Tiskový výstup informačního systému abART - osoba


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

vpravo

Kováč Peter

* 16.2.1955 Bratislava (Bratislava) (Slovensko (Slovakia))
historik umění, publicista, novinář, podnikatel, výtvarný kritik

osoba
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: místa narození, data úmrtí, místa úmrtí, oboru). Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- místo narození: pro vyhledávání místních rodáků (např. Kolín nebo i *brod)
datum úmrtí: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956).
- místo úmrtí: pro vyhledávání osobností (např. Kolín nebo i *brod)
- obor: pro vyhledávání oboru osob (např. malířstí nebo i *vazba)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- příjmení: pro vyhledání všech příjmění osoby (např. Bočkayová-Omiliaková Klára - lze zadat jak bočkayo nebo i omili)
- jméno: pro vyhledání obou jmen (např. Karel Jaromír Erben - lze zadad jak karel nebo i jaromír)
- datum narození: ve tvaru den, měsíc, rok. Pole mohou být vyplněna libovolně (např. denní výročí - pole den 25 pole měsíc 12 , měsíční výročí - do pole měsíc 3, výročí roku - do pole roku 1956, kulatá a významné výročí - do pole rok ???0, nebo *5).
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Příjmení:  Jméno:  Datum narození: . .
Kováč Peter
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, W. A. Schlosser: Výstava plakátů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1984, Jaroslav Chudomel: Pastely, litografie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Bořek Zeman,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Karel Pokorný: Akvarely,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Hana Čápová: Grafika, kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Jan Grimm: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Pavel Vavrys: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, Jaroslav Chudomel: Pastely,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Milan Chabera: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Blanka Velová: Obrazy a kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Blanka Velová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Rudolf Riedlbauch: Obrazy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Tomáš Bím: Obrazy - grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Tomáš Bím: Acrylbilder und Farblithographien,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, Pavel Roučka: Obrazy, grafika, ilustrace,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Rudolf Kedl: Hymnus o přírodě / Hymnus an die Natur,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Rudolf Kedl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Inventura (Tomáš Bím 50),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Jan Bauch, (esej)

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Nová tvorba ´85 (Z výsledků tvůrčích pobytů mladých výtvarných umělců),

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, ? Panorama of Czech Fine Arts (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, ? Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Olič Jiří , Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987 - 1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Rozsypal Ivo , Ivo Rozsypal (Sklo, kresba, malba: Moje vyznání / Glass, Drawing, Painting: My Confession), ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Grimmová Šrůtková Ivana , Jan Grimm: Retrospektiva (monografie), ?, ?,

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
  1982, Kováč Peter , Sochař Jiří Volf, Výtvarná kultura, 6,2,1982,52-54
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1987, Kováč Peter , Nabízejí Tvrdohlaví východisko?, Rudé právo, ?, ?, 1987/12/28,0-0
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1987, Kováč Peter , Neděle na výstavě (Nestrkat hlavu do písku), Rudé právo, ?, ?, 1987/07/06,?
  1988, Kováč Peter , Hledání národních specifik tvorby (Úvaha o expozicích letošního, 43. bienále výtvarného umění), Rudé právo, ?, ?, 1988,0-0
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Kováč Peter , Sdružení 12/15 a hosté, Rudé právo, ?, ?, 1988/11/12,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1988, Kováč Peter , Soustředěné malířské úsilí (Z pražských výstavních síní), Rudé právo, ?, ?, 1988/05/26,?
  1988, Kováč Peter , Město, sochy, film, Rudé právo, ?, ?, 1988/04/21,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1989, Kováč Peter , Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,19,1989/09/19,3
  1989, Kováč Peter , Poznámky k tvorbě Rudolfa Riedlblaucha, Rudolf Riedlbauch: Obrazy, ?, ?, 1989,? (nestránkováno)
  1989, Kováč Peter , Denní situace Jana Grimma, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2,24,1989/11/28,4
  1990, Kováč Peter , První z 12/15, Rudé právo, ?, ?, 1990/03/16,0-0
  1990, Kováč Peter , Gutfreund: Zázemí tvorby, Rudé právo, ?, ?, 1990/05/17,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Kováč Peter , Za Kamilem Lhotákem, Rudé právo, ?, ?, 1990/10/26,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Kováč Peter , Znovuobjevený Mikuláš Medek (Retrospektiva osobnosti české malby v Národní galérii), Rudé právo, 70,157,1990/07/09,4
  1990/04/12, Kováč Peter , Kreslení ve Frontě, Rudé právo, 70,87,1990/04/12,?
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1991, Kováč Peter , A přece se točí! (Akce skupiny 12/15: Český globus v pražské Národní galerii), Rudé právo, ?, ?, 1991/07/12,0-0
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1991, Kováč Peter , Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, ?, ?, 1991,0-0
  1992, Kováč Peter , Keramika J. Vikové, periodikum, ?, ?, 1992,?
  1994, Kováč Peter , Skupina 12/15 dobyla Mánes, Rudé právo, ?, ?, 1994/03/02,7-7
  1996, Kováč Peter , Ukázky z dobového tisku (Kruh kulatější než Giottovo kolo), Výtvarné umění, 20,1-2,1996,0-0 (XI - XII)
  1996, Kováč Peter , Ukázky z dobového tisku (Malé zamyšlení Bramboračka), Výtvarné umění, 20,1-2,1996,0-0 (XII - XIII)
  1996, Kováč Peter , Ukázky z dobového tisku (O počinech a posunech, Z pražských výstavních síní), Výtvarné umění, 20,1-2,1996,0 (XVI)
  1996, Kováč Peter , Ukázky z dobového tisku (K výstavě v Dělnickém domě v Praze 9, Sdružení 12/15 a hosté), Výtvarné umění, 20,1-2,1996,0-0 (XVI - XVII)
  1996, Kováč Peter , Logika, řád a struktura z českého pohledu, Právo, 6,214,1996/09/12,8-8
  1997, Kováč Peter , Čína - prestižní atrakce, Salon 12, ?, ?, 1997/20/03,2
  1997, Kováč Peter , Ojedinělá bilance umění 20. století, Salon 18, ?, ?, 1997/06/05,2
  1997, Kováč Peter , Jak budoucnost představila minulost, Salon 24, ?, ?, 1997/07/17,4
  1997/02/14, Kováč Peter , Kolonizátor Zdeňka Sekala, Právo, 8,36,1997/02/12,12
  1999, Kováč Peter , Nabízejí Tvrdohlaví východisko? (Rudé Právo, 28. prosince 1987), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, ?, ?, 1999,196-197
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Kováč Peter , Svíčková mezi hamburgery, Právo, ?, ?, 1999/09/17,0-0
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1999, Kováč Peter , Expresivní figurace v Litoměřicích, Právo, ?, ?, 1999/06/25,?
  2000, Kováč Peter , Zahrada Čech dala vykvést novému setkání výtvarníků, Právo, ?, ?, 2000/07/12,14
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Kováč Peter , Medka si musí každá generace znovu objevovat, Právo, 12,104,2002/05/04,13
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2002, Kováč Peter , Otevřena velká Medkova výstava, Právo, 12,97,2002/04/25,11
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Kováč Peter , Grafika řezaná skalpelem, Právo, ?, ?, 2002/03/08,8
  2003, Kováč Peter , Keramika vážná i hravá, periodikum, ?, ?, 2003,?
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2003, Kováč Peter , Bilance sochaře Ladislava Janoucha, Právo, ?, ?, 2003/04/10,?
  2005, Kováč Peter , Alén Diviš: legenda i podivín českého, Právo, 15,43,2005/02/21,16-16
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, Kováč Peter , Odešel malíř poetické vize světa, Právo, 15,111,2005/05/12,15-15
  2007, Kováč Peter , Vlhkou stopou malíře Michaela Rittsteina, Právo, ?, ?, 2007/12/14,12-12
  2007, David Jiří , Hodonský František , Zoubek Václav , Daněk Ladislav , Surůvka Jiří , Vaňous Petr , Šmíd Pavel , Stoss Jan , Nováková Nikola , Slavická Milena , Lindaurová Lenka , Lang Čestmír , Kováč Peter , Kyzourová Ivana , Hvížďala Karel , Vanča Jaroslav , Šárovec Martin , Kulka Tomáš , Šuchman Jiří , Štěpán Petr , Havránková Kyselá Vladislava , Jak je na tom kýč? (Anketa), Revue Art, ?, 4,2007,4-9
  2011, Kováč Peter , Od klasiky po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24,16-17,2011/08/25,7-7
  2012, Kováč Peter , Jan Bauch: Esej (Bauchovo století), Jan Bauch, ?, ?, 2012,325-358

katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Bylo, nebylo ... / Hol volt, hol nem volt ... (László Hegedüs 2, Gábor György Nagy),

www
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005/05/12, Odešel Václav Boštík, malíř poetické vize světa (novinky.cz),

 

místo narození:
datum úmrtí:..
místo úmrtí:
obor: