynalézavou, někdy vskutku virtuózní hru s jazykem a s jazykovými prostředky, o experimenty, navazující na podněty dadaismu stejně jako moderního absurdního divadla. Na jedné straně se Brikciusovi daří svou jazykovou výpověď záměrně archaizovat, posouvat ji do polohy až manýristické, neváhat ani před rozmanitými, nejednou záměrně rozpustilými či rozvernými ritualizovanými formulacemi a odvážit se roztodivných mystifikací, při nichž je vlastní literární text interpretován a konkretizován jako konceptuální akt sui generis (teoreticky o tom pojednává titul Útěcha z mystifikace). Na straně druhé umělec jazykovou polohu díla chápe i jako možnost dát najevo své životní názory a jako svědectví o jeho preferovaném životním stylu. Obojí může přitom existovat na samém pokraji parodie – anebo může být s expresivní vervou parodováno. Literární podobu si v poslední době získal i další projev Brikciusovy početné umělecké aktivity – jeho televizní cyklus „snů“. Tyto Sny Eugena Brikciuse se svým naturelem nejvíc blíží záznamům vtipných a duchaplných kavárenských meditací: hovor se v nich zpravidla točívá kolem jediného tématu, které se nejčastěji vyšperkuje nějakou kuriozitkou, o níž ostatní nemívají ponětí. Ve svých „snech“ Brikcius vždy nasměrovává celé vyprávění od obecnější situace až k nevšednímu aforismu a vynalézavé pointě, prošpikovává je básněmi – neustále ale dbá na to, aby v jeho textech dominovala „srozumitelná poetičnost“. I když vesměs oslovuje lidi poučené a sečtělé, snaží se je hlavně pobavit, rozptýlit, a dokonce i potěšit. Především však píše víc o tom, co člověka v životě povznáší, než co v našem živobytí způsobuje poklesky a pády. Ve většině těchto svých „snových“ textů Brikcius vystupuje jako „Čech z Vídně“. A Vídeň, která se mu již dávno stala druhým domovem, se mu v tomto pojetí jeví jak odvěká sestra Prahy: jsou to pokaždé malé a milé světy, v nichž básník s gustem žije a s nimiž si dovoluje ve svých snech provádět, jak sám povídá, ty nejlíbeznější „techtle mechtle“. On sám má jednoznačně za to, že v jeho historiích jde skoro o samá „graciézní ozvláštnění zdánlivě samozřejmých pojmů, věcí a událostí“.
(vn)
Medailon je aktuální k 1. prosinci 2005
zdroj - www.czechlit.cz, 2010
-
Brikcius patří k průkopníkům umění akce u nás. Po absolvování gymnázia v Praze (1959) studoval dálkově filosofii a sociologii na pražské Univerzitě Karlově (1966– 1968). V letech 1968-1970 a 1981-1982 se zabýval filozofií na Univerzity College v Londýně. Ve své výtvarné i literární tvorbě sleduje možnosti komunikace, pohrává si s vyjadřovacími možnostmi jazyka v souvislosti s aktuální a danou situací jedince, všímá si jazykových nonsensů. Pro jeho dílo je typická absurdní ironie a groteskní humor. Na počátku 60. let uspořádal v Praze několik veřejných happeningů, aby upozornil na omezené možnosti navázat dialog nejen v prostoru současného umění, ale především v prostředí politicky zmanipulovaném. V jeho díle se objevují i prvky land artu (Sluneční hodiny, 1970) – akci v přírodě chápal ve své době jako útěk z nebezpečného a ostře sledovaného městského prostředí do svobodnější zóny. Za své občanské i umělecké postoje byl na začátku 70. let krátce uvězněn, po podpisu Charty 77 byl nucen se vystěhovat do zahraničí. Po návratu do vlasti počátkem 90. let provedl re-make některých svých happeningů a v oblasti poezie začal spolupracovat s básníkem Pavlem Šrutem.
Šb (Stěpánka Bieleszová, Muzeum umění Olomouc, 2008)
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: