Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Gillar Jan

* 24.6.1904 Příbor (Nový Jičín) (Česká republika (Czech Republic))
+ 9.5.1967 Praha (Česká republika (Czech Republic))
architekt, urbanista, designér nábytku

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Gillar Jan
V letech 1922-25 studuje architekturu u profesora Gočára na Akademii výtvarných umění v Praze. Poté zaměstnán v soukromých projektových kancelářích (např. u Jasromira Krejcara), navrhuje budovy obytné i občanské včetně vnitřního zařízení. Jako přítel Karla Teigeho se silně zúčastňuje levicové spolkové činnosti, zejména v Devětsilu a Levé frontě, jakož i řady architektonických a urbanistických soutěží. Své práce vystavuje u nás i v zahraničí (Budapešť, Brusel, Paříž, Berlín, Stockholm, Bukurešť, Benátky). Po válce zaměstnán ve Stavoprojektu v Praze, od roku 1952 ve Studijním a typizačním ústavu v Praze, kde se zabývá zejména typizací občanských budov. Roku 1964 získává vyznamenání Za zásluhy o výstavbu,
Byl typickým funkcionalistickým architektem. Jeho elegantní obytné budovy, realizované v Praze před 2. světovou válkou, a zejména pak soubor budov francouzského gymnázia, patří k významným dílům českého funkcionalismu. Gillarovy budovy jsou funkčně i výtvarně čisté a jsou domyšleny i v interiérech. Bohužel řada jeho soutěžních architektonických projektů a urbanistických plánů zůstala nerealizována. V poválečném období se soustředil na řešení typových projektů obytných a občanských budov.
Ing.arch. Kamil Dvořák, DrSc.
Realizace a projekty
nájemní dům Ovenecká 43/98, Praha-Letná
Dům Karla Teigeho, 1939 - Praha,
Interiéry obchodního domu Bílá labuť, 1939 - Praha,
Obytné domy Na Hubálce, 1939 - Praha,
Tři činžovní domy na ulici Vinařská, 1938 - Praha,
Francouzské školy, 1934 - Praha,
Kolektivní dům družstva Včela, 1931 - Praha,
Malobytové sídliště na Ruzyni, 1931 - Praha,
Další stavby
Muzeum Památníku odboje, Praha-Žižkov (1926-30, v ateliéru Jan Zázvorky)
činžovní dům v Praze, Veletržní 209 (1934)
vila v Praze, na Babě 1826 (1934)
jídelna a ložnice B. Brouka (kol. 1935)
činžovní domy v Praze, ul. Družstevní ochoz 1303-1307 (1936-37)
vila v Praze, Nad Bertramkou 2416 (1939)
činžovní domy v Praze, Za Hládkovem 676-680 (1939-40)
dům sociální péče v Kostelci n. Č. L ul. K jatkám (1939-42)
dům sociální péče v Praze-Zbraslavi, ul. U Včely (1941-46)
učňovská škola v Plzni (1949-52)
Projekty
soutěž na parlament v Praze (1928)
Tylovo divadlo v Kutné Hoře (1928)
praž. obce na domy s malými byty („CIRPAC") 1930 (s J. Špalkem)
projekt kolektivizovaného okrsku na předmostí Nuselského mostu („L-projekt"), 1930 (s P. Buckingem, A. Mullerovou, J. Špalkem)
pavilón ČSR v Paříži (1936)
krematorium v Kolíně (1943)
Kulturní dům fy ASO v Olomouci (1944)
gymnázium v Praze (1948)
Literatura
A. Vondrová (ed.), Český funkcionalismus 1. (kat. výst). UPM Praha 1978.
T. Černoušek-V. Šlapeta-P. Zatloukal, Olomoucká architektura 1900-1950. Olomouc 1981.
R. Švácha, J. G. Výtvarná kultura 8,1984. č. 3, s. 63-4.
Z. Lukeš, J. G. Čs. architekt 31, 1985. č. 4, s. 4.
zdroj - http://letenskaplan.webgarden.cz/novinky/gillar-jan-1904-1967.html


 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: