Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Galerie Via Art

obec: Praha
adresa: Resslova 6

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Galerie Via Art
PSČ: 120 00
stát: Česká republika (Czech Republic)
telefon: 224916650
web: www.galerieviaart.com
rok vzniku: 1991
poznámka: Radka Freslebenová Zdeněk Freisleben mobil 604450549 Galerie byla otevřena v roce 1991 jako jedna z prvních soukromých galerií v Praze. Galerie je zaměřena na prezentaci a výstavy současného vizuálního českého umění (obrazy, sochy, instalace, media), pořádání mezinárodních výstav a výměnných uměleckých projektů. Soustřeďuje se především na střední a mladší generaci autorů. Ve svém programu konfrontuje různé názorové polohy současného umění jako dialog jeho vývoje. Galerie VIA ART zajišťuje prodej uměleckých děl předních českých autorů. Dále provádí poradenskou a zprostředkovatelskou pomoc při výběru uměleckých děl pro soukromé sbírky, firemní representativní prostory apod. Dle individuálních požadavků realizuje výtvarná díla na zakázku ve spolupráci s architektem. Zajišťuje také odbornou pomoc při organizaci výstav. The VIA ART Gallery provides the sale of works of art by leading Czech artists. In addition, it provides consulting and intermediary assistance in selecting works of art for private collections, corporate representational premises, etc. According to individual requirements, it realizes commissioned works of art for a given interior in cooperation with the architect. It also provides professional assistance in organizing exhibitions.The Gallery was founded in 1991 as one of the first private galleries in Prague. If focuses on presenting and exhibiting contemporary visual Czech art (paintings, sculptures, installations, media) and arranging international exhibitions and artists exchanges. Its concentration is mainly on the middle and younger generations of artists. In its program, the gallery confronts various points of view of contemporary art as a dialogue of its development. The VIA ART Gallery provides the sale of works of art by leading Czech artists. In addition, it provides consulting and intermediary assistance in selecting works of art for private collections, corporate representational premises, etc. According to individual requirements, it realizes commissioned works of art for a given interior in cooperation with the architect. It also provides professional assistance in organizing exhibitions. zdroj - www.galerieviaart.com

 

adresa:
obec: