Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Sekal Zbyněk

* 12.7.1923 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 24.2.1998 Vídeň (Wien) (Rakousko (Austria))
překladatel, malíř, knižní grafik, sochař

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Sekal Zbyněk
Sochař, malíř, grafik, překladatel a pedagog. Byl členem skupiny Máj, účastník neoficiálních Konfrontací. 1) Od roku 1970 žil ve Vídni.
Sekal studoval u Františka Tichého a Emila Filly na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové (1945-1950), studia však nedokončil. V roce 1969 emigroval do zahraničí, kde působil jako pedagog (Akademie ve Stuttgartu, 1972-1974). Sekalova nesmírně rozmanitá tvorba sahá od malby přes sochařství, film (hrál v komedii Blázni mezi námi, 1955, výtvarně spolupracoval na snímku Markéta Lazarová, 1967) až k práci překladatelské (např. Ludwig Feuerbach, Zásady filosofie budoucnosti a jiné filosofické práce, Franz Kafka, Proměna. Počátky jeho malířské tvorby silně ovlivnily děsivé válečné zkušenosti, v letech 1941-1945 byl vězněn v koncentračních táborech Terezín a Mauthausen. Osobní zážitky pak reflektoval v sérii expresivních figurálních maleb. Dalším východiskem se mu stal po návštěvě Mezinárodní surrealistické výstavy v Paříži (1947) surrealismus, který prohloubil jeho zájem o skryté dimenze všední reality. Ostatně, „svět tajemství prostých předmětů i hravá volnost jejich tvarových analogií se propříště stal trvale přítomným v Sekalově umění“ (Mahulena Nešlehová). Během 50. a 60. let vytvořil řadu obrazů s předměty všedního dne, zobrazovanými lapidárním způsobem (Kleště, 1955, Stromy domy, 1960-1961). Od konce 50. let malbu postupně vytlačovala plastika, charakteristická jednoduchými tvary a silným emotivním nábojem (Mrtvá hlava, 1955); zabýval se principy stavebnosti, stability (série Obydlí z přelomu 50. a 60. let) i jejich opakem, vratkostí a nestabilitou (série Vratké stavby, 1964). Koncem 50. let se v jeho tvorbě setkáváme se stylizovanou figurou, svou poetikou a znakovostí blízkou umění Paula Kleea. Od počátku 60. let pracoval na sériích asamblážových reliéfů, využívajících náhodně nalezené předměty. Svým způsobem se jednalo o obrazy, neboť předměty (drátky, zámky, cvočky atd.) byly pevně spjaty s plochou (Zamyky, 1964). Na počátku 80. let vytvářel schránky - objekty z lehkých dřevěných konstrukcí, jakési skrýše a pasti, analogie paměti a místa pro tajemství.
JP (Potůček Jakub, Muzeum umění olomouc, 2008)
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: