Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Hlaveš Milan

* 21.9.1970 Sobotka (Jičín) (Česká republika (Czech Republic))
kurátor, historik umění, muzejní pracovník

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Hlaveš Milan
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Vratislav Šotola: Sklo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Vladimír Jelínek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Ingrid Glaserová: Sklo / Glass,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Tamara Bohuňková: Kresby, sklo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Ilona Staňková: Kresby, sklo, fotografie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Zdeněk Manina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Jindra Viková: Je později, něž si myslíš / It's Later than You Think,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Skleněné figurky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, 3. mezinárodní sympozium rytého skla Kamenický Šenov 2002 / 3rd International Symposium of Engraved Glass, (Třetí ročník mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Ilja Bílek a jeho sklářský ateliér / Ilja Bílek and His Glass Studio,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Czech Glass 1945-1980 (Design in an Age of Adversity),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Horizonty / Horizons (Patnáct let Fulbrightovy komise v České republice / Fifteen years of th Fulbright Commission in the Czech republic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, 3 Glass,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, The Story of Bohemian Glass,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, 7 + 1 (Mistři českého skla / Masters of Czech Glass),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, ? Rekultivace (Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Jiroutek Jiří , Fenomén Ještěd / Phenomenon Ještěd / Phänomen Ještěd, Fenomén Ještěd, s.r.o., Liberec (Liberec)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Rozsypal Ivo , Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession), ?, ?,
  2014, ? Ateliér keramiky a porcelánu 2011 - 2014 / Studio of Ceramics and Porcelain, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha (předmluva)

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  2000, Hlaveš Milan , Léto a keramika v Bechyni, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13,22,2000/11/09,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Hlaveš Milan , Jaroslav Horejc a užité umění, Keramik, ?, 4,2000,4-5
  2001, Hlaveš Milan , Arzenal, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14,18,2001/09/13,13-13
  2001, Hlaveš Milan , Řád ve skle Ilji Bílka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2001,9,2001/05/03,12
  2001, Hlaveš Milan , Světová výstava keramiky, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14,24,2001/12/06,9
  2003, Hlaveš Milan , Dialog na Chodovské tvrzi, Keramika a sklo, 3,5,2003,42-43
  2003, Hlaveš Milan , Design užitkových předmětů pro Krásnou jizbu, Ladislav Sutnar: Prague - New York, ?, ?, 2003,311-317
  2004, Hlaveš Milan , Opotřebovanost slov, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17,4,2004/02/19,4
  2005, Hlaveš Milan , Výstavy X let na Pelechově potvrdily, že si Zdeněk Lhotský před letly zvolil správnou cestu (Milan Hlaveš - Portréty - vydání 19/2005), www.glassrevue.com, ?, ?, ?, 0-0
  2005, Hlaveš Milan , Úmrtí (Ztráty ve sklářské obci), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18,8,2005/04/14,3-3
  2009, Hlaveš Milan , Transfúze - Ilja Bílek a žáci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22,2,2009/01/22,7-7
  2010, Hlaveš Milan , Opotřebovanost slov / Well-Worn Words, Jindra Viková: Odkazy a návraty / References and Returns, ?, ?, 2010,146-147
  2011, Hálová Dita , Hlaveš Milan , Rada! Paráda?, Art + Antiques, ?, 2,2011/02/08,60-62
  2011, Hlaveš Milan , Lesní směs, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,5,2011/03/10,5
  2011, Hlaveš Milan , Oslavy Františka Víznera, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,9,2011/05/05,12-12
  2011, Hlaveš Milan , Ne-sná-ším slovo experiment! (František Vízner: 9. 3. 1936 - 1. 7. 2011), Art + Antiques, ?, 12 + 1,2011/12/12,66-67
  2014, Roubíček René , Hlaveš Milan , Wollner Jan , Lomová Johanka , Vytvářeli jsme styl doby (Rozhovor s René Roubíčkem), Art + Antiques, ?, 9,2014/09/08,28-35
  2017, Hlaveš Milan , Mattasová Horáčková Jana , Sklo umí málokdo ocenit, Flash Art, 11,45,2017,8

encyklopedie/slovník
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky),

e-mail
rok vydání, název (podnázev)
  2005/11/28, A group of Czech artists...,

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: