Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

obec: Praha
adresa: Náměstí Jana Palacha 80

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Vysoká škola uměleck
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1995, Jan Bauch,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Karel Svolinský,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Antonín Kybal,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Pocta Stanislavu Libenskému (Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Václav Cigler,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Josef Mařatka,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Jiří Stibral 1859 - 1939,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Otakar Diblík: Designer,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Z anonymity vystupuje designér František Crhák,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Pavel Štecha: Chataři,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Per astra ad monstra,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Rony Plesl,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Jaroslav Benda 1882-1970,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, In - Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Figurama 2002,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Figurama 2003,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Diplomky 2004: Nejdivočejší jízda roku,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Figurama 04,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Diplomky VŠUP 2005: Golden mix,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Je Désire,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Figurama 05,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Dialog - Monolog (O grafickém designu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, 1 + 2 + 8 (Kopeckého škola / School of Vladiír Kopecký),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Ateliér Socha II,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Diplomky VŠUP 2007 (Katalog diplomových prací),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Ateliér keramika a porcelán VŠUP Praha,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, To nepodstatné / The Essence: Fotografie,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Diplomky ´09 VŠUP (Katalog diplomových prací),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Petr Keil: 15 let ateliéru AIII,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Ateliér veškerého sochařství / The Studio of Universal Sculpture (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko průmyslové / The Studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Feast for visitors from another world),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Volné / Fine,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, ... a z mlhy zjevily se útesy čínské: Obraz Číny v prvních fotografiích,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, ...and the chinese cliffs emerged out of the mist: Perception and image of China in early photographs,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Ř! Česká národní identita v současném umění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Ponorná řeka (Ateliér fotografie (2008 - 2012) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Myslet město (Městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stroj na stravování (Kde a jak se jedlo v Československu (50.-70. léta)),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, UMPRUM 2013,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Alt, Vajd: My Left Hand,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Lapidárium: Ateliér sochařství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Tam a zpátky / There and Back (Současný design, architektura a urbanismus / Contemporary design, architecture and urbanism),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Initials 2013,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2015, Iniciály 2013,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Glassmania! (Bohemian Glass Masters at TENT London),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Manifesto (Works by students and graduates of the Studio of Glass in Prague / Práce studentů a absolventů Ateliéru skla v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálu v roce 2014/ High time for combining the disparate and layering materials in 2014 (UMPRUM 2014),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, UMPRUM Prague Calling (Selected Students' Works 2014-2016),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, UMPRUM ATTACK!,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, OCH! Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Dědictví. Tradice, inovace, móda / Heritage. Tradition, Innovation, Fashion,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases),

pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1993, František Skála: Práce z Headlands,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Karel Svolinský: Výběr z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Jan Hísek: Kresby a grafiky,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Jan Hísek: Kodex,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, Kurt Gebauer: Znovuvstoupení do českého rybníka II,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Jan Hísek: Magie tmy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pavel Knapek: Dej do toho duši!,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Martin Kreim: Topos,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Václav Bláha: Knižní grafika,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Jan Vičar: Psí hřbitov,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Space Cowboy (Jan Solpera Typografie),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Kurt Gebauer: Zveřejnění,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Olga Karlíková: Slyšené krajiny,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Pavel Štecha: Chataři,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Jan Boháč: Můžu?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Jaroslav Benda 1882-1970,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Paul Chamberlain: New Domestic Landscape. Geographical shift of the healthcare / Příští krajina domova. Nemocnice nebo byt?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Olga Krykun: Don't Panic!,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Solpera Jan , 6 & 9, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Míšek Karel , Slabikář, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Čepelák Ladislav , Lutterer Vladimír , Hlubotisk, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1996, Sokol Jan Josef Urban I. , Dlouhá léta s architekturou, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Kafka Čestmír , O tom, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Kaplický Josef , Záznamy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Čapek Josef , Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921 - 1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Nebeský Václav M. , Smysl Modernosti (VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2002, Prelovšek Damjan , Kotěra / Plečnik: Korespondence, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2003, Michl Jan , Tak nám prý forma sleduje funkci (Sedm úvah o designu vůbec a o chápání funkcionalismu zvláště), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pachmanová Martina , Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Pachmanová Martina , Pražanová Markéta , Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Galerie hlavního města Prahy, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Smolíková Marta , Management umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Pachmanová Martina , Mít a být (Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Karlas Otakar , The Typefaces of Vojtěch Preissig, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Marešová Milada , Domácí biograf / Home Cinema, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Říha Cyril , Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Harries Karsten , Etická funkce architektury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Vybíral Jindřich , Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Klíma Petr , Kotvy Máje (České obchodní domy 1965-1975), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Hubatová-Vacková roz. Mrázková Lada , Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Bartlová Milena , Obrazy & události (Komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010 - 2012), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Hnídková Vendula , Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Klimešová Marie , Rous Jan , Jiří Balcar, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Vybíral Jindřich , Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Dočekalová Petra , Benda a písmo (1900-1969), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2013, Jarošová Helena , Filozofie těla (Klíč k hlubšímu chápání těla a šatu), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Pachmanová Martina , Zrození umělkyně z pěny limonády (Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Suchomelová roz. Vacířová Marcela , Jan E. Koula: Důvěrná architektura, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Bosák Petr , Jansa Robert , Proto (Grafický design a současné umění ), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Karous Pavel , Vetřelci a volavky / Aliens and Herons (Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989)), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, ? More work, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Hubatová-Vacková roz. Mrázková Lada , Pachmanová Martina , Ressová Jitka , Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Stejskalová Lucie , Myslet město (Současné městské strategie), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Přibyl Ondřej , Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Pachmanová Martina , Z Prahy až do Buenos Aires (Ženské umění a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Císař Karel , Abeceda věcí (Poznámky k modernímu a současnému umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, ? Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Papernyj Vladimir , Kultura 2: Architektura stalinské epochy, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Vaško Imrich , Architektúra pohyblivého obrazu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014, ? Ateliér keramiky a porcelánu 2011 - 2014 / Studio of Ceramics and Porcelain, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Klímová Nikola , České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Toman Tylová Barbora , Jde o to, aby o něco šlo (Typograf Oldřich Hlavsa), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Machat Matyáš , Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Bauerová Zuzana , Proti času (Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918-1971), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, ? Leopold Bauer: Heretik moderní architektury, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Hubatová-Vacková roz. Mrázková Lada , Pauknerová Pavla , Říha Cyril , Tam a zpátky / There and Back, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Antošová Barbora , Koňata Dolejšová Kateřina , Moravcová Jana , Sladká Petra , 222823856.. 018002819...... 784438418034442.... 980048764.., Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Laštovičková Vostřelová Věra , Cizí dům? : Architektura českých Němců 1848 - 1891 / Ein fremdes Haus? : Die Architektur der Deutschböhmen 1848 - 1891n, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Rousová (Doležalová) Hana , Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Bartlová Anežka , Manuál monumentu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Čumlivská Anna , Manuál japonského laku, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Vacovská Andrea , Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Semper Gottfried , Věda, průmysl a umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Klíma Petr , Růžena Žertová: Architektka domů i věcí, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Klímová Nikola , České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Buddeus Hana , Zobrazení bez reprodukce? (Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

antologie/sborník
rok vydání, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1985, Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění), Agite/Fra, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Obrys doby, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60. - 80. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Ad Akta (Dějiny umění v rozšířeném poli), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2012, Funkcionalismus, design, škola, trh (Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Diskuse 89 014, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

podřazený dokument
rok vydání, autor textu, název (podnazev), nadřazený dokument, ročník, číslo, rok vydání, strana (Poznámka)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2006, Rous Jan , Dlouhý život v čase stejně jako i dějiny... / One person´s live, like history..., 1 + 2 + 8, ?, ?, 2006,?
  2013, Lomová Johanka , VŠUP vs. UMPRUM, Art + Antiques, ?, 7 + 8,2013/07/12,75-75

tisková zpráva
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2005, Je Désire,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Nová instalace pražských OBRů vyroste na Klárově,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Časosběrné projekty Sylvy Francové a Silvi Vondřejcové,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Jitka válí - lité kresby,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2013, Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Pavel Štecha: Chataři,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Julie Lupačová: Poselství,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Výpal: 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Firing: Centennial of the Ceramics and Porcelain Studio AAAD,

parte
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1953, Emil Filla (malíř),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1969, Jiří Trnka (národní umělec, profesor),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, František Muzika (profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1982, zasloužilý umělec Bedřich Stefan (akademický sochař nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, zasloužilý umělec prof. Jaroslav Horejc (akademický sochař nositel Řádu práce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Jan Kavan (akademický sochař),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, Karel Svolinský (akademický malíř, národní umělec),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1986, doc. Jan Nušl (zasloužilý umělec, akademický sochař),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1987, profesor Josef Novák (: akademický malíř a grafik, nositel vyznamenání Za vynikající práci a Za zásluhy o výstavbu),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, prof. PhDr. Jan Spurný,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1988, Jan Spurný: prof. PhDr. (svazové) (prof. PhDr.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1989, docent Přemysl Rolčík (akademický malíř a grafik),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, Ladislav Pícha (akademický sochař a restaurátor),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1990, doc. Ladislav Vacek (ak. mal., nositel vyznamenání Za vynikající práci a titulu Zasloužilý umělec),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1999, Otakat Diblík: prof. ing. arch.,

pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1997, Ateliér veškerého sochařství (Práce studentů Kurta Gebauera a Jany Skalické),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1998, Ateliér veškerého sochařství (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škola uměleckoprůmyslové v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2001, Má vlast,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2004, Figurama 04,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 2006, Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Sofi Hemon a Jana Rollová: Recto Verso,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2007, Co se dá dělat...?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Idylka (Sezóna 08),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Artsemestr 2007 / 2008,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Artsemestr `09,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Sylva Francová, Silvie Vondřejcová: Časosběrné projekty,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2010, Hostina pro návštěvu z jiného světa / A Feast for Visitors from Another World,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Objekt touhy,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, Tam a zpátky (Současný design, architektura a urbanismus),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2015, UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Open call,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Čau Zajíc. TYPO9010,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Dialog: Jiří Pelcl & absolventi,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Artsemestr léto 2016 & Diplomky 2016,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Per astra ad monstra,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2016, Artsemestr zima 2016,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, The Pillar of Conflicts,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Artsemestr léto a Diplomky 2017,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Akademické platformy výpočetního navrhování / Academic Platforms of Computational Design,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Artsemestr Zima 2018 / Artsemester Winter 2018 (Výstava klauzurních prací),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library: Books and eBooks, Collections and Databases,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Aš po Už/horod (Ateliér textilní tvorby UMPRUM),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Design v pohybu / Design in Motion,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2018, Artsemestr Léto 2018 / Diplomky & bakalářky 2018,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Artsemestr léto 2019 / Diplomky a Bakalářky 2019,

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1979, Václav Mařan 1879 - 1962,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2000, František Muzika 1900 - 1974 - 2000,

informační leták / informace
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2014, Ediční plán 2014 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze),

pozvánka nevýstavní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2008, Umění včera a dnes (Pozvánka na dvanáctý cyklus přednášek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2009, Umění včera a dnes (Pozvánka na třináctý cyklus přednášek),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2017, Umění včera a dnes na téma: Dějiny umění na dnešní Umprum,

záložka
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## ?, Petr Bosák - Ultraman (2006) (Papír má dvě strany.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## ?, Josef Čapek - Fantomas (1920) (Život se nepíše, život se žije.),

autorská kniha
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2019, Žížala pokládá otázky,

katalogová pozvánka kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 2011, Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio),

katalogový list kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera / The Studio of Universal Sculpture (Výběr činností z let 1999-2000 / Selected activities from period 1999-2000),

 

adresa:
obec: