Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán)

obec: Praha
adresa: Legerova 70

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Gallery, spol. s r.o
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Ondřej Kohout: Žena je také člověk,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Joska Skalník: Dreams - Situations - Plays,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Olaf Hanel 1968 - 1998,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Obrázky Josefa Lady,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Kašpar M. Hrabě Sternberg (Přírodovědec a zakladatel Národního muzea),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Jaroslava Severová: Konec i počátek / the end as well as the beginning,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Jiří Lacina: Z posledních let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Jaroslav Kořán: Pohled zpátky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Libor Krejcar: Krajiny paměti - Landscapes of memory,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s Visual Metamorphoses),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Max Švabinský: Ráj a mýtus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Josef Hampl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý: 1896 - 1961 ((česká verze)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý: 1896 - 1961 ((anglická verze)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Okouzlený milovník života Max Švabinský,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Antonín Slavíček: 1870 - 1910 ((anglická verze)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Antonín Slavíček: 1870 - 1910 ((česká verze)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Zdeněk Burian 1905-1981,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Zdeněk Burian (1905 - 1981),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Alfons Mucha: Slovanstvo bratrské / Fraternal Slavdom,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Jaromír E. Brabenec,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Jan Jiří Heinsch: Malíř barokní zbožnosti / Painter of Baroque Piety,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Utajený kouzelník Vojtěch Kubašta (1914 - 1992),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Josef Hampl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Jan Halaška: On the Road / Na cestě,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Josef Honys,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Eduard Ovčáček: Peripetie písma & znaků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Ivo Medek Kopaninský: Vyskladněno / vystaveno ... a zase naopak,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Jaroslava Severová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Magdalena Jetelová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Josef Hampl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Eugen Brikcius,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Adéla Matasová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Jan Šafránek: Svět lidí / The World of People,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Viki Shock,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Karel Valter,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, František Doležal,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Libor Krejcar: Bůh je šelma kočkovitá,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Franta,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Vladimír Suchánek (Ex: graphicis),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Vlasta Kemr,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Jiří Kaloč,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Karel Zlín,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Kateřina Černá: Něco starého, něco nového, něco bílého, něco modrého, něco vypůjčeného,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Michal Singer: Circus minimus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Světla Kořánová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Galina Egerová: Stopy v kolážích a obrazech,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Vladimír Holub: The Survival,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Čestmír Suška,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, František Muzika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Radek Kratina 1928-1999,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Čestmír Suška,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Obrazárna v Čechách 1796 - 1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Česká koláž,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Czech Collage,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Nekonečná rozmanitost (Anatolské koberce III, Dar Rainera Kreissla České Republice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jiří Kolář sběratel / Collector,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Československý socialistický realismus 1948 - 1958,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Zachráněné dědictví / Rescued Heritage (Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja / Aselection of restored sculptures and objects ftom the flooded collection in the Troja Château),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Jiří Kolář, Ladislav Novák: Znovu spolu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Zaostalí / Forever,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Zvěrstvo (Zvěrnosnubnost Michala Cihláře a Veroniky Richterové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Česká koláž,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Česká koláž,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Jiří Suchý, Vladimír Suchánek: Texty a koláže z šedesátých let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Královský sňatek (Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský ~ 1310),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Cykly (Jiří Kolář, Jan Koblasa, Jan Švankmajer, Libor Fára, Michal Šanda, Pavel Holeka),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award,

plakát
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Kresby z Cremony 1500 - 1580 (Umění renesance a manýrismu v lombardském městě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Obrazárna v Čechách 1796 - 1918 (Výstava k 200. výročí založení Národní galerie v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Plamen který hoří už 150 let (Jiří Kolář, Sv. Anežka Česká, patronka plynárenství, 1997),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Plamen, který hoří už 150 let (František Gross, Libeň, 1945),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Plamen, který hoří už 150 let (Jakub Schikaneder, UNGELT, 1902 - 1905),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Šťastné a veselé Vánoce s Josef Ladou,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny ((vejce)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Příběhy Jiřího Koláře ((Veletržní palác)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Libor Krejcar: Krajiny paměti / Landscapes of Memory,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, William Blake 1757 - 1827 ((595 x 420)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Příběhy Jiřího Koláře ((Pražákův palác)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, William Blake 1757 - 1827 ((300 x 420)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jiří Kolář sběratel,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Max Švabinský: Ráj a mýtus,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý (Fratellini, 1937, čtyřbarevná litografie, papír, 210 x 300),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý (Břichomluvec, 1934, olej, tempera, papír, 520 x 380),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Proměny Ladislava Nováka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Zdeněk Burian,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Zdeněk Burian ((detail indiánů)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Zdeněk Burian ((portrét indiána)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního umění (Veletržní palác, Dukelstých hrdinů 47, Praha 7),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Olaf Hanel: 1968 - 1998,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Jaroslava Severová: Konec i počátek / The end as well as the beginning,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / A Poet´s Visual Metamorphoses),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Jiří Lacina z posledních let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s visual matamorphoses),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Wiliam Blake (1757 - 1827),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Milan Knížák: S radostí nikam / Happily to nowhere,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Ivo Medek (Kopaninský): Vyskladněno / Vystaveno (koláže, asambláže, kresby, stamp art, objekty),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Petr Pavlík: Poutnice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Proměny Ladislava Nováka / Métamorphoses de Ladislav Novák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Československý socialistický realismus 1948 - 1958 ((210 x 105)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Antonín Slavíček 1870 - 1910,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Joska Skalník: Sny - situace - hry / Dreams - situations - games,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, FIT Prague 1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Libor Fára: Držíme pozice,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Joska Skalník: Sny / situace / hry,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Vlasta Kemr - jak mě neznáte (Koláže z let 1984 - 2009),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Jiří Kaloč: Informel a Socha domu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Aleš Veselý: Disproporce dimenzí - fragmenty záznamů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Květa Pacovská: Otázky prostoru / Questions of space,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Róna (křest monografie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Jan Placák, Světla Kořánová: Z prachu antikvariátů, z lesku salónů / Světla Kořánová, Jan Placák: Z lesku salónů, z prachu antikvariátů,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
  ?, ? Černobílý život, Výbor dobré vůle, Nadace Olgy Havlové, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Hausenblasová Jaroslava , Šroněk Michal , Urbs Aurea (Praha císaře Rudolfa II.), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Rakušanová Lída , Václav a Dagmar Havlovi (Dva osudy v jednou svazku), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Havlíček Jaroslav , Pohádka o Honzíčkovi a zlatovlasé Isole, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Lada Josef , Ezopské bajky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Pečinková Pavla , Josef Lada, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Hausenblasová Jaroslava , Šroněk Michal , Gloria & Misteria 1618 - 1648 (Praha v době třicetileté války), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Kaplan Jan , Ledvinka Václav , Šlajchrt Viktor , Praha 1900-2000 (Sto roků stověžatého města), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Kolář Jiří , Slovník metod (Okřídlený osel), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, ? Karel Trinkewitz: Život je koláž / Das Leben ist eine Collage, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, ? Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Knížák Milan , Akce (Po kterých zbyla alespoň nějaká dokumentace 1962 - 1995), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Rimbaud Jean Arthur , Dopisy vidoucího, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Knížák Milan , Actions (For which at least some documentation remains 1962 - 1995), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Švácha Rostislav , Lomené, hranaté a obloukové tvary (Česká kubistická architektura 1911 - 1923), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Kreissl Rainer , Anatolia (Infinite, Variety / Unendliche, Vielfalt), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Reich Jan , Disappearing Prague, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Reich Jan , Verschwindende Prag, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, ? William Blake 1757 - 1827, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, ? Petr Pavlík: Poutnice / Girl Pilgrim, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2000, Reich Jan , Mizející Praha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Šömen Branko , Motýlí efekt aneb Sametové sny (Václav Havel od disidenta k prezidentovi), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Karpatský Dušan , Pičuljan Zoran , Má duše je moře (Poezie charvátského Jadranu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Petrová roz. Kukalová Sylva , České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, ? Max Švabinský: Ráj a mýtus, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Ksandr Karel , Škranc Pavel , The National Museum (The Architekture and Ornamentation of the main Bulding), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Hladíková Věra , Můj manžel sochař Karel Hladík (Život, dílo, dokumenty, vzpomínky), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Battěk Rudolf , Jako červenej karkulák (Dopisy z vězení), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Valoch Jiří , Proměny Ladislava Nováka, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Rousová (Doležalová) Hana , Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Klasová Milena , Libenský Brychtová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Winter Tomáš , František Tichý, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Jiras Pavel , Barrandov I. (Vzestup k výšinám), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Novák Rudolf , Zelenka Karel , Kronika pražského plynárenství, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Prahl Roman , Rakušanová Marie , Srp Karel , Wittlich Petr , Antonín Slavíček: 1870 - 1910, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, ? Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Bydžovská Lenka , Srp Karel , Libeňský plynojem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, ? Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Preclík Vladimír , Přišel jsem pozdravit sochy, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, ? Bohdan Holomíček: Národní divadlo 2002/03 (The National Theatre / Théâtre National), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Panenka Jan , Součková Taťána , Prodaná nevěsta na jevištích Prozatimního a Národního divadla 1866 - 2004, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Čvančara Jaroslav , Heydrich, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Wittlich Petr , Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Primus Zdenek , Vladimír Boudník: Mezi avantgardou a undergroundem, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2004, Křížová roz. Jeřábková Alena , Sochař Josef Špaček, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Durdík Petr , Fojtík Pavel , Honeiser Ladislav , Jílková Marie , Kyllar Evžen , Monzer Ladislav , Oberstein Ivo , Přikrylová Miroslava , Romancov Jiří , Šír Bohuslav , Skalická Hrbková Eva , Štroblová Hana , Praha a metro, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, ? Viktor Kronbauer: Národní divadlo, sezona 2003/04 (The National Theatre, Théâtre National), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Prokop Vladimír , Zdeněk Burian (1905 - 1981), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Augusta Pavel , Řeháková Hana , Veselý Dušan , Hosté vítaní (i nevítaní) / Invited and uninvited guests, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Cihlář Michal , Richterová Veronika , Cuba v detailech, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Jiras Pavel , Zlatý věk (Barrandov II), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Fárová Anna , Lahoda Vojtěch , Velemanová Věra , Libor Fára: Dílo, Divadelní ústav, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Cihlář Michal , Richterová Veronika , Kambodža v detailech, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, ? Lubomír Přibyl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Havel Václav , Prosím stručně (Rozhovor s Karlem Hvížďalou, poznámky, dokumenty), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Jaklová Lenka , Preclík Vladimír , Sochařům se netleská (Rozhovor Lenky Jaklové s Vladimírem Preclíkem), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, ? Praha / Prague 1989-2006 (Město v pohybu / City in Transformation), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Hlaváček Josef , Cvičení z estetiky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, ? Michael Rittstein (Vlhkou stopou / A moist trail), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, ? Eduard Ovčáček 1956 - 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Saudek Jan , Jan Saudek: Národní divadlo, sezona 2006/07 (The National Theatre / Theâtre National), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, ? Zdeněk Sýkora: Prints, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Brikcius Eugen , Z milosti těla, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Císařovský Josef , Bohdan Kopecký, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Slavický Stanislav , Filipíny (Pašie a fiesty), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, ? Zdeněk Sýkora: Grafika, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, ? Václav Benedikt: Život a tvorba / Life and Works, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Jiránek Vladimír , Člověk za volantem, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Zemina Jaromír , Lennonova zeď / The Lennon Wall / Mur Lennon, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, ? Otakar Slavík, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, ? Zdeněk Sýkora: Rozhovory, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, ? Zdeněk Sýkora: Interviews, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Krčil Bohumil , Hašiš v domově bohů, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, ? Jenský kodex (faksimile), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, ? Jenský kodex (komentář), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Dahl Roald , Čubka, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Pavluch Lev , Řeháková Naďa , Kateřina Černá, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Brikcius Eugen , Mesón el centro, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, ? Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu / Girl Pilgrim in the Labyrinth, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Nešlehová Mahulena , Wittlich Petr , Demartini, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Olič Jiří , Róna, Galerie výtvarného umění v Ostravě, p.o., Ostrava (Ostrava-město)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Wittlich Petr , Ellen Jilemnická, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Janoušek Ivo , Karel Vysušil: Barvy světa, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Olič Jiří , Velkého strážce pozdní sběr, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Brikcius Eugen , Spouštění s milou, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Váchal Josef , Cesta Slovenskem s A. Calmetem Ord. S.B. aneb Theorie wampyrismu, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Šetlík Jiří , Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Skrznaskrz (Les Tcheques et La France au Cours des Siecles), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Rozumět dějinám (Vývoj česko-německých vztahů na našem území v letech 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Geschichte Verstehen (Die Entwicklung der deutsch-tschechischen Beziehungen in den böhmischen Ländern 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Facing History (The evolution of Czech provinces, 1848 - 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Pour Comprendre Ľ histoire (Les relations tchéco-allemandes entre 1848 et 1948), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Proměny Ladislava Nováka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Adolf Hoffmeister (1902 - 1973),

dopisnice/pohlednice
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada: Do světa (Ilustrace z knížky o Mikešovy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada: Mikeš a pasačka (Ilustrace z knížky o Mikešovy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada: Mikuláš (Ilustrace z knížky o Mikešovy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 70. léta (1970s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Zanikání/Expiring, chiasmáž, koláž (chiasmage, collage), 1976,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Unikání/Escaping, chiasmáž, kolář (chiasmage, collage), 1976,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, proláž (prolage), 60. léta (1960s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, chiasmáž, roláž (chiasmge, rollage), 60. léta (1960s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Katedrála/The Cathedral, roláž (rollage), po roce 1960 (after 1960),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Fajfka/Pipe, kolážový objekt (collage), 1976,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Konopka/Hemp, chiasmáž (chiasmage), 1976,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Novoročenka/New Years card, koláž (collage), 1964,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((1)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((1)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, Metaformát (metaformat), 80. léta (1980s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bábovka/Cake Tin, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 80. léta (1980s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Stupně vítězů/Victors podium, kolážový objekt (collaged object), 70. léta (1970s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 1959,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 70. léta (1970s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Lekníny času/Water lilies of time, chiasmáž, asambláž (chiasmage, assemblage), 1981,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Mlle Rivierová/Mlle Riviere, autokoláž (autocollage), 80. léta (1980s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, stratifie, 60. léta (1960s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, koláž (collage), 60. léta (1960s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Benátky/Venice, roláž (rollage), 60. léta (1960s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Ilustrace ke knize M. C. Lewise Mnich/Illustration to M. C. Lewis Monk, koláž (collage), 1976 ((2)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu/Untitled, roláž (rollage), 1971 ((2)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Uzlová báseň/Knot poem, 1963,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Smrt plechovky / The Death of a Can, chiasmáž (chiasmage), 1982 (ve spolupráci s Josefem Valentou/in collaboration with Josef Valenta),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Bez názvu / Untitled, chiasmáž, autokoláž (chiasmage, autocollage), 1985,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Ševcovské kopyto/Cobblers last, kolážový objekt (collaged objeckt), 70. léta (1970s),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Satyr lká v oblacích, 1944,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jan Křtitel, 1930,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Červený slunečník, (Ella se slunečníkem), 1902,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Poledne na horách, 1933,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Básník a múza, 1931,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Zlatý slunečník, 1904,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Sad v slunci, 1897,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Rajská sonáta I - Zjevení, 1917 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Kamélie, 1903 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Kamélie, 1903 - detail (květina),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Arkádie, 1913 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Zápasící tygři, 1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Josefa Vejrychová ve skotském plédu, 1902,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Žlutý slunečník - skica I, 1908,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Balance (Pan Bardot), 1931,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Paganini, 1942,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Finále (Uklánějicí se herci), 1942,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Hadí muž, 1931,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Velikonoce, 1937,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Ležící žena, 1927,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Logo Ultraphonu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výt. umění v Chebu (Foto: Jiří Gordon)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl. m. Prahy (Foto: Hana Hamplová)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galeri moderního umění v Hradci Králové (Foto: Hana Hamplová)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Ouha Jaro!),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Fonograf Horal (1906), výrobce firma Firitz Ruppel, Německo. Sbírka W. Sator, Německo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Dvě oči),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary (foto: Bořivoj Hořínek)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Mariánské náměstí - studie 1906, olej, dřevo, 19,8 x 29,3 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Trh u Sv. Havla, 1907, olej, překližka, 22,5 x 36 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Stromovka, 1907, olej, plátno, 165,5 x 192 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Ve hvězdě / Podzim, 1897, olej, plátno, 97 x 120,5 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Motiv z Kameniček 1904 - 1905, olej, plátno, 56 x 67 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Dóm Sv. Víta, 1909, olej, plátno, 216 x 187 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Kafkova vize televize, 1965, tuš, koláž, papír, 52 x 36 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Utrpení malé Žofie, 1963 (detail),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Židovský hřbitov, 1959,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Wild Bill Hickok, 1964,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, V souhvězdí Ryb, 1963 (detail),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Šest nespravedlivých soudců, 1966,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Invaze v katedrále sv. Pavla, (z cyklu Neštěstí melé Žofie), 1963,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, John D. Rockefeller aneb Černý pátek na newyorské burze, 1952,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Nick Carter, 1964,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Eva. Lilith a jablko, 1973, koláž, papír, 34 x 40 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Enigma, 1973, koláž, papír, 34,5 x 40 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Buffalo Bill, 1963, kolorovaná kresba tuší, koláž, papír, 88 x 63 cm,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Velký dialog, 1966 / Great dialogue,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Ostrov volnosti (i skleslosti) 1998 / Island of Freedom (and Limpness) 1998,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Rej 1399-1995, 1994/1995 / Whirling Rage 1399-1995, 1994/1995,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Skutečnost + sen / dvě skutečnosti, 1990 / Reality + Dream /Two Realities, 1990,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Říp na západě / kopec k obcházení, 1994, Říp Mountain in the West / A Hill dto Walk Around, 1994,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Vymezení, 1981 / Delimination, 19981,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Výstraha z radosti, 1992/1997, Cautin With Joy, 1992/1997,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Zaplnění, 1982/1990, Filling, 1982/1990,
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ivan Kafka: Zvláštní houbařská sestava (Pfiferlinge), 1990/2002, Peculiar Mushroom.-picking Formation (Pfiferlinge), 1990/2002,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Kresby z Cremony 1500 - 1580 (Umění renesance a manýrismu v lombardském městě),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Anatolské koberce / Anatolian Carpets (Dar Rainera Kreissla České republice / The gift of mr. Rainer Kreissl to The Czech republic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Cena J. Chalupeckého pro rok 1997 (Veronika Bromová, Jiří Černický, Fedirico Díaz, Roman Franta, Jiří Příhoda),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Česká koláž / Czech Collage,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Nekonečná rozmanitost / Infinite Variety (Anatolské Koberce III / Anatolian Carpets III),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Sběratel / Collector Jiří Kolář,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Československý socialistický realismus 1948 - 1958 ((210 x 148)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás / When the Comet Hits Us (Z historie zvukového záznamu / From the history of talking machines),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Libeňský plynojem,
  2005, Michal Cihlář, Veronika Richterová: Cuba v detailech,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Divadlo Járy Cimrmana a jeho šikovní (Jaroslav Weigel / Petr Brukner / Jan Hraběta),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, František Doležal a Karel Valter - dva přátelé malíři ,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské,

seznam vystavených prací
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Adolf Hoffmeister (Soupis vystavených děl),

cd-rom
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 4 světy Zdeňka Buriana,

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, 200 ans de la Galerie Nationale de Prague 1796 - 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, 200 Years of the National Gallery in Prague 1796 - 1996,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, 200 Jahre Nationalgalerie in Prag,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Přišel jsem pozdravit Sochy (… a poděkovat těm, kteří se o ně zasloužili),

bibliofilie
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Osm Básní pro Acnavi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Prase, aneb, Václav Havel’s hunt for a pig,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Okuje,

katalogová pozvánka
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny / The Stories of Jiří Kolář, Poet's visual metamorphoses,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Série doprovodných programů),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu,

pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 10 let společnosti Gallery, s.r.o.,

příloha
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Královský sňatek (Kniha příloh),

PF
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, PF 1998 (Jiří Kolář; Róba do ráje (z připravované knihy Slovník metod Jiřího Koláře)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, PF 1999 (Josef Lada; Měsíční náves, 1951),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Torpédo, kolem r. 1908,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada: Do měsíce (Ilustrace z knížky o Mikešovi),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, PF 2000 (Libor Krejcar, Kočka, 2000),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, PF 2001 (Max Švabinský, Rajky, 1904),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2003 (Zdeněk Burian; Ilustrace ke knize D. G. Mukeržího Příběhy tygřího mláděte, olej, 1946),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Štědrý den po celý rok 2007,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pf 2009: Gallery,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Všechno dobré v roce 2011,

kalendář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 199?, Umění a umělci na starých fotografiích z fondů a sbírek Archivu Národní galerie v Praze,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové / Hommage à Božena Němcová,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Děje nevídané (Nie dagewesene Geschichten Strange Happenings),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Klášter premonstrátů na Strahově / Prämonstratenserkloster am Strahov / The Premonstratensian Monastery at Strahov,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Klášter premonstrátů Teplá / Prämonstratenserkloster Teplá / The Premonstratensian Monastery Teplá,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Gustav Klimt 1862 - 1918,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Národní galerie v Praze 1796 - 1996 (Henri Julien Rousseau, Vlastní podobizna),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Bylinky z herbářů,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, PF 1998 (Jiří Kolář),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Needle Tins for Gramophone,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Anatolské modlitební koberce (Dar Rainera Kreissla České republice),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, PF 2000 (Jiří Balcar),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Praha před sto lety (Výběr z akvarelů Václav Jansy),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Jiří Kolář,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Nekonečná rozmanitost / Infinite Variety (Anatolské Koberce III / Anatolian Carpets III),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Jiří Kolář,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jiří Anderle: Čechy krásné, Čechy mé…,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, PF 2002,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Jiří Kolář,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Josef Liesler,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Ladislav Novák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Klauni Františka Tichého,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Karel Chaba,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Amosův kalendář / The Amos calendar (Pěkný dvouletý kalendář 2004-05 / A nice, two-year calendar 2004-05),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Antonín Střížek,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Adolf Hoffmeister,

hra
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Henri Rousseau, Vlastní podobizna/Self-Portrait/1980,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Od Jara do zimy s Josefem Ladou,

záložka
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Splynutí duší, 1896 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Růžový portrét, 1898 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Dvě matky, 1903 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Kamélie, 1903 - detail,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Hugo Boettinger, V kavárně, 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Josef Čapek, Rumba, 1935-1937, soukromá sbírka Adolf Hoffmeister, Josephina Bakerová, 1927, Moravská Galerie v Brně, foto: Andrea Velnerová),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu, krabičky na jehly, gramofon),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Oldřich Kerhart, V kavárně, 1922, Galerie umění Karlovy Vary, foto: Bohumil Hořínek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Emanuel Frinta, Tanec, 1920, Galerie hl.m. Prahy, Hugo, Boettinger, Pohybová studie (Milča Mayerová), 1926, Galerie moderního umění v Hradci Králové, foto: Hana Hamplová),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Gramofon s usměvavým Buddhou, krabičky na jehly, … a na desce se točí pes),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Agujes Marschall, Tienen fama mundial, krabičky na jehly, Fonograf Loreley),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Logo Ultraphonu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Eduard Demartini, Saxofonista, 1936, Galerie výtvarného umění v Chebu, foto:Jiří Gordon),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu (Krabičky na jehly, Gramofon Floraphon, 1906, výrobce Autometanfabrik Phönix, Německo),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Antonín Slavíček 1870 - 1910 (Z němekcé rybné, 1909, olej, plátno, 55 x 68 cm, (detail)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Život a smrt, 1973, koláž, papír, 34,5 x 40 cm,

suvenýr
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Pivní tácky s motivy středů gramofonových desek,

katalog nevýtvarný
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, 10 let společnosti Gallery, s.r.o.,

vstupenka
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Josef Lada,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Max Švabinský: Ráj a mýtus,

výroční zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Výbor dobré vůle Nadace olgy Havlové (Zpráva o činnosti za rok 1994),

diář
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2005, ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, České imaginativní umění (Czech Imaginative Art),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Ladislav Novák: Ohlédnutí (1962 - 1977), Dana Vachtová; Skleněné plastiky, Ladislav Novák; Froasáže,

informační leták / informace autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý ((česká verze)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, František Tichý ((anglická verze)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Adolf Hoffmeister (1902 - 1973),

 

adresa:
obec: