Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Vpravo

Míčko Miroslav

* 26.3.1912 Praha (Česká republika (Czech Republic))
+ 1.3.1970 Praha (Česká republika (Czech Republic))
historik umění, pedagog, teoretik umění, výtvarný kritik, překladatel

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Míčko Miroslav
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1942, Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Martin Salcman / Martin Salcman,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Bedřich Hoffstädter: Výstava obrazů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, V. V. Novák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Oldřich Kerhart,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Jan Kojan,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, František Emler,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Ludvík Kuba: Výstava obrazů / Eine ausstellung von bildern,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Pravoslav Kotík: Výstava obrazů, kreseb a grafik,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943, Miloslav Holý: Akvarely a grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Ludvík Kuba: Výstava obrazů / Ausstellung von Bildern,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Ludvík Kuba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, E. Nevan,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944, Pravoslav Kotík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Pravoslav Kotík: Dřevoryty, lepty, litografie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Lužice v díle Ludvíka Kuby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Josef Holler: Kresby, grafika, kvaše,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Obrazy Bořivoje Žufana,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Nové krajiny a zátiší Jana Zrzavého,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Georges Rouault: Obrazy a grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1947, Alois Vitík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Akvarely a oleje Lva Šimáka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Obrazy Aloise Schneiderky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, V. V. Novák: Jihočeská krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Otakar Kubín (O. Coubine),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Ludvík Kuba: Za půl století,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, Miloslav Holý: Nové obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1949, V. V. Novák: Jihočeská krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Jan Smetana: Výstava obrazů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Martin Salcman: Výstava obrazů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, František Emler: Prosté motivy,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1951, František Matoušek: Kresby a záznamy ze současné Francie a z válečných let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Otakar Kubín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Josef Holler: Výstava kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, Václav Sivko: Grafika z let 1943 - 1953,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů (z let 1949 - 52) k malířovým šedesátinám,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, Karel Lidický: Sochařské práce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Miloslav Holý,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Ludvík Kuba: Z naší vsi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Josef Holler: Africká cesta (Akvarely a grafiky Josefa Hollera),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1955, Gabriele Mucchi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Jan Kojan 1886 - 1956: Životní dílo,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Martin Salcman: Obrazy z poslední doby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, František Ronovský: Výstava kreseb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1957, Ludvík Kuba: Práce z posledních pěti let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, František Emler: Obrazy, kresby a grafika deseti let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Zdenka Heritesová: Syrakusy - Sicílie (Tempery a kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Pravoslav Kotík,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Jan B. Melichar: Praha a česká krajina,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Miloslav Holý: Dny v krajině (Malé oleje a akvarely),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Václav Křížek: Město a lidé (Obrazy - kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Zdenka Heritesová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Jan Kojan: Jižní Čechy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Národní umělec Ludvík Kuba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, František Cundrla: Francouzský skicář, (citace)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Emilio Vedova,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Václav Sivko,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Ludmila Pokorná: Obrazy z let 1958 - 1968,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Mikoláš Aleš: Kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1973, Karel Šmíd: Kresby, ilustrace, karikatury, studie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Vladimír Komárek: Grafika, obrazy (text Miroslav Míčko: Šest článků malby podle Mistra Wu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Zasloužilý umělec František Emler: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, František Emler (Dva dopisy),

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1946, Tři Španělé (Dominguez - Gonzales - De la Serna. Výstava obrazů a kreseb),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Členská výstava (Svaz čsl. výtvarných umělců skupina Umělecká beseda),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Pravoslav Rada, Václav Sivko: Soubor výtvarných prací,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Savremena čehoslovačka umetnost,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Italská kresba a grafika (Kresby a grafika italských malířů a sochařů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Václav Vokálek, Ruda Šváb,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Naivní umění v Československu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Skupina Umělecká beseda,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V,
  1965, Vª biennale internazionale d'arte contemporanea,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966, Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, X. bienal de São Paulo (Tchecoslováquia),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, L´art tchèque actuel,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Arte cecoslovacca contemporanea,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Míčko Miroslav , Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Aleš Mikoláš , Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha (předmluva)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1950, Aleš Mikoláš , Věnec národních písní, Tvar, nakladatelství SČSVU, Praha (úvod)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Aleš Mikoláš , Věnec národních písní, Orbis, Praha (úvod)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Aleš Mikoláš , Humor a satira, Orbis, Praha (úvod)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1951, Aleš Mikoláš , Špalíček národních písní a říkadel, Orbis, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1952, Palátová Cveklová Dagmar , Mikoláši Alšovi (Malíři z nejmilovanějších), Osvěta, státní osvětové nakladatelství, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1956, Delacroix Eugéne Ferdinand Viktor , Deník, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha (doslov, poznámky)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1958, Courbet Gustave , Dokumenty, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha (doslov, poznámka)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Míčko Miroslav , Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Hanson Elisabeth , Hanson Lawrence , Urozený divoch (Život Paula Gaugina), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha (doslov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1959, Vollard Ambroise , Vzpomínky obchodníka s obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha (úvod)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, Lessing Gotthold Ephraim , Laokoon čili o hranicích malířství a poesie, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha (doslov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, De Micheli Mario , Umělecké avantgardy dvacátého století, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha (doslov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1965, Vollard Ambroise , Vzpomínky obchodníka s obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha (úvod)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Dvořák František , Cirkus a varieté Františka Tichého, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1967, Hanson Elisabeth , Hanson Lawrence , Urozený divoch, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (doslov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1968, Renoir Jean , Renoir, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (doslov)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Aleš Mikoláš , Špalíček národních písní a říkadel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha (předmluva)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Klimešová Marie , Československý spisovatel 1950-1991, Společnost Topičova salonu, Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1947, Střetnutí (Sovětské malířství a současné umění), Vladimír Žikeš, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1942, Míčko Miroslav , Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, Kresby Karla Černého / Zeichnungen von Karl Černý, ?, ?, 1942,0-0 (nestránkováno)
  1943, Míčko Miroslav , Martin Salcman / Martin Salcman, Martin Salcman / Martin Salcman, ?, ?, 1943,0-0 (nestránkováno)
  1943, Míčko Miroslav , O životosprávě umělce, Život, 19,1,1943/09,33-36
  1943, Míčko Miroslav , Karel Lidický, Život, 19,2,1943/12,63-66
  1943, Míčko Miroslav , Divák, který přichází na výstavu... , Oldřich Kerhart, ?, ?, 1943,? (nestránkováno)
  1944, Míčko Miroslav , Oldřich Kerhart, Život, 19,4,1944/04,118-133
  1944, Míčko Miroslav , Poznámky k dílu Martina Salcmana, Život, 19,6,1945/01,187-188
  1944, Míčko Miroslav , K osmdesátinám Ludvíka Kuby, Ludvík Kuba, ?, ?, 1944,21-28
  1944, Míčko Miroslav , Dvě doby Kubova umění (Úvodem k současné výstavě), Ludvík Kuba, ?, ?, 1944,29-36
  1945, Míčko Miroslav , Grafika Zdeňka Seydla, Práce, 1,157,1945,3
  1946, Míčko Miroslav , Pařížské výstavy v zimě a v předjaří 1946 (Život), Život, 20,4-5,1946/10,132-141
  1946, Míčko Miroslav , Francouzská musea v rekonstrukci (Život), Život, 20,4-5,1946/10,141-142
  1946, Míčko Miroslav , Kresby a grafika Bohumila Kubišty, Práce, 2,265,1946,4
  1947, Míčko Miroslav , Často se stává, že úspěch uměleckého díla..., Obrazy Bořivoje Žufana, ?, ?, 1947,0-0 (nestránkováno)
  1947, Míčko Miroslav , Jan Zrzavý nám zde předkládá..., Nové krajiny a zátiší Jana Zrzavého, ?, ?, 1947,0-0 (nestránkováno)
  1947, Míčko Miroslav , Z literatury o umění (Max Dvořák: Italské umění od renesance k baroku. Praha, Laichter 1946; Josef Myslivec: Ikona. Praha, Vyšehrad 1947; C. Hálová-Jahodová: Brno. Stavební a umělecký vývoj města. Praha, Poláček 1947; Bohumil Kubišta: Předpoklady slohu. Úvahy. Kritiky. Polem), Práce, 3,300,1947,4
  1948, Míčko Miroslav , Delacroixovy ilustrace k Faustovi (I. O malíří a jeho době, II. Delacroix a svých ilustrací k Faustovi, III. Reakce Goethova, IV. Interpretační a výtvarná hodnota Delacroixových ilustrací,), Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 3,?, 1948,184-187
  1948, Míčko Miroslav , Je-li pravda, že umělec nepřestává být dítětem..., Akvarely a oleje Lva Šimáka, ?, ?, 1948,0-0 (nestránkováno)
  1948, Míčko Miroslav , K pastelům Aloise Schneiderky, Obrazy Aloise Schneiderky, ?, ?, 1948,0-0 (nestránkováno)
  1948, Míčko Miroslav , Josef Kaplický (První rozhlédnutí po této síni,...), Josef Kaplický: Výběr práce malířské - sochařské - architektonické, ?, ?, 1948,0-0 (nestránkováno)
  1948, Míčko Miroslav , Poslední fáze francouzského malířství, Život, 21,3,1948/06/15,80-89
  1948, Míčko Miroslav , Příklad Gutfreundův, Práce, 4,92,1948/04/18,4
  1948, Míčko Miroslav , Z pražských výstav (Alén Diviš ve Vilímkově galerii, Bohdan Lacina v Topičově salonu, J. C.Vondrouš v síni Hollara, Jihočeští výtvarníci v pavilonu JUV Na příkopě), Práce, 4,44,1948,4
  1950, Míčko Miroslav , První výstava II. skupiny Umělecká beseda SČVU..., Členská výstava, ?, ?, 1950,3-4
  1950, Míčko Miroslav , Courbet Gustave , Courbetův boj za mír, Výtvarné umění, 1,4,1950/08,171-171 (171)
  1950, Míčko Miroslav , K obrazům Jana Smetany, Jan Smetana: Výstava obrazů, ?, ?, 1950,? (nestránkováno)
  1952, Míčko Miroslav , České krajiny Otakara Kubína, Otakar Kubín, ?, ?, 1952,0-0 (nestránkováno)
  1952, Míčko Miroslav , Do Alšova roku, Výtvarné umění, 2,7-8,1952/08,270-273
  1952, Míčko Miroslav , Malířství na výtvarné úrodě 1951, Výtvarné umění, 2,7-8,1952/08,290-295
  1952, Míčko Miroslav , Pedagogické tradice ve výchově umělců, Výtvarné umění, 2,9-10,1952/12,415-421
  1953, Míčko Miroslav , K novým obrazům Vojtěcha Sedláčka, Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů (z let 1949 - 52) k malířovým šedesátinám, ?, ?, 1953,0-0 (nestránkováno)
  1953, Míčko Miroslav , Alšův návrh na výzdobu Pražské spořitelny, Výtvarné umění, 3,1,1953/01/31,66-68
  1954, Míčko Miroslav , O monumentální malbě, Výtvarné umění, 4,3,1954/03/31,118-127
  1954, Míčko Miroslav , Obrazy Renata Guttusa (Proslov na zahájení výstavy ve výstavní síni Mánesa), Výtvarná práce, 2,3,1954/02/12,10
  1954, Míčko Miroslav , K Daumierovu výročí, Výtvarná práce, 2,6,1954/03/26,5
  1954, Míčko Miroslav , Cesta do Sovětského svazu, Výtvarná práce, 2,11,1954/06/04,4-5
  1954, Míčko Miroslav , Naše účast na benátské Biennale, Výtvarná práce, 2,15,1954/07/29,8
  1954, Míčko Miroslav , Setkání se sovětskými umělci (1. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 2,19,1954/10/01,4-6
  1954, Míčko Miroslav , Setkání se sovětskými umělci (2. pokročování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 2,20,1954/10/15,4-5
  1954, Míčko Miroslav , Významný sovětský host, Výtvarná práce, 2,23-24,1954/12/04,9
  1954, Míčko Miroslav , Setkání se sovětskými umělci (4. pokračování fejetonu o zájezdu do Sovětského svazu), Výtvarná práce, 2,23-24,1954/12/04,4-5
  1955, Míčko Miroslav , Alšova malířská tvorba, Výtvarné umění, 5,6,1955/07/31,287-288
  1955, Míčko Miroslav , K otázkám portrétu, Výtvarné umění, 5,7-8,1955/11/20,298-313
  1955, Míčko Miroslav , Den v Treťjakovské galerii, Výtvarné umění, 5,9,1955/12/07,385-393
  1955, Míčko Miroslav , Úryvek z doslovu k Delacroixovu Deníku, Výtvarné umění, 5,10,1955/12/31,454-457
  1955, Míčko Miroslav , Sedmdesátiny V. V. Štecha, Výtvarná práce, 3,6,1955/03/25,5-6
  1955, Míčko Miroslav , Constantin Meunier (K padesátému výročí jeho úmrtí), Výtvarná práce, 3,7,1955/04/08,5
  1955, Míčko Miroslav , Příklad sovětského umění, Výtvarná práce, 3,9,1955/05/11,5
  1956, Míčko Miroslav , K Picassovu výročí, Výtvarné umění, 6,9,1956/12/10,395-407
  1956, Míčko Miroslav , K otázce nové formy v našem umění, Výtvarná práce, 4,7,1956/04/20,1-3
  1956, Míčko Miroslav , K šedesátinám Lva Šimáka, Výtvarná práce, 4,5,1956/03/21,9-9
  1956, Míčko Miroslav , XXVIII. Biennale di Venezia, Výtvarná práce, 4,12,1956/07/27,1-2
  1956, Míčko Miroslav , V. V. Novák, Výtvarná práce, 4,3,1956/02/22,5-6
  1956, Míčko Miroslav , Krajiny Františka Jiroudka, Výtvarná práce, 4,9,1956/06/05,7
  1956, Míčko Miroslav , XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,3-4
  1956, Míčko Miroslav , Zapomínaný sovětský umělec, Výtvarná práce, 4,13-14,1956/09/05,14
  1956, Míčko Miroslav , XXVIII. Biennale Di Venezia, Výtvarná práce, 4,15-16,1956/10/03,5
  1956, Míčko Miroslav , Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 4,24-26,1956/12/31,11
  1957, Míčko Miroslav , Ludvík Kuba zemřel, Výtvarné umění, 7,1,1957/03/30,1-3
  1957, Míčko Miroslav , Obrazy a kresby Jana Zrzavého, Výtvarná práce, 5,25-26,1957/12/30,13-13
  1957, Míčko Miroslav , Z cesty do Jugoslavie, Výtvarná práce, 5,2,1957/02/15,4-5
  1957, Míčko Miroslav , Zemřel Paul Fierens, Výtvarná práce, 5,8,1957/04/27,5
  1957, Míčko Miroslav , André François, Výtvarná práce, 5,12,1957/06/21,11
  1957, Míčko Miroslav , Saul Steinberg, Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,11
  1957, Míčko Miroslav , Vilém Plocek, Výtvarná práce, 5,14,1957/07/20,3
  1957, Míčko Miroslav , Herluf Bidstrup, Výtvarná práce, 5,15,1957/08/09,10
  1957, Míčko Miroslav , Zbigniew Lengern, Výtvarná práce, 5,16,1957/08/23,11
  1957, Míčko Miroslav , Hans Picard, Výtvarná práce, 5,17,1957/09/06,11
  1957, Míčko Miroslav , Raymond Peynet, Výtvarná práce, 5,19,1957/10/11,11
  1957, Míčko Miroslav , Mose, Výtvarná práce, 3,15-16,1955/09/05,11
  1957, Míčko Miroslav , Ze sjezdu AICA, Výtvarná práce, 5,24,1957/12/18,12
  1958, Míčko Miroslav , Honoré Daumier (150 let od narození francouzského malíře), Výtvarná práce, 6,4,1958/03/08,3-4
  1958, Míčko Miroslav , Naše umění v Jugoslávii, Výtvarná práce, 6,7,1958/04/27,6
  1958, Míčko Miroslav , AICA v Bruselu, Výtvarná práce, 6,10,1958/06/05,6
  1959, Míčko Miroslav , Jan Smetana, Výtvarné umění, 9,9,1959/12/31,402-407
  1959, Míčko Miroslav , O našem úspěchu v Bruselu, Výtvarné umění, 8,10,1959/03/31,434-445
  1959, Míčko Miroslav , K nevěcné kritice Pražského salónu, Výtvarná práce, 7,3,1959/02/24,4-5
  1960, Míčko Miroslav , Alois Vitík se hlásí o slovo, Výtvarné umění, 10,2,1960/05/10,67-72
  1960, Fišárek Alois , Grus Jaroslav , Sopr Alois , Hladík Karel , Veselý Ludvík , Felcman Bohuslav , Míčko Miroslav , Uždil Jaromír , Neumann Jaromír , Vaněk Jan , Co očekávám od sjezdu?, Výtvarná práce, 8,22,1960/11/26,8-9
  1962, Míčko Miroslav , Rozhovor s Matissem, Výtvarné umění, 12,2,1962/04/30,65-70
  1962, Míčko Miroslav , Vojtěch Volavka: O moderním umění (Recenze), Výtvarné umění, 12,4,1962/07/20,181-182
  1962, Míčko Miroslav , Naivní malíři, Světová literatura, 7,5,1962/09,53-67
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Míčko Miroslav , Otakar Kubín osmdesátiletý, Literární noviny, ?, ?, 1963/10/19,8-9
  1963, Míčko Miroslav , Muzeum XX. století, Světová literatura, 8,6,1963/11,191-201
  1963, Míčko Miroslav , Skupina 42 po patnácti letech, , 65,3,2005,3-4
  1963, Míčko Miroslav , Výstavy k Delacroixovu výročí, Výtvarná práce, 11,15-16,1963/09/07,6-7
  1963, Míčko Miroslav , Naivní umění v Československu , Výtvarná práce, 11,22-23,1963/12/05,1-1
  1963/04/06, Míčko Miroslav , Od Delacroixe k Picassovi, Výtvarná práce, 11,5,1963/04/06,4-5
  1964, Míčko Miroslav , O lidskosti umění, Výtvarné umění, 14,9-10,1964/12/21,? (385 - 404)
  1964, Chalupecký Jindřich , Novák Luděk , Míčko Miroslav , Lamač Miroslav , Padrta Jiří , Šmíd Jiří , K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12,2,1964/02/29,1-2 (1-3, 10)
  1964, Míčko Miroslav , Roger Caillois bydlí na avenue... (Rober Caillois: Zobecněná estetika), Světová literatura, 9,5,1964,138-140
  1964, Míčko Miroslav , Lublaňské bienále grafiky, Světová literatura, 9,1,1964/02,83-90
  1965, Míčko Miroslav , Arte e resistenza in Europe, Výtvarná práce, 13,16,1965/08/30,3-4
  1965, Míčko Miroslav , Kde budeme žít zítra?, Světová literatura, 10,2,1965/03,158-166
  1965, Míčko Miroslav , Okolo pařížského bienále, Výtvarná práce, 13,26,1965/12/31,1-3 (1,3)
  1965, Gross František , Hoffmeister Adolf , Chlupáč Miloslav , Chotěnovský Zdeněk , Kotík Jan , Paderlík Arnošt , Preclík Vladimír , Prokop Rudolf , Sopr Alois , Stavinoha Eduard , Synáček Otakar , Krejčí Čejková Luba , Rajlich Jan , Roubíček René , Soukup Jozef , Fragner Jaroslav , Novák Luděk , Šetlík Jiří , Volavka Vojtěch Josef , Míčko Miroslav , Raban Josef , Kotalík Jiří , Beneda Aleš , Císařovský Josef , Váross Marian , Motloch Jaroslav , Koucký Vladimír , Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 12,24-26,1965/01/30,1-19 (1-19)
  1966, Míčko Miroslav , Profil jedné generace, Výtvarné umění, 16,6-7,1966/09/05,261-270
  1966, Míčko Miroslav , Mezi tvůrčími skupinami..., UB 1966, ?, ?, 1966,?
  1966, Chlupáč Miloslav , Chalupecký Jindřich , Novák Luděk , Šetlík Jiří , Míčko Miroslav , Lamač Miroslav , Petrová Eva , Mráz Bohumír , Felix Zdeněk , Diskuse k Jarní výstavě, Výtvarná práce, 14,15,1966/08/04,1-4 (1, 3-4)
  1966, Míčko Miroslav , Dialektika kritikova povolání, Výtvarná práce, 14,18-19,1966/09/22,1-1
  1966, Holý Miloslav , Kafka Čestmír , Novák Ladislav , Sekal Zbyněk , Smetana Jan , Tichý Jiří , Tittelbach Vojtěch , Zoubek Olbram , Uher Rudolf , Slavíček Jan , Pokorný Zdeněk , Zemina Jaromír , Míčko Miroslav , Hlaváček Luboš M. , Vachtová Ludmila , Neumann Jaromír , Famíra Emanuel , Štrauss Tomáš , Kroupa Adolf , Kudělka Zdeněk , Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 14,25,1966/12/15,1-11 (1, 6, 7, 10, 11)
  1966, Míčko Miroslav , Nikoliv obhajoba..., Výtvarná práce, 14,24,1966/12/01,2
  1966, Míčko Miroslav , Ze zápisků neznamého malíře, Výtvarná práce, 14,25,1966/12/15,8-9
  1966, Hrubý Josef , Cubr František , Pokorný Zdeněk , Zemina Jaromír , Volavka Vojtěch Josef , Míčko Miroslav , Lamač Miroslav , Včelák Jiří , Jiránek Miloslav , Osudy Bruselského pavilónu, Výtvarná práce, 14,11,1966/06/09,6
  1966, Míčko Miroslav , Les fonctions de la critique, Art et critique, ?, ?, 1966,71-74
  1966, Míčko Miroslav , Naše moderní umění a spojení se světem, Dějiny a současnost, 8,2,1966,2-4 (příloha, s. II-IV)
  1967, Míčko Miroslav , Armando Pizzinato, Výtvarná práce, 15,3,1967/02/09,5
  1968, Míčko Miroslav , Vážená redakce!, Výtvarná práce, 16,12-13,1968/07/18,14
  1969, Míčko Miroslav , V odpovědi na vaše otázky... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 18,9-10,1969/04/21,465-466
  1969, Wu Tao-C´ , Míčko Miroslav , Testament Mistra Wu, Výtvarná práce, 17,3-4,1969/05/10,6-7 (6, 7)
  1970, Míčko Miroslav , Tudy šel člověk, Výtvarné umění, 20,5,1970/10/30,? (218 - 229)

periodikum
rok vydání, název (podnázev), číslo, ročník
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943/09, Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 1, 19
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1943/12, Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 2, 19
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1944/04, Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 4, 19
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945/01, Život (Studie o výtvarné práci a umělecké kultuře), 6, 19
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1966/09/05, Výtvarné umění, 6-7, 16

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: