Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG)

obec: Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
adresa: zámek, P.O.BOX 80

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Alšova jihočeská gal
termín rozhodujícínázev výstavy
1964/03 - 1964/04 Imaginativní malířství 1930-1950
1965 Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
1965/05 Jihočeská pozdní gotika 1450-1530
1966 František S. Tvrdý: Africké motivy
1966/05 - 1966/10 Česká secese - Umění 1900
1968 Hluboká 1968: Umění 1900-1968
1968/07/07 - 1968/08 50 let československého malířství 1918 - 1968
1969 Česká krajina
1971/05/23 - 1971/09/30 Český portrét
1977 Přírůstky moderní sbírky AJG z let 1970-1977
1977/05/08 - 1977/12/21 Flámské a holadské malířství 17. století
1977/09 Richard Lauda
1977/09/30 - České moderní umění 1900-1945
1977/11/09 Černá hodinka pro brigády socialistické práce českobudějovických zdravotníků sestavená z memoárů Marca Chagalla a hudby P. I. Čajkovského
1977/11/16 Setkání roku se zástupci brigád socialistické práce a jihočeskými výtvarníky
1978/05/20 - 1978/09/30 Český realismus: Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek
1981 České malířství a sochařství 1900-1980
1983/04/30 - 1983/09/30 Česká krajina
1993 Josef Wagner: Obrazy, kresby
1998/05/01 - 1998/09/20 Podoby fantaskna v českém výtvarném umění 20. století
2003 - 2004 České umění XX. století
2004/11/04 - 2004/12/12 Roman Franta: Brouk v ruce / Beetle in the Hand: Výběr z tvorby / Selected Work
2008/06/28 - 2008/11/02 Autoportrét v českém umění 20. a 21. století / Self-portrait in the Czech Art of the 20th a 21st century
2009/05/30 - 2009/11/02 Michael Rittstein: Vlhkou stopou (O vodu se dělím s hady)
2010/03/31 - 2010/04/18 Ve zvířecí kůži
2010/09/18 - 2011/01/31 Přírůstky AJG v období let 2000 - 2010
2012/05/19 - 2012/09/30 František Muzika: Volná tvorba / scénografie
2013/04/20 - 2013/06/23 Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2013/07/13 - 2013/09/29 Andy Warhol: Zlatá šedesátá
2014/03/29 - 2014/05/04 Josef Geršl: Příběhy barev
2014/05/04 - 2014/09/28 Tvrzení moderny: České sochařství ze sbírky Karly a Davida Železných
2014/05/24 - 2014/09/28 Alfred Kubin & Sascha Schneider: Démoni ze země nevědomí
2014/06/28 - 2014/09/28 Alfons Mucha v zrcadle doby
2015/05/31 - 2015/08/30 Jan Saudek: Intimní (ze soukromého archivu)
2016/03/13 - 2016/06/12 Zbyněk Sekal: A věci se zvolna berou před se
2016/04/16 - Meziprůzkumy: Sbírka AJG 1300-2017
2016/05/15 - 2016/10/02 Krása bude křečovitá: Surrealismus v Československu 1933-1939 / Beauty Will be Convulsive: Surrealism in Czechoslovakia 1933-1939
2016/06/25 - 2016/10/02 Jaromír 99: Mezery. Vyprávění mezi sekvencemi
2016/10/23 - 2017/02/26 Patrik Hábl: V architektuře malby
2016/11/12 - Patrik Hábl: V architektuře malby. 2. část
2017/03/18 - 2017/06/18 Impresionismus! Nálady a imprese ve francouzském a českém umění
2017/06/25 - 2017/10/01 Victor Vasarely
2017/10/22 - 2018/02/11 Tereza z Davle: Neue Mädchen
neuvedeno Jan Cihla
stálá expozice Flámské a holandské malířství 16. - 18. století
stálá expozice Sbírka malířství Alšovy jihočeské galerie

 

adresa:
obec: