Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

obec: Litoměřice (Litoměřice)
adresa: Michalská 7

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Severočeská galerie
termín rozhodujícínázev výstavy
1960/01/07 - 1960/02/28 Vojtěch Preissig 1873-1944
1961/11/09 - 1962/01/01 Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru umělcovy sestry
1962/06/21 - 1962/08/26 Vilém Plocek: Obrazy ze Sovětského svazu
1963 Z díla zasloužilého umělce Otakara Nejedlého
1963/11/15 - 1964/01/05 Jaroslav Bejček: Obrazy a kresby z let 1962 - 63
1964 Jan Koblasa
1964/01/17 - 1964/03/01 Stanislav Hanzík: Sochy a kresby
1964/03/13 - Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek
1964/08/23 Richard Ťápal: Obrazy z let 1958-1964
1964/09/17 - 1964/11/01 Koloman Sokol: Kresby a grafika ze sbírek Slovenské národní galerie v Bratislavě
1965 Výtvarníci Litoměřicka
1965/01 - 1965/02/28 Antonín Kalous: Posmrtná výstava
1965/04/19 Jiří Kayser: Obrazy, grafika
1965/12/05 Přemysl Straka: Obrazy a kresby
1966/05/12 - 1966/06 Jiří Seifert: Sochy a kresby
1967 Ilustrace dětské knihy
1968 Jiří John: Obrazy a grafika z let 1961-67
1968/09 - 1968/12 Mladí výtvarníci pražské Akademie
1968/10 - 1968/11 Václav Špála: Malířské dílo
1969/09/25 - 1969/11/02 Miha Maleš: Ilustrace k Máchovu Máji
1969/11 - 1969/12 Krajina barvy a světla
1970 František Tröster
1970/02 Jiří John: Obrazy z let 1962-69
1970/06 - 1970/09 Výtvarní umělci Podřipska a Středohoří k 25. výročí osvobození
1970/10 - 1970/11 Krajina pevného řádu: Ohlasy kubismu v českém krajinářství
1970/12 - 1971/01 Miroslav Prošek: Obrazy z let 1966 - 1970
1971/04 - 1971/05 Severočeský kraj v dílech malířů a grafiků
1971/06 - 1971/09 Ernst Gustav Doerell (1832 - 1877)
1971/09 - 1971/10 Josef Lada
1971/11 - 1971/12 Kamil Lhoták: Co mám rád. Obrazy z let 1930-1970
1972/03 - 1972/04 Z díla Cyrila Boudy
1972/06 Vilém Heckel
1972/09 - 1972/10 V. A. Šrůtek
1972/12 - 1973/01 Stanislav Podhrázský
1973 Alena Čermáková: Obrazy ze zahrady Čech a sovětské střední Asie
1973/01 - 197302 Josef Brož: Výbor z díla
1973/04 - 1973/06 Realita a fantazie
1973/07 - 1973/09 Vilém Nowak
1973/09 - 1973/10 František Hora: Krajina Českého středohoří
1973/10 - 1973/12 Krajina vnitřního napětí: Expresivní tendence v české krajinomalbě 20. století
1973/12 - 1974/01 Milena Pilná: Grafika
1974 Antonín Kalous
1974/03 Miloš Alexander Bazovský: Ze sbírek Galerie M. A. Bazovského v Trenčíně
1974/06 - 1974/09 Krajina snů a představ
1974/10 - 1974/12 Karel Klein: Portréty a krajiny
1975/02 - 1975/03 Ludvík Kuba: 1863 - 1956 Obrazy ze sbírek českých galerií
1975/03 - 1975/04 František Doležal: Malířské cykly 1956 - 75
1975/04/24 - 1975/06/15 Nové obrazy a plastiky z nákupů a jiných zisků
1975/06 - 1975/09 Krajina míru a tvořivé práce
1975/09/18 - 1975/11/02 František Jiroudek: Výběr z díla
1976/02 - 1976/03 Václav Pospíšil: Obrazy z hornického kraje
1976/03 - 1976/04 Josef Václav Myslbek: Plastiky ze sbírky Národní galerie v Praze
1976/04 - 1976/06 Máchovské motivy v současném výtvarném umění
1976/04 - 1976/06 Antonín Chittussi: Obrazy ze sbírky Národní galerie v Praze
1976/07 - 1976/08 Výtvarníci Litoměřicka k XV. sjezdu Komunistické strany Československa
1976/09 - 1976/10 Národní umělec Jiří Trnka: Výběr z díla
1976/12 Objevená minulost
1977 Miroslav Prošek: Máchovské motivy v kresbách a pastelech
1977/01 Vladimír Šavel: Obrazy, kresby, grafika
1977/01 - 1977/02 Vladimír Šavel: Obrazy, grafika
1977/02 - 1977/04 České sochařství kolem roku 1900
1977/04 Vladimír Šolta: Výběr z díla
1977/05 - 1977/06 Eva Brodská: Gobelíny, Karel Wünsch: Sklo
1977/06 - 1977/09 Emil Filla: Obrazy z Českého středohoří
1977/06 - 1997/09 Vilém Boháč: Tvary a metamorfózy
1977/09/02 - 1977/09/15 Radek Pilař: Obrazy, kresby, ilustrace
1977/09/16 Michael Romberg: Kresby, ilustrace
1977/11/24 - 1978/01/08 Ota Janeček: Oleje - pastely - plastiky
1978 Hanka Kravcová: Grafika
1978 Výstava umělců kraje Karl-Marx-Stadt
1978/01 - 1978/02 Josef Fafek Solan: Obrazy, kresby, grafika
1978/03 - 1978/04 Jan Štursa: Výběr z díla
1978/04 - 1978/06 Josef Kilian: Výběr z díla
1978/06 - 1978/08 Jindřich Marek: Zahradní keramika
1978/09/06 - 1978/09/09 Josef Jíra: Portréty / figurální kompozice - obrazy z let 1960-1977
1978/10 - 1978/11 Pravoslav Kotík: Skupiny, davy, zástupy
1978/11 - 1979/01 Miroslav Houra: Obrazy, grafika, tapiserie
1978/12 - 1979/01 Lidové malířky Litoměřicka
1979/02 Lidové malířky Československa
1979/02 - 1979/03 Nezapomenutelná generace
1979/03 - 1979/04 Miroslav Matouš: Obrazy z posledních let
1979/05 - 1979/06/24 Jan Preisler: 1872 - 1918
1979/06 - 1979/09 Současné užité umění
1979/09 - 1979/10 Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979
1979/09 - 1979/11 Ladislav Chochole: Komorní plastiky a kresby
1979/10/25 - 1979/11/25 Jan Víšek: Dialog s přírodou
1979/11 - 1980/01 Evropská grafika minulosti
1980/01 - 1980/03 Nové obrazy, plastiky a grafika (přírůstky z let 1971 - 1979)
1980/04 - 1980/05 Rastislav Michal: Obrazy z let 1954 - 1980
1980/05 - 1980/06 Jakub Schikaneder
1980/05 - 1980/06 Zdeněk Volejník: Kresby, obrazy
1980/11 - 1980/12 Antonín Procházka: 1882-1945
1980/12/05 - 1981/01/20 Dan Richter: Sen o Českém středohoří
1981/01 - 1981/03 Josef Menš: Výběr z díla
1981/03 - 1981/05 Jaroslav Paur: Obrazy
1981/09 - 1981/10 Josef Lada, Jiří Trnka: Ilustrace pro děti
1981/10 - 1981/11 Malířský a sochařský portrét: Sbírka umění 20. století Severočeské galerie
1981/12 - 1982/01 Grigorij Musatov: Obrazy
1982 V. A. Šrůtek
1982 Václav Kyselka: Výběr ze sochařského díla 1942 - 1982
1982/01 - 1982/02 Václav Pospíšil: Obrazy k 50. výročí mostecké stávky
1982/03 - 1982/04 Karel Souček: Výběr z životního malířského díla
1982/04 - 1982/05 Ludmila Jiřincová: Živý třpyt - Máchovské ilustrace
1982/04 - 1982/05 Zdeněk Veselý: Obrazy, kresby, grafika
1982/06 - 1982/09 Natálie Schmidtová
1982/09/09 - 1982/10/24 Karel Holan: Obrazy 1920 - 1953
1983/01 - 1983/03 František Gross: Výběr z díla
1983/03 - 1983/04 Ludmila Jiřincová: Výběr z díla
1983/05 - 1983/06 Otakar Kubín: Výběr z díla ke 100. výročí narození
1983/06/30 - 1983/08/28 Jiří Voves: Obrazy a grafika
1983/09 - 1983/11 Ilustrace Mikoláše Alše
1983/12 - 1984/01 Vincenc Beneš: Výběr z malířského díla
1984/02 - 1984/03 Rembrandt Harmensz Van Rijn: Grafika
1984/03 Žena věčná inspirace umění
1984/05 - 1984/06 Malba a plastika 20. století ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1984/06 - 1984/09 Krajina severních Čech (Obrazy z let 1945-1984)
1984/09/06 - 1984/10/14 Karel Valter: Tvorba z let 1968 až 1983
1984/11 - 1985/01 Mladí malíři ČSR
1985/01 - 1985/02 Edina Jelínková - Šrůtková: Co jsem viděla cestou v létech 1943 až 1984
1985/03 - 1985/04 Václav Bartovský: Výběr z díla
1985/04 - 1985/06 Nové obrazy a plastiky 1980-1985
1985/09/05 - 1985/10/27 František Ronovský: Obrazy a kresby
1985/10 - 1985/11 Jiří Klein: Sochy
1985/12/05 - 1986/01/05 Jiří Anderle: Výběr z grafického díla
1986/02 - 1986/03 Bohumil Kubišta, Václav Špála
1986/04 - 1986/05 Jan Grimm: Obrazy a kresby
1986/05/29 - 1986/06/29 František Doležal: Výběr z díla. Obrazy, kresby, grafika 1930-1985
1986/07/03 - 1986/08/31 Stanislav Hanzík: Výběr z díla
1986/09 - 1986/10 Vladimír Komárek: Obrazy a grafika
1986/10/23 - 1986/11/30 Život a dílo Karla Hynka Máchy ve výtvarném umění
1986/12 - 1987/01 Miroslav J. Černý
1986/12/04 - 1987/01/11 Jiří Kalousek: S malířem kolem světa
1987/01/15 - 1987/02/22 Jiří Novosad
1987/02/27 - 1987/03/29 Lev Šimák: Výběr z díla
1987/04 František Foltýn: Obrazy, kresby a akvarely
1987/06/24 - 1987/09/13 Zdenka Marie Nováková: Obrazy - architektura
1987/09 Alena Bílková: Grafika, Michael Bílek: Sochy
1988/01/14 - 1988/02/28 Karel Klein: Výběr z díla
1988/03/03 - 1988/04/10 František Tichý: Grafiky a kresby
1988/04 - 1988/05 Z pokladů Severočeské galerie: Výstava ke 30. výročí otevření galerie
1988/05/26 - 1988/06/26 Ladislav Janouch: Sochy, Pavel Vavrys: Obrazy
1988/06 - 1988/08 České moderní výtvarné umění (90. léta 19. století)
1988/06/02 - 1988/07/31 Josef Hrádek: Obrazy a kresby
1988/09 - 1988/10 Fenomén dětství v díle a životě Josefa Čapka
1988/09/01 - 1988/10/23 Josef Čapek a děti
1988/10 - 1988/12 Ivana Grimmová: Obrazy
1988/12/08 - 1989/01/10 František Hora
1989/01/12 - 1989/02/12 Adolf Born: Grafika
1989/02/16 - 1989/03/12 Petr Halák: Obrazy
1989/04 - 1989/05 František Veselý: Krajina, člověk, civilizace
1989/04 - 1989/06 Bohdan Kopecký
1989/06/08 - 1989/08/13 Skupina 42
1989/09 - 1989/11 Mistr Litoměřického oltáře
1989/12 Jan Kutálek: Figurální keramika
1990/05 - 1990/06 45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990
1990/07/05 - 1990/08/26 Václav Vokráčka: Fotografie
1990/09 - 1990/10 Alfred Kubin: Kresba a grafika
1990/10/18 - 1990/12/02 Konstruktivní tendence šedesátých let
1990/12/06 - 1991/01/06 Miroslav Prošek: Máchovské motivy v kresbách a pastelech
1991/01/10 - 1991/02/17 Zdeněk Chotěnovský: Výběr z malířského díla 1965 - 1990
1991/02/21 - 1991/03/31 Jan Koblasa
1991/04/18 - 1991/06/09 Český informel
1991/06/20 - 1991/09/01 Trasa
1991/09/12 - 1991/10/13 Přemysl Straka: Obrazy, kresby
1991/10 - 1991/12 Pozdní gotika - Z pokladů litoměřické diecéze I
1991/10/17 - 1991/12/08 Z pokladů litoměřické diecéze
1991/12/12 - 1992/01/26 Jan Zrzavý
1992/02/06 - 1992/03/29 Květa Pacovská
1992/04/09 - 1992/05/24 Václav Benda
1992/06/11 - 1992/09/13 Oktavián Broggio 1670 - 1742
1992/09/24 - Valerian Karoušek: Sochařské dílo 1953 - 1970
1992/11/19 - 1993/01/17 Bohumil Kubišta (1884–1918)
1993/01/28 - 1993/03/13 Eva Bednářová: Grafika
1993/03 - 1993/04 Jiří Seifert: Sochy
1993/05 - 1993/06 Lubomír Janečka
1993/06 - 1993/09 Nová figurace
1993/10 - 1993/11 Mistr IW
1994 Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl)
1994/03/16 - 1994/04/24 Zdeněk Sýkora
1994/05 - 1994/06 Václav Cigler, Silvia Billeter, Eva Brodská: Krajina, světlo, prostor / Landschaft, light, raum
1994/06/23 - 1994/09/12 Nová citlivost
1994/11/24 - 1995/01/29 Jan Preisler: Putování krajinami duše
1995/02/09 - 1995/03/12 Pavel Nešleha
1995/03 - 1995/04 Umění frotáže
1995/05/04 - 1995/06/11 Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
1995/09/21 - 1995/10/29 Zorka Ságlová 1965 - 1995
1995/12/14 - 1996/01/28 Miloš Jiránek (1875 - 1911)
1996/02/08 - 1996/03/17 Věra Janoušková: Intuice a řád
1996/03/28 - 1996/05/12 Olga Karlíková: Obrazy - kresby
1996/05 - 1996/06 Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927
1996/07 - 1996/09 Alfred Kubin
1996/12/03 - 1997/01/26 Bohuslav Reynek 1892 1971
1997/02/04 Život a dílo Bohuslava Reynka
1997/03/06 - 1997/04/13 Běla Kolářová
1997/04/29 - 1997/06/01 Ivan Kafka
1997/05/26 Tisková konference k Benátskému bienále 1997
1997/07/10 - 1997/08/31 Václav Chad
1997/12/11 - 1998/02/15 Josef Čapek 1887 - 1945: Kresby
1998 - Aleš Veselý: Obsese, Utopie, Realita
1998/02/26 - 1998/03/29 Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby
1998/02/26 - 1998/03/29 Zdeněk Palcr
1998/05/22 - 1998/06/28 Petr Nikl: Postavy
1998/07/14 - 1998/09/06 Umění koláže
1998/09/17 - 1998/11/08 Karel Vilém Medau: 1791 - 1866
1998/12/10 - 1999/02/07 Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev
1999/02/25 - 1999/04/11 Anton Kern
1999/04/22 - 1999/06/14 Anna Zemánková
1999/06/24 - 1999/09/12 Kolorismus v českém výtvarném umění
1999/09/30 - 1999/11/14 Josef Sudek: Smutná krajina
1999/11/25 - 2000/01/23 Václav Boštík: Práce z let 1936-1989
2000? Jiří Kubový
2000/03/03 - 2000/03/19 Ales Vesely
2000/04/06 - 2000/05/28 Michal Ranný, Svatopluk Slovenčík, Anežka Kovalová, Miroslav Koval
2000/06/15 - 2000/09/24 Hana Wichterlová
2000/10/05 - 2000/11/26 Vladislav Mirvald: Komplementární
2000/10/05 - 2000/11/26 Vladislav Mirvald
2000/11/16 - 2001/01/14 Mistr IP
2000/12/14 - 2001/02/04 Jiří John: Kresby
2001/05/09 - 2001/06/17 Jan Křížek
2001/06/28 - 2001/09/23 Barevná socha
2001/09/27 - 2001/11/18 Milan Grygar: Obraz a barva
2002/03/28 - 2002/05/05 Tomáš Vosolsobě
2002/04/11 Sochařství II, hmot - tvar - prostor
2002/05 - 2002/06 Alena a Michael Bílkovi
2002/07/18 - 2002/09/29 Emil Filla sochař
2002/10/10 - 2002/11/24 Karel Klein: Obrazy, Jiří Klein: Sochy
2002/12/05 - 2003/03/09 Josef Šíma: Kresby
2003/03/20 - 2003/05/04 Pavel Nešleha: Z fotografických cyklů
2003/05/15 - 2003/06/22 Jiří Kubový: Obrazy a kresby
2003/07/03 - 2003/09/28 Eva Kmentová
2003/10/09 - 2003/11/23 Olga Čechová: texty, kresby, grafika 1948 - 2000
2003/10/16 František Tichý, přednáška
2003/12/11 - 2004/03/07 Jindřich Prucha: Malby a kresby z let 1907 - 1914
2004/03/18 - 2004/05/02 Zbyněk Semerák: Cesty a sny
2004/05/13 - 2004/06/20 Miloš Michálek: Jedna k druhé / One to the Other
2004/07 - 2004/09 Hana Purkrábková: Vybraná společnost, Karel Pauzer: Trochu přírodopisu
2004/10/14 - 2004/11/21 Cyril Bouda: Ilustrace
2004/12/10 - 2005/03/06 Kupka Kupků
2005 Eva Brodská
2005/03/24 - 2005/05/01 Eva Brodská: Gobeliny - kresby
2005/05/20 - 2005/08/07 Od země přes kopec do nebe...: O chůzi, poutnictví a posvátné krajině
2005/08/19 - 2005/10/02 Téma Job / Z díla Jiřího Sozanského
2005/10/12 - 2005/11/20 Parafráze
2005/12/01 - 2006/02/05 Vlasta Baránková: Dětem
2006/02/23 - 2006/04/09 Jan Smetana: Energie: Světlo a hmota
2006/04/21 - 2006/06/11 Miloš Ševčík: Do nitra (Obrazy, kresby, grafika, plastiky)
2006/06/22 - 2006/09/10 Othon Coubine/Otakar Kubín: Od kubismu ke klasicismu
2006/09/22 - 2006/11/19 František Hodonský: Lužní
2006/11/30 - 2007/02/04 Svět Jiřího Trnky (Výběr z díla)
2007/02/15 - 2007/04/08 Josef Žáček: Sen o apokalypse
2007/04/20 - 2007/06/17 Ivan Ouhel: Figury a práce na papíru / Figures and Works on Paper
2007/06/28 - 2007/09/23 Mikuláš a Emila Medkovi: Souvislosti
2007/10/04 - 2007/11/18 Ivan Komárek: Mezi těly
2007/12/07 - 2008/02/17 Zátiší v malbě 19. století
2008/02/26 - 2008/04/20 Cecilie Marková: Podobenství duší
2008/05/08 - 2008/07/13 Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích
2008/07/24 - 2008/09/28 Corpora S
2008/10/09 - 2008/11/23 František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
2008/12/11 - 2009/02/22 Jiří Šalamoun: Trvalé následky
2009/03/12 - 2009/04/19 Václav Benda: Multifocus
2009/04/30 - 2009/06/07 Jaroslav Hovadík: Hovadík je všade
2009/06/25 - 2009/09/27 Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část
2009/10/09 - 2009/11/22 Jaroslav Prášil: Přítomnost paměti
2009/12/03 - 2010/02/14 Ohlédnutí
2010/02/26 - 2010/04/11 Lenka Vilhelmová: Panta rei - Vše plyne
2010/04/22 - 2010/06/06 Zdenka Marie Nováková: Obrazové cykly
2010/06/25 - 2010/09/12 Jan Hendrych a Richard Konvička: Maso a kost / dvě podoby figurace
2010/09/24 - 2010/11/07 Jan Autengruber 1887-1920
2010/11/19 - 2011/02/06 Kouzelný svět Karla Franty
2011/02/18 - 2011/04/17 Jitka a Květa Válovy: Malá retrospektiva
2011/05/05 - 2011/06/26 Patrik Hábl: Snořivosti / Dream-visions
2011/06/24 - 2011/07/31 Jiří Novák: V pohybu
2011/07/15 - 2011/09/25 Antonín Kybal
2011/10/07 - 2011/11/20 Paralelní historie: Aktuální výtvarné umění v Ústí nad Labem mezi lety 1990-2012
2012/02/17 - 2012/05/10 Gotická desková malba v severozápadních a severních Čechách
2012/02/24 - 2012/04/08 Marie Krůtová a Václav Syrový: Dvě polohy naivního umění
2012/05/11 - 2012/08/26 Jiří Kačer: Sochy
2012/06/14 - 2012/09/30 Konec (s)nové epochy
2012/09/06 - 2012/11/04 Jiří Bradáček: Sochy
2012/09/26 - 2012/10/28 Věra Boudníková-Špánová: Retrospektiva
2012/10/18 - 2012/11/25 Severní Čechy 82
2012/10/19 - 2012/11/25 Václav Alois Šrůtek: Retrospektiva
2012/12/07 - 2013/02/03 Josef Kremláček
2013/04/19 - 2013/06/02 Ilja Bílek, Luba Bakičová: Skloňování
2013/05/23 - 2013/09/01 Jiří Seifert
2013/06/21 - 2013/09/22 Doteky hudby
2013/11/028 - 2014/02/02 Zdeněk Burian: Výpravy do minulosti
2014/02/13 - 2014/04/06 Xénia Hoffmeisterová: Bzukot
2014/04/17 - 2014/06/01 Pavel Nešleha: Poutalo mě světlo...
2014/04/29 Filosofická reflexe pojetí světla v tvorbě Pavla Nešlehy
2014/06/12 - 2014/09/21 Nekonečné perspektivy (Krajina a veduty 19. století ze sbírky Patrika Šimona)
2014/07/17 - 2014/10/19 Bohumil Zemánek
2014/10/09 - 2014/11/16 Vladimír Švec: Cestou
2015/05/07 - 2015/06/14 Mirek Kaufman: Tíha lehkosti
2015/07/09 - 2015/10/25 Stanislav Hanzík: Sochy
2015/10/09 - 2015/11/22 Art brut a naivní umění: Spontánní umění ze sbírek Poetické galerie
2015/12/04 - 2016/04/10 Josef Lada
2016/04/22 - 2016/05/29 Jitka Štenclová: Přeměny
2016/05/13 - 2016/10/02 Jaroslav Kolomazník: Sochy
2016/06/16 - 2016/09/11 Hoffmeisterova ironická kronika doby
2016/06/21 - 2016/10/02 Marius Kotrba: Sochy
2016/09/23 - 2016/11/20 Přesahy fotografie
2016/12/01 - 2017/03/05 KL 38 - 65. Obrazy Kamila Lhotáka
2017/03/16 - 2017/04/23 Richard Konvička: Elektrický chodec. Obrazy a kresby 2001-2016
2017/05/04 - 2017/06/11 Petr Menš: Napříč časem
2017/06/09 - 2017/10/01 Jiří Korec: Postavy
2017/06/22 - 2017/08/27 Vladimír Kopecký: Něco třetího mezi chaosem a řádem
2017/09/15 - 2017/11/19 Ulrich Creutz
2017/11/27 - 2018/01/28 Iva Hüttnerová
2017/12/08 - 2018/03/04 Z dálky / z blízka
2017/12/08 - 2018/03/04 Krajina severních Čech v 19. století
2018/03/22 - 2018/05/13 Svatopluk Klimeš: Oheň do papíru nezabalíš III
2018/03/24 - 2018/03/29 Patrik Hábl: Ukrytý mistr
2018/06/01 - 2018/09/02 100 + 1 Hollar
2018/09/28 - 2018/11/18 Arnošt Paderlík: Retrospektiva
2019/03/14 - 2019/04/22 Ivan Ouhel
2019/03/14 - 2019/04/22 Kamil Lhoták: Portréty
2019/05/02 - 2019/06/09 Zdeněk Šimek
2019/05/02 - 2019/06/09 Šárka Radová: Mezi lidmi
2019/06/20 - 2019/09/15 Václav Cigler, Michal Motyčka: Prostor člověka I, II, III
neuvedeno Sbírka - baroko, gotika. Sbírka naivního umění Čech a Moravy

 

adresa:
obec: