Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Galéria Jána Koniarka v Trnave

obec: Trnava (Trnava)
adresa: Zelený Kríček 3

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Galéria Jána Koniark
PSČ: 917 01
stát: Slovensko (Slovakia)
telefon: +421 335 511 659
fax: +421 335 511 391
web: www.gjk.sk
rok vzniku: 1976
poznámka: Galéria Jána Koniarka bola založená v roku 1976 pod názvom Okresná galéria so sídlom v Trnave ako kultúrno-výchovné zariadenie okresnej pôsobnosti v oblasti výtvarnej kultúry. V roku 100. výročia narodenia sochára Jána Koniarka – zakladateľa moderného slovenského sochárstva, bola premenovaná na Okresnú galériu Jána Koniarka (od 1984 len Galéria Jána Koniarka, ďalej GJK). Galéria prešla mnohými delimitáciami a od 1. 4. 2002 je jej zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. GJK dlhodobo nemala vlastné výstavné priestory, preto realizovala svoje výstavy v celom okrese v rôznych kultúrnych zariadeniach: v kultúrnych domoch, spoločenských a agitačných strediskách, v kinách, v divadle, vo výrobných podnikoch a pod. (Trnava, Piešťany, Hlohovec, Hrnčiarovce, Brestovany). Jej výstavné potreby saturovali predovšetkým prenajaté priestory v Západoslovenskom múzeu v Trnave (1983 – 1991) a činnosť Malej galérie pre pracujúcich v Atómových elektrárňach v Jaslovských Bohuniciach (1981 – 1991). Až po zmene spoločenských pomerov došlo k vytvoreniu vlastných expozičných a administratívnych priestorov GJK. V súčasnosti galéria vyvíja svoju činnosť v troch objektoch. Ide o Kopplovu vilu, nové krídlo pre stále expozície v areáli vily a v objekte pôvodnej synagógy. Kopplova vila sa nachádza na Zelenom kríčku č. 3 a je hlavným administratívnym a expozičným centrom galérie. Po rekonštrukcii priestorov v rokoch 1990 – 1993 bola 7. mája 1992 slávnostne otvorená prvá výstava – Blažej Baláž:1+1+1=1. Dňa 14. júna 2002, v roku 50. výročia úmrtia J. Koniarka, bolo otvorené nové krídlo Kopplovej vily so stálou expozícou tvorby Jána Koniarka. Po renovácii nového krídla boli 22. novembra 2007 otvorené dve stále expozície Klenoty domova a Ján Koniarek. Synagóga – Centrum súčasného umenia: po čiastočnej renovácii bola 25. júna 1994 spustená výstavná činnosť v bývalej synagóge na Halenárskej ul. č. 2, ktorú GJK získala už v roku 1981. Prvou prezentáciou bola výstava Cesta skupiny Untitled (P. Meluzin, V. Oravec, M. Pagáč, J. Želibská). Galéria disponuje celkovo výstavnými priestormi s plochou 678,7 m2. História galérie v dátumoch: 1976 - založená Okresná galéria v Trnave 1978 - pri príležitosti 100. výročia narodenia sochára zmena názvu na Okresná galéria Jána Koniarka v Trnave (od 1984 – Galéria Jána Koniarka) 1983 - 1991 – pravidelná výstavná činnosť v prenajatých výstavných priestoroch v Západoslovenskom múzeu v Trnave 1991- prvé Trienále plagátu Trnava 1992 – otvorená Kopplova vila (Zelený kríček 3) v Trnave ako sídlo galérie 1994 – otvorená Synagóga – Centrum súčasného umenia (Halenárska 2) 2002 – otvorenie stálej expozície sochárskej tvorby Jána Koniarka v novom krídle Kopplovej vily GJK 2007 – vydanie monografie Sochár Ján Koniarek 2007 - otvorenie stálej expozície Klenoty domova a celková reinštalácia expozície Ján Koniarek v novom krídle Kopplovej vily 2007 – prvé bienále mladého umenia Skúter 2008 – prvý Stredoeurópsky festival umení Trnava 2008 Riaditelia /-teľky Galérie Jána Koniarka v Trnave: Vladimír Siváček 1. 6. 1976 – 30. 3. 1990 riaditeľ Priska Štubňová 1. 4. 1990 – 15. 6. 1990 poverená riadením Jaroslav Formanko 15. 6. 1990 – 14. 9. 1992 riaditeľ Priska Štubňová 15. 9.1992 – 15. 7. 1993 poverená riadením Priska Štubňová 15. 7. 1993 – 31. 3. 2002 riaditeľka Viera Jančeková 1. 4. 2002 – 6. 11. 2002 poverená riadením Viera (Jančeková) Levitt 7. 11. 2002 – 30. 11. 2005 riaditeľka Vladimír Beskid 1. 12. 2005 – 28. 2. 2006 poverený riadením Vladimír Beskid 1. 3. 2006 riaditeľ

 

adresa:
obec: