Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Dům U Kamenného zvonu

obec: Praha
adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Dům U Kamenného zvon
termín rozhodujícínázev výstavy
1988/02/29 - 1988/05/15 Karel Souček: Obrazy, kresby
1988/06/23 - 1988/09/11 Skupina Ra
1988/10/13 - 1988/12/31 Linie / barva / tvar
1989/02/02 - 1989/03/19 Dagmar Hochová: Fotografie
1989/04/18 - 1989/06/04 Střední věk
1989/05/03 - 1989/05/04 Obraz a svět
1989/06/27 - 1989/09/17 Cesty československé fotografie
1990/03/06 - 1990/05/20 Karel Malich: Pastely
1990/06/21 - 1990/09/09 Jaroslav Vožniak
1990/06/21 - 1990/09/23 Vladimír Janoušek
1990/10/02 - 1990/11/11 Znaky v pohybu / Zeichen im Fluss
1990/12/13 - 1991/02/17 Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění
1991/02/23 - 1991/03/20 Roman Buxbaum: Dědictví / Elbe
1991/03/05 - 1991/04/14 Ve světle monitoru. Skulptury, videoinstalace, záznamy
1991/03/07 - 1991/04/14 Markéta Luskačová: Poutníci (Fotografie z let 1966-74)
1991/04/30 - 1991/06/16 V obraze / Im Bilde
1991/07/11 - 1991/09/01 Robert Piesen
1991/07/11 - 1991/09/01 Arne Hošek: Souvislosti barev a tónů. Muzikalistická tvorba 30. let
1991/12/03 - 1992/01/19 Georges Braque: Grafické dílo
1991/12/05 - 1992/02/02 Hugo Demartini: Dílo 1964-1974
1991/12/12 Slavnostní večer konaný u příležitosti výstavy a životního jubilea Huga Demartini
1992/01/07 - 1992/02/09 František Skála jr.: Staré a nové práce
1992/02/20 - 1992/04/05 Bohuslav Reynek: Grafiky
1992/04/02 Slavnostní večer konaný u příležitosti životního jubilea akademického sochaře Karla Nepraše
1992/04/22 - 1992/05/31 Fakta. Současné umění z Bavorska
1992/06/18 - 1992/07/26 Sochařství 1988-1992
1992/08/13 - 1992/10/04 Vladimír Boudník 1924-1968
1992/10/15 - 1992/11/22 Magia naturalis. Mnichovští umělci v Praze
1992/12/03 - 1993/01/24 Joan Miró
1993/02/10 - 1993/03/28 Claudio Parmiggiani: Dílo 1967-1992
1993/06/22 - 1993/08/29 Krajina v současném výtvarném umění
1993/06/30 - 1993/09/26 Magister Theodoricus: Restaurované deskové obrazy z kaple sv. Kříže na Karlštejně
1993/09/14 - 1993/10/17 Klee, Nolde, Schwitters, Kandinskij, Pollock, Picasso
1993/12/15 - 1994/01/23 John Cage, Francois Morellet, Milan Grygar: Otevřená forma
1994/02/15 - 1994/05/02 Karel Teige
1994/07/21 - 1994/09/04 Luigi Mainolfi: Sochy
1994/09 - 1994/10 Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics
1994/09/22 - 1997/11/06 Vladimír Špaček
1994/12/15 - 1995/02/28 1. bienále mladého umění Zvon ´94
1995/02/21 - 1995/05/21 Nově restaurovaná díla barokního umění
1995/07/11 - 1995/01/10 Much POP and more ART: Umění šedesátých let v grafikách, multiplech a publikacích
1995/10/26 - 1996/01/22 Mario Merz: Tři instalace
1996/03/14 - 1996/04/08 Ticho pro dvanáct hlasů
1996/04/25 - 1996/08/25 Umělecké sdružení Sursum
1996/09/10 - 1996/12/01 Viktor Brauner: Vlk z Karpat v paříži / Le loup des Carpates a Paris
1996/12/17 - 1997/02/23 2. bienále mladého umění Zvon '96
1997/06/10 - 1997/09/30 Opus magnum
1997/11/06 - 1998/01/25 Jaroslav Róna: Sochy a obrazy
1998/03/03 - 1998/03/29 Adolf Hoffmeister
1998/06/02 - 1998/08/30 L´art brut
1998/10/01 - 1999/01/03 Jan Konůpek: Poutník k nekonečnu / A pilgrim to infinity
1999/03/03 - 1999/05/30 Moderní krása. Česká fotografická avantgarda 1918-1948
1999/06/29 - 1999/08/29 Toužící oko / The desiring Eye
1999/10/22 - 2000/01/09 3. bienále mladého umění Zvon ´99. Blue Fire
2000/02/03 - 2000/04/09 Poezie a skutečnost
2000/05/12 - 2000/08/06 Toyen
2000/09/21 - 2001/01/05 Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
2001/10/16 - 2002/01/06 Emila Medková
2002/02/20 - 2002/05/05 4. bienále mladého umění Zvon 2002
2002/06/18 - 2002/09/29 Otto Piene: The Zero Experience
2002/11/20 - 2003/03/02 František Tichý 1896-1961
2003/03/11 - 2003/05/04 The View from here
2003/05/28 - 2003/09/07 Zachráněné dědictví: Výběr restaurovaných soch a objektů ze zatopených sbírek ze zámku Troja
2003/10/24 - 2004/01/25 Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových
2004/04/22 - 2004/08/22 Other times: Současné britské umění, Contemporary British Art
2004/11/18 - 2005/03/20 Adolf Hoffmeister
2005/04/15 - 2005/06/05 5. bienále mladého umění Zvon 2005
2005/06/28 - 2005/10/09 Česká fotografie 20. století / Czech photography of the 20th century
2005/10/20 - 2006/01/08 Horká jehla
2005/10/27 - 2006/01/08 Život věcí: Idea zátiší ve fotografii 1840-1985, sbírka Siegert / The life of things: The idea og still life in photography 1840-1985, the Siegert collection
2005/11/05 Prezentace vítězů a organizátorů Cen pro mladé umělce
2006/02/08 - 2006/05/08 V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950
2006/02/23 Architektura domu U Kamenného zvonu
2006/03/02 V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/03/07 Architektura domu U Kamenného zvonu
2006/03/16 V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/03/30 V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/04/13 V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/04/27 V okovech smíchu, Karikatura a české umění 1900 - 1950
2006/06/13 - 2006/09/17 Art brut. Sbírka abcd
2006/10/18 - 2007/01/21 Rudolf Kremlička (1886-1932)
2007/02/27 - 2007/04/29 Alena Kučerová: Přehled / Summary. Grafiky, plechy, objekty / Prints, metal plates, objects
2007/05/29 - 2007/09/09 Jindřich Štyrský (1899-1942)
2007/10/30 - 2008/02/10 Jindřich Štreit: Fotografie / Protographs 1965 - 2005
2008/03/06 - 2008/06/01 František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
2008/06/27 - 2008/09/21 6. bienále mladého umění Zvon 2008
2008/10/30 - 2009/01/11 Veronika Bromová: Království
2009/02/06 - 2009/05/03 Prinzhornova sbírka
2009/06/12 - 2009/10/04 Jiří Anderle: Batrachomyomachia. Žabomyší a jiné války. Obrazy, grafiky, plastiky 1959–2009
2009/10/21 Zdeněk Felix: Z očí do očí
2009/10/28 - 2010/01/03 Tenkrát na Východě. Češi očima fotografů 1948–1989 / Once Upon a Time in the East. Czechs through the Eyes of Photographers, 1948-1989
2010/03/17 - 2010/06/06 Zdeněk Sklenář: Deset tisíc věcí / deset tisíc let
2010/06/30 - 2010/10/03 7. bienále mladého umění Zvon
2010/11/04 - 2011/02/06 Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310
2011/03/16 - 2011/06/05 Michal Pěchouček: Hodiny v umění
2011/06/24 - 2011/10/23 Andreas Feininger: That's Photography
2011/11/23 - 2012/01/29 Bohuslav Reynek (1892-1971)
2012/01/25 Za barem Evžen Šimera
2012/02/21 - 2012/05/27 Adolf Wölfli: Stvořitel univerza / Creator of the Universe
2012/02/29 Za barem Jiří Skála
2012/05/02 Za barem David Černý
2012/06/29 - 2012/09/23 London Twelve. Současné britské umění
2012/10/24 Zbyněk Baladrán: Za barem
2012/10/26 - 2013/02/03 Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. Mezi filmem a volnou tvorbou
2013/03/06 - 2013/05/19 Radek Kratina (1928-1999)
2013/06/07 - 2013/09/29 Viktor Kolář: Retrospektiva
2013/10/25 - 2014/02/23 Stanislav Podhrázský: Neklidná krása
2014/03/28 - 2014/08/03 Tim Burton a jeho svět
2014/09/17 - 2015/01/04 Josef Váchal: Magie hledání / The Magic of Seeking
2015/01/30 - 2015/04/26 Dalibor Chatrný: Vidět svět jinak
2015/05/15 - 2015/08/30 Jean Delville 1867-1953
2015/10/02 - 2016/01/17 Milota Havránková: Milota
2016/02/19 - 2016/07/17 David Cronenberg: Evolution
2016/09/28 - 2017/01/29 Jaroslav Horejc 1886 - 1883 Mistr českého art deca
2016/12/21 - 2017/02/28 Zdeněk Sýkora: Struktura černá-bílá
2017/02/24 - 2017/05/28 Eduard Steinberg: From Moscow to Prague
2017/06/23 - 2017/12/31 Jaroslav Róna: 1997-2017
2018/02/07 - 2018/05/13 The Reunion of Poetry and Philosophy
2018/06/07 - 2018/09/16 Santiago Calatrava: Art and Architecture
2018/07/04 - 2018/09/16 Michaela Vélová Maupicová
2018/12/12 - 2019/03/24 Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního umění / Probe 1: The Story of Slovak (Post)Conceptual Art
2019/06/05 - 2019/10/13 Zvuky, kódy, obrazy: Akustický experiment ve vizuálním umění

 

adresa:
obec: