Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Pražská akciová tiskárna

obec: Praha
adresa: Mariánská 3 (Lützowova 3)

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Pražská akciová tisk
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1938, Paměti Dr. Karla Kramáře,

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1916, F. Engelmüller,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, F. Z. Eberl: Soubor prací (Oleje, akvarely, kresby),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1941, Památník mistra Oty Bubeníčka,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Soudobé umění belgické (XILX. výstava Sdružení výtvarníků v Praze),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1935, 52. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze,

kniha
rok vydání, autor, název (podnázev), vydavatel, obec
##UMISTENI_ARTARCHIV## [1927], Mauriac François , Genitrix, Oldřich Petr, knihkupec, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1913, Aleš Mikoláš , Mládeži, ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1913, Aleš Mikoláš , Mládeži, Anna Hlavatá, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1914, ? Umění a náboženství, Snaha, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1918, Fischer Otokar , Hořící keř, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1918, Rutte Miroslav , Zjasněné oči ((1915 - 1917)), Bohuslav Kočí, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1920, Mánes Josef , Dopisy Josefa Manesa hr. Bedřichu Silva-Taroucovi, Český Čtenář, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, Benois Aleksandr Nikolajevič , Ruská škola malířská, Grafický závod Jan Štenc, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1922, Krásnohorská Eliška , Ozvěna doby (Básně Elišky Pechové-Krásnohorské), Pražská akciová tiskárna, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1927, Pospíšil Josef (Joža) , Volf František , Za slovenským maliarom, Kruh slovenských učiteľov, Trenčianska Teplá (Trenčín)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1928, ? Sursum corda , ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1929, Sís Vladimír , Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1929, ? Paměti Dra Aloise Rašína, Ladislav Rašín, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, Boettinger Hugo , Dr. Desiderius: Portrétní kresby 1916 - 1930, Jan Štenc, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1930, Sís Vladimír , Karel Kramář 1860-1930 (Život a dílo - skizza), Základ Dra Karla Kramáře a Dra Aloise Rašína, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1935, Marek Josef Richard , Cařihrad kouzla nezbavený, ?, ?, (Vytiskla Futurou na Japanu domácí výroby )
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1935, ? Museum Fr. Palackého a Fr. Lad. Riegra (Historie starého domu, Domov čtyř generací), Palackého museum, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Marek Josef Richard , Josef Štolovský (Život a dílo), rodina Štolovských, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1936, Sís Vladimír , Dr. Karel Kramář (Život - dílo - práce vůdce národa), A. Pokorný, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1938, Rutte Miroslav , Pouť do Řecka, ?, ?,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1940, ? Žlutá růže Josefa Mánesa (Rozhlasový román o 12 kapitolách), Pražská akciová tiskárna, Praha
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1941, Rutte Miroslav , Duhový kruh (Prózy a essaye), Pražská akciová tiskárna, Praha
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Kouřil Miroslav , Divadelní prostor, Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, _
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1945, Dorazil Otakar , Chtěl jsem být učitelem (Škola v míru, ve válce a v revoluci), Josef Hokr, nakladatel, Praha

příležitostný tisk
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## nedatováno, Alšova mosaika v Staroměstské radnici,

soupis díla
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1932, Knižní ilustrace Mikoláše Alše,

 

adresa:
obec: