Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Galéria Cypriána Majerníka

obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Ventúrska 9 /Zichyho palác, 2. posch./

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Galéria Cypriána Maj
PSČ: 811 01
stát: Slovensko (Slovakia)
telefon: 02 / 59 201 605
web: www.kulturastaremesto.sk
rok vzniku: 1957
poznámka: Galéria Cypriána Majerníka je najstaršou relevantnou verejnou galériou zameranou na mladú výtvarnú tvorbu na Slovensku – vznikla v prelomovom roku 1957. Počas jej bohatej histórie tu vystavovali všetky najvýznamnejšie osobnosti slovenského umenia 2. polovice 20. storočia, väčšina z nich mala práve tu aj prvé samostatné výstavy. Už štvrtý rok (od 2008) buduje galéria svoju novú tradíciu v Zichyho paláci v Bratislave pod patronátom najstaršej bratislavskej mestskej časti. Sústreďuje sa na aktuálnu tvorbu kvalitných mladých autorov, ktorí nepodliehajú nástrahám módnych vĺn a razia tak originálnu a osobitú cestu. Zameranie činnosti galérie sa v duchu tradície špecializuje na tvorbu zbierky juvenilných výtvarných diel – iniciačná zbierka zostavená výhradne z darov takmer 30 významných slovenských umelcov bola ako stála expozícia sprístupnená v apríli 2011. Popri tvorbe zbierky galéria celoročne usporadúva temporálne autorské i kolektívne výstavy moderného a súčasného umenia. Systematicky sa venuje edičnej činnosti najmä v oblasti výskumu vlastnej histórie a aktuálneho pôsobenia, tiež vydávaniu príležitostných katalógov a tlačovín k vybraným výstavám. V rámci sprievodných činností galéria organizuje pravidelné verejné diskusie o histórii a aktuálnych problémoch výtvarného umenia (nielen) na Slovensku, vydáva kritický trojmesačník Jazdec – Print nástenky o súčasnom výtvarnom dianí a spravuje internetový portál pre vizuálne umenie a kritiku Art Dispečing. V r. 1969 adresa: Hurbanovo nám.,Bratislava

 

adresa:
obec: