Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Tesař Jiří

* 20.4.1913 Obersdorf u Žitavy
sochař, restaurátor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Tesař Jiří
Vyučen jako řezbář. Pracoval dlouhá léta v restaurátorských ateliérech NG v Praze - polychromovaná plastika (1939-1965). Při tomto zaměstnání absolvoval teorii restaurování a konzervační techniky u prof. B. Slánského (1950-51, dva semestry). Podnikl studijní cesty do Rakouska a východního Německa.

Restaurátorské práce:
1950 Plzeň, soukromá sbírka, Mistr Zvíkovského Oplakávání, Světice bez atributu a sv. Markéta, dřevo.
1956 Karlštejn, hrad, soubor plastik (spol. D.Blažkovou) / Chotěšov u Dolan, kostel, pozdně gotická plastika.
1960 Kočí, kostel sv. Bartoloměje, fragment oltáře s figurální výzdobou, kolem pol. 17.stol.
1961 Žleby, zámek, Sv. Jiří s drakem / Mistr Zvíkovského Oplakávání, Sv. Linhart, po 1520, dřevo, NG (i.č. P 4485).
1962 Zálezlice, kostel sv. Klimenta, polychromovaný reliéf s námětem Smrti P. Marie, počátek 16. století.
1963 Kostelec nad Ohří, kostel sv. Petra a Pavla, restaurování polychromované plastiky Madona Ochranitelka, 1. polovina 15. století. / Mistr zvíkovského Oplakávání, Sv. Barbora, dřevo, Okresní muzeum, Strakonice / Chlum nad Ohří, poutní kostel, Madona, kolem 1400, polychromované dřevo.
1964 Konopiště, zámek, tři polychromované plastiky ze zámeckých sbírek (i.č. 29451, 29489, 29424) / Jemniště, Oblastní muzeum Podblanicka se sídlem na zámku, dvě dřevořezby (Ukřižovaný, 1. polovina 17. stol. a sv. Florián, pol. 16. stol.) / Madona Malšínská, před 1520, dřevo, NG (i.č. P 5109).
1965 Madona z Velhartické archy, NG Praha (i.č. P 4575) / Oplakávání Krista ze Žebráka, okolo 1510, dřevo, NG Praha (i.č. DP 1196) - odkrytí zbytků původní polychromie / České Budějovice, ambit bývalého dominikánského kláštera, Mistr reliéfu Oplakávání ze Žebráka, Ukřižování, kolem 1520, dřevo / Zvíkov, hradní kaple, Mistr Zvíkovského Oplakáváni, reliéf Oplakávání Krista, před 1510, dřevo (spol.D.Blažkovou) / Hracholusky, Mistr Zvíkovského Oplakávání, Madona s dítětem, dřevo (spol.D.Blažkovou) / Řednice u Doupova, kaple, Madona s děckem, 3. čtvrtina 15. století.
1966 Mnichovo Hradiště, bývalý klášterní kostel sv. Tří králů, J. Jelínek: Sv.Jan Nepomucký, kolem 1730, polychromované dřevo / Kosmonosy, kaple sv. Martina, M.Jelínek: Sv. Martin, polychromované dřevo.
1967 J. Jelínek: Sv. Václav, 1749, Okresní muzeum Mladá Boleslav.
1968 Sv. Vít z Mezipotočí, 15. stol., polychromované dřevo, AJG Hluboká nad Vltavou.
1986-95 Epitaf Adama Strzisky z Tachova - transfer (spol.V. Frömlovou).
PePřík

Lit.: Umění restaurátorské. UHM Kroměříž 1969, nestr.
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: