Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Středoevropská galerie a nakladatelství

obec: Praha
adresa: Husova 21

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Středoevropská galer
termín rozhodujícínázev výstavy
1992/02/28 - 1992/03/29 Zdeněk Sýkora: Kaligrafie řádu a náhody
1992/06/04 - 1992/07/26 Milan Grygar: Mezi viděním a slyšením
1993 - 1993/06/12 Michael Rittstein: Obrazy
1993/01/04 - 1993/02/28 Jaroslav Králík
1993/03/16 - 1993/05/02 Staré kresby - nové obrazy - jeden objekt
1993/07/15 - 1993/08/11 Pocta Karlu Vacovi: Ohlédnutí
1993/07/20 - 1993/08/31 Ivan Komárek: Malé kresby
1993/09/16 - 1993/10/24 Jaroslava Pešicová: Vytkané obrazy
1993/10 Karel Vysušil: Nové koláže
1993/10/26 - 1993/11/14 Pocta Jaroslavu Vožniakovi: Korelace tvarů a barev
1994 Collage
1994/02/03 - 1994/02/20 Oheň, voda: Kresby, koláže, grafika Svatopluka Klimeše a Eduarda Ovčáčka s performancí Svatopluka Klimeše
1994/03/31 - 1994/05/01 Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak
1994/06/02 - 1994/06/26 Jiří Bartůněk: Obrazy 1991 - 1992
1994/09/01 - 1994/10/02 Stanislav Zippe: Subjective geometry
1994/11/23 - 1994/12/18 Pavel Nešleha: Kresby, pastely - Drawings, pastels / Vladimír Bachorík: Skleněné plastiky - Glass Sculptures
1994/12/20 - 1995/01/15 František Hodonský: Obrazy, grafika / Paintings, graphics. František janák: Skleněné plastiky / Glass sculptures
1995 Miloš Noll: Nostalgie (výběr z volné tvorby)
1995/03/02 - 1995/03/28 Jan Souček: Cyklus Apokalypsa
1995/10/03 - 1995/10/29 Jaroslav Králík: Grafika, koláže
1996/01/09 - 1996/02/04 Pavla Aubrechtová, Vladimír Gebauer: Kresby, koláže, autorský porcelán
1996/01/09 - 1996/02/04 Pavel Baxa: Šperky
1996/02/06 - 1996/02/25 Pavel Holeka: Prostor a básně
1996/03/05 - 1996/03/31 Květa Pacovská: Hry a řeči

 

adresa:
obec: