Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Materna Otakar

* 13.7.1860
+ 9.9.1928 Praha
architekt, redaktor

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Materna Otakar
Český architekt, autor technické literatury a memoárů. Jako student se aktivně účastnil společenského života zejména jako redaktor Akademických listů. Napsal i dějiny Akademického čtenářského spolku za I. třicetiletí své existence. Začínal jako inženýr u městské plynárenské v Praze (1881-2), roku 1883 se účastnil prací na přestavbě Národního divadla. V letech 1884-7 byl členem zemského výboru království českého. Roku 1887 získal koncesi a stal se samostatným stavitelem a podnikatelem v Praze. Spolu s dalšími navrhl změnu utrakvistického Spolku architektů a inženýrů v království českém, který byl mnohonárodnostní a ozhodovalo pouze místo působení, na spolek ryze český. Roku 1895 byl zvolen českým zemským poslancem a 1896 obecním starším hl.města Prahy. Při stavbě "Schierových domů" u kostela sv. Mikuláše (1897) jako první užil betonových sklepů. Provedl 40 staveb v Praze (mj. přístavba Náprstkova musea), stavěl Reálnou školu v Kutné Hoře a množství projektů a staveb po celých Čechách. Jakožto příznivec staré Prahy si získal nepopiratelné zásluhy o zachování historických stavebních památek. Mimo jiné napsal publikaci Šest hovorů o technických potřebách krás Prahy (1895).
PePřík

Lit.: Masarykův slovník III.
 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: