Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Galerie Nová síň

obec: Praha
adresa: Voršilská 139/3

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Galerie Nová síň
termín rozhodujícínázev výstavy
1953 Antonín Chittussi
1955 Pražské náměty v dílech členů Jednoty umělců výtvarných
1957 Josef Brož
1957/02/06 - Jindřich Prucha: Obrazy z let 1907-1914
1957/04 Lidové slavnosti v obrazech Aloise Fišárka a Vladimíra Sychry
1957/05 Z díla Karla Boháčka
1957/07/30 - 1957/10/06 Zdeněk Dvořák
1957/11 - 1957/12 V. V. Novák: Souborná výstava obrazů
1958 Tvůrčí skupina MS 58
1958/04 - 1958/05 Jiří Mandel
1958/05 Čeněk Kvíčala: Výbor z díla
1958/07 Jan Kodet: Plastiky a kresby
1958/10 - 1958/11 Antonín Michalčík: Obrazy 1950-1958
1958/12 - 1959/01 Lev Šimák
1959/01/09 - 1959/02 Česká krajina Josefa Glückseliga
1959/04 Skupina M 57: Obrazy, sochy, grafiky
1959/05/22 - 1959/06 Ladislav Šíma
1959/06 Výstava stipendistů
1959/08 Lumír Nedvídek: Obrazy a kresby 1949-1959
1959/09 Květoslav Endrýs: Výbor z díla
1959/10 Milan Grygar: Obrazy 1946 - 1959
1959/10 - 1959/11 Jaromír Wíšo: Obrazy, kresby
1959/11 Alois Vitík: Výstava obrazů 1963-1965
1959/12/15 - 1960/01 Arnošt Karásek: Obrazy a grafika
1960 Helena Johnová
1960/01/06 - Tvůrčí skupina Experiment
1960/02/05 - Josef Boháč Heřmanský
1960/11 Julie Mezerová
1960/12 Josef Matička: Obrazy z Litomyšle
1961 Spektrum
1961/01 Z tvůrčích zájezdů pražských výtvarníků
1961/02 Skupina MS 61
1961/03/14 - 1961/04/09 Bohuš Čížek: Obrazy a kresby
1961/04/11 - 1961/05/09 Tvůrčí skupina Proměna
1961/05/12 - 1961/06/04 Mary Durasová
1961/06/23 - 1961/07/16 Profil 58
1961/09/15 -  Václav Vokálek: Plastiky, Ruda Šváb: Grafika
1961/10 Jaroslav Chudomel
1961/11/11 - 1961/12/11 Josef Brož: Obrazy ze současné tvorby
1961/12 - 1962/01 Martin Sladký
1962 F. V. Mokrý 1892-1962
1962? Ladislav Čepelák, Jiří Corvin
1962/01 - 1962/02 Tvůrčí skupina Blok
1962/02/23 - 1962/03 Antonín Lhoták
1962/04 Skupina M 57
1962/05/ 05 -  Miloslav Chlupáč: Plastiky
1962/06/08 -  Výtvarní umělci k 20. výročí vyhlazení Lidic
1962/07 - 1962/09 František Tichý: Životní dílo
1962/10 Václav Turek
1962/11 - 1962/12 Bedřich Votruba: Politický plakát
1963 X. výstava tvůrčí skupiny Říjen
1963/01/08 - Emanuel Famíra: Česká krajina
1963/02 - 1963/03 Skupina MS 63
1963/03/15 - Tvůrčí skupina Radar
1963/08/09 - 1963/09/08 Tvůrčí skupina Etapa
1963/09/13 - 1963/10/13 Výstava tvůrčí skupiny VU
1963/11 - 1963/12 Ján Želibský: Cyklus kolportovaného ilegálního tisku
1964/01/07 - Vladimír Preclík: Plastiky a obrazy
1964/02/28 - 1964/03 Tvůrčí skupina Proměna: Obrazy, kresby a fotografie
1964/03/25 - 1964/04/19 Výstava D
1964/04/24 - 1964/05 Tvůrčí skupina Máj
1964/05/22 -1964/06 Tvůrčí skupina UB 12
1964/06 - 1964/07 Tvůrčí skupina Profily
1964/07/14 - 1964/08 Polská grafika
1964/08/28 - 1964/09 Brno 57
1964/09/25 - 1964/10 Vladislav Vaculka
1964/11 Jaroslav Šámal: Obrazy - kresby, 1961 - 64
1965/01 - 1965/02 Jiří Schmidt: Obrazy, kresby
1965/02/25 - 1965/03 Tvůrčí skupina Bratislava
1965/04/04 -  Mikuláš Medek: Obrazy 1947-1965
1965/05 Josef Jíra: Obrazy
1965/06/18 - 1965/07 Andrej Bělocvětov
1965/07 - 1965/08 Václav Hejna: Obrazy a instrumenty
1965/07/23 - 1965/08/22 Václav Hejna: Obrazy a instrumenty
1965/10/09 Alois Vitík: Výstava obrazů 1963-1965
1965/11/12 - 1965/12 Skupina M 57
1965/12 Jiří John
1966 Lumír Šindelář
1966/02 - 1966/03 Jaromír Wíšo
1966/04 Rudolf Uher: Plastiky a kresby
1966/05 / 1966/06/05 Jan Smetana: Obrazy z let 1964 - 1966
1966/06 Ladislav Karoušek, Valerián Karoušek
1966/08 - 1966/09 Skupina MS 66
1966/09/23 - 1966/10 Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika
1966/10 Josef Malejovský: Reliéfy a plastiky pro architekturu
1966/11/24 - 1966/12/19 Umělecká skupina Proměna: malba, fotografie
1967/01 III. výstava skupiny 5&2, Gottwaldov
1967/02 - 1967/03 Jiří Bradáček
1967/02 - 1967/03 Jarmila Zábranská: Obrazy 1959 / 1967
1967/03/09 - 1967/04/09 Zdenek Seydl: Caprichos / comics
1967/04 - 1967/05 Kyvadla a jiné sochy Vladimíra Janouška
1967/05/18 - 1967/06/18 Stanislav Kolíbal: Projekt
1967/06/22 - 1967/07/30 Dalibor Matouš: Obrazy, grafika 1961-67
1967/08 - 1967/09 Stanislav Hanzík
1967/09 - 1967/10 Bohdan Kopecký
1967/10/12 - Jan Kodet: Plastiky a kresby
1967/11/17 - 1967/12/31 Aleš Grim: Plastiky, František Ronovský: Obrazy
1968 Karel Trinkewitz
1968/01/06 - Václav Boštík
1968/03 - 1968/04 Eugeniusz Markowski
1968/04 Zahajovací exposice
1968/04 - 1968/05 Vladimír Komárek: Obrazy
1968/05 - 1968/06/23 Wladyslaw Jackiewicz
1968/06/28 - 1968/07/28 Čeněk Pražák
1968/10/22 - 1968/11/24 Vojtěch Preissig
1968/12/06 - 1969/01/05 Josef Klimeš: Sochy '58/68
1969 Výstava skupiny M 57
1969 Oldřich Oplt
1969/01/16 - 1969/02/28 Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968
1969/02/20 - 1969/03 Alojz Klimo, Viera Krajcová, Rudolf Uher
1969/03/27 - 1969/04/27 Jan Smetana: Obrazy z let 1966/68
1969/04/29 - Martin Reiner: Sochy a kresby
1969/06/05 - 1969/07/06 Jiří Novotný
1969/07 Ladislav Zívr
1969/08/14 - Oldřich Oplt
1969/08/14 - 1969/09/14 Oldřich Oplt
1969/10/23 - 1969/11/23 Vladimír Jarcovják
1969/11/27 - 1969/12/31 Stanislav Ježek: Obrazy z posledních let
1970 František Turek
1970 Miroslav Matouš: Severní krajiny
1970 Týdny v ateliéru
1970/01 Jaroslav Klápště: Obrazy, grafika 1966-1969
1970/02/05 - Oldřich Smutný: Obrazy, monotypy
1970/03 Jaroslav Paur: Tělesa a prostory
1970/04/02 - 1970/05/03 Skupina 42 dnes
1970/05 Eva Švankmajerová
1970/06 Etapa '70
1970/07/09 - Jiří Sopko
1970/09 František Turek: Obrazy z posledních let
1970/10/01 - 1970/10/25 Zdeněk Palcr
1970/10/02 - 1970/10/25 Zdeněk Palcr: Sochy
1970/10/29 - 1970/11/22 Miloš Ševčík: Grafika
1970/11/27 - 1970/12/27 Miloslav Hájek
1971 Dárci Lidické galerie
1971 Svatopluk Sulek
1971/01 Profil 58
1971/02 Jiří Seifert: Sochy - kresby
1971/04 Ivan Gruber: Obrazy a kresby z let 1964-1971
1971/05 - 1971/06 Ota Matoušek: Jihočeská krajina
1971/10 - 1971/11 Jan Ignacy Wodyński
1971/12/09 - 1972/01/09 Vladimír Brehovszký
1972 Cossa Kadlec
1972/01/05 - 1973/02/04 Lumír Šindelář
1972/01/12 - 1972/02/13 Milan Albich: Obrazy a kresby z let 1966 - 1971
1972/02 - 1972/03 Františka Stupecká: Plastiky, kresby
1972/11 - 1972/12 Václav Sedláček: Krajiny z let 1969 - 1972
1973/02 - 1973/03 Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973/03 - 1973/04 Vladimír Koštoval: Sochy a kresby
1973/05/10 - 1973/06/10 Bohumil Matějíček: Obrazy
1973/07/19 - 1973/09/02 Jiří Karmazín: Obrazy, mosaiky, kresby
1973/09/06 - 1973/10/07 Julie Mezerová
1974/03/13 - 1974/04/15 Jarmila Kalašová: Obrazy
1974/04 - 1974/05 Vladimír Suchý
1974/05/23 - 1974/06/23 Mirko Stejskal
1974/06 - 1974/07 Alois Doležel: Nové kresby a obrazy
1974/08/01 - 1974/09/09 Stanislav Vajce: Zátiší a krajiny 1972/4
1974/09/10 - 1974/10/13 Václav Turek
1974/11 - 1974/12 Česká soudobá medaile
1974/12/13 - 1975/01/19 Alois Moravec: Výběr z díla
1975/01/30 - 1975/03/09 Jaroslav Brůha: Výběr z díla
1975/05 - 1975/07 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975/08/28 - 1975/09/28 Jaroslav Šámal
1975/10/02 - 1975/11/02 Antonín Nykl: Sochy, obrazy
1975/11/12 - 1975/12/14 Karel Štětkář: Výběr z díla
1976 Lev Šimák: Akvarely a tempery
1976/ 01 - 1976/02 Marie Šťastná: Obrazy
1976/03/04 - 1976/04/04 Žena v současné tvorbě, Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy
1976/05 - 1976/06 Jaroslav Kotas: Tvorba z let 1970 - 1976
1976/07 Antonín Rychlovský: Obrazy z let 1966-1976
1976/08 - 1976/09 Jiří Michálek
1976/09/09 - 1976/10/10 Seydl: Pokrm pro oči, kreslení a malování
1976/10/14 - 1976/11/14 František Prosecký: Výběr z díla
1976/11 - 1976/12 Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva
1977/01 - 1977/02 Vojtěch Němeček: Obrazy, kresby, grafika 1946-1963
1977/02 - 1977/03 Josef Vacke: Obrazy 1928-1976
1977/03 - 1977/04 Antonín Lhoták: Výběr ze sochařského díla
1977/04 Současné bulharské umění
1977/05 - 1977/06 Vincenc Vingler: Plastiky a kresby 1972 - 1977
1977/07 Jan Mácha: Výběr z díla 1943 - 1977
1977/08 Miloš Pošar: Obrazy
1977/08 - 1977/09 Li Ki Sun Bejčková: Obrazy a tapisérie
1977/09 - 1977/10 Miloš Pošar: Obrazy
1977/10/13 - 1977/11/14 Rudolf Svoboda: Socha v architektuře
1977/11 - 1977/12 Jiří Kryštůfek: Sochy 1956-1977
1977/12/21 - 1978/01/22 Ladislav Karoušek: Obrazy, kresby, realizace; Jiří Kryštůfek: Sochy
1978/02 - 1978/05 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února
1978/04 - 1978/05 Jarmila Zábranská: Obrazy z let 1969 - 1977
1978/06/01 - 1978/07/02 Theodor Pištěk
1978/07 - 1978/09 Současná česká krajinomalba a zátiší
1978/09/06 - 1978/10/05 Vladimír Suchý
1978/10 - 1978/11 Václav Koutský: Obrazy z let 1977 - 1978
1978/11/16 - 1978/12/17 Jaromír Jindra: Praha v obrazech
1978/12/21 - 1979/01/21 Jožka Antek: Výběr z díla
1979/01 - 1979/03/25 Pavel Maur: Výběr z díla
1979/03 - 1979/04 Josef V. Barnet: Obrazy 1945-1978
1979/05 - 1979/06 Cyril Chramosta: Obrazy z let 1969 - 1979
1979/07-1979/08 Josef Jíra: Obrazy a grafika / 1969 - 1979
1979/08/09 - 1979/09/16 František Hora: Obrazy z let 1971 - 1979
1979/09 - 1979/10 Výtvarní umělci dětem
1979/11 Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika
1980 Blažena Borovičková Podpěrová
1980/01 - 1980/02 František Ronovský: Obrazy a kresby z posledních let
1980/02 - 1980/03 Ludmila Jamníková Gabrielová: Obrazy
1980/06 - 1980/11/02 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1980/12 - 1981/01 Josef Holler: Výběr z díla
1981 Čtyři skláři
1981 Vojtěch Sedláček: Obrazy z let 1975-1981
1981 Svatopluk Sulek: Obrazy a kresby
1981/01 - 1981/02 Martin Salcman: Výběr z životního díla
1981/02 - 1981/03 Lubomír Šilar: Keramika 1974 - 80
1981/03 - 1981/04 Jaroslav Uiberlay: Výběr z díla
1981/06 - 1981/07 Václav Sedláček: Krajina
1981/09 - 1981/10 Svatopluk Sulek: Obrazy
1981/10/08 - 1981/11/08 Ivan Gruber: Výběr z malířského díla
1981/11/12 - 1981/12/13 Vratislav Šotola: Sklo
1981/12/17 - 1982/01/24 Květa Hamsíková: Tapisérie. Výbor z díla
1982/01/28 - 1982/02/28 Eva Činčerová: Grafika
1982/03/04 - 1982/04/04 Zurab Nižaradze: Obrazy
1982/04/07 - 1982/05/02 Lumír Čmerda: Dřevěné reliéfy
1982/05 - 1982/06 Josef Hvozdenský: Přehled tvorby 1958 - 1982
1983/10/24 - 1983/11/27 Jiří Corvin: Obrazy
1983/12/07 - 1984/01/15 Rudolf Jurnikl: Sklo
1984/01/24 - 1984/02/26 Petr Šmaha: Obrazy, kresby
1984/03/01 - 1984/04/01 Marie Helena Štecherová: Tapisérie, objekty
1984/04/05 - 1984/05/09 Václav Haise: Naše krajina
1984/05/15 - 1984/06/17 František Hora: Výběr z životního díla
1984/07/26 - 1984/09/02 Jiří Anderle: Obrazy a grafika 1962 - 1984
1984/10/18 - 1984/11/18 Oldřich Oplt: Obrazy z posledních let
1984/11/27 - 1984/12/31 Ivo Rozsypal: Deset let výtvarné spolupráce s oborovým podnikem Crystalex Nový Bor 1973 - 1983
1985/01/08 - 1985/02/03 Antonín Nykl: Plastiky
1985/02/07 - 1985/03/03 Zdeněk Hošek: Kresby a drobné plastiky
1985/05/08 - 1985/08/18 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1985/09/05 - 1985/10/06 Dagmar Kašparová: Akvarely
1985/10/10 - 1985/11/10 Oskar Kozák: Sochy 1934 - 1985
1985/11 - 1985/12 Josef Treuchel: Výběr z malířského díla
1985/12 - 1986/01 Jiří Bradáček: Výběr z díla 1922 - 1984: Plastiky a kresby
1986/01/23 - 1986/02/23 Wilfried Fitzenreiter: Plastiky, medaile, kresby
1986/02/26 - 1986/04/05 Jaroslav Dvořák: Obrazy
1986/02/27 - 1986/03/31 Václav Kyselka: Výběr z díla
1986/04/08 - 1986/05/11 Jaroslav Vacek: Výběr ze sochařské tvorby
1986/05/15 - 1986/06/15 Milan König: Sklo, svítidla
1986/07/31 - 1986/09/17 Zdena Höhmová: Obrazy a kresby 1983-1986, Michal Vitanovský: Plastiky, medaile
1986/09/18 - 1986/10/26 Josef Klimeš: Sochy 1971 - 1986
1986/11 Josef Hrubý: Život s architekturou
1987/01/15 - 1987/02/22 Věra Merhautová: Výběr ze sochařského díla
1987/04/16 - 1987/05/17 Květa Hamsíková: Tapisérie
1987/05/26 - 1987/07/05 Jožka Antek: Tvář člověka a krajiny / plastiky - akvarely
1987/07 - 1987/08 Miloslav Starec: Plastiky, medaile
1987/08 Karel Vysušil: Grafika, koláže 1983-1987
1987/09/08 - 1987/10/18 Vladimír Koštoval: Plastika
1987/10/22 - 1987/11/29 Zdeněk Chotěnovský: Výběr z díla 1965 - 1987 - obrazy, monotypy, kresby
1987/12/03 - 1988/01/10 Jiří Pavlík: Obrazy
1988/01/19 - 1988/02/21 Josef Mžyk: Práce z let 1974 - 1987
1988/03/03 - 1988/04/03 Josef Ruszelák: Výběr z díla 1965 - 1987
1988/04/12 - 1988/05/22 Mahin Al-Karim: Tapisérie
1988/05/31 - 1988/07/03 Václav Špale: Obrazy, kresby
1988/07/12 - 1988/08/21 Jiří Marek: Monumentální sochařská tvorba
1988/09/01 - 1988/10/09 Mladí pražští sochaři k jubileu Hany Wichterlové
1988/10/12 - 1988/11/20 Jan Coufal: Obrazy
1989/01/17 - 1989/02/19 Pravoslav Rada: Keramika z posledních let
1989/02/28 - 1989/04/02 Věra Ducháčková: Výběr z tvorby
1989/04/06 - 1989/05/07 Jan Solpera: Písmo, typografie, plakáty
1989/05/16 - 1989/06/11 Věra Růžičková - Bejrová: výběr z díla
1989/06/15 - 1989/07/16 Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování
1989/07/20 - 1989/08/20 Miloš Malina: Raná tvorba
1989/09/28 - 1989/10/29 Plocha, prostor
1989/11/02 - 1989/12/03 Jan Grimm: Obrazy / kresby
1989/12/07 - 1990/01/07 Ivan Gruber: Výběr z malířského díla k šedesátinám
1990 Zaostalí
1990/02/15 - 1990/03/18 Sylva Lacinová: Výběr ze sochařské tvorby
1990/03/26 - 1990/04/22 Lubor Těhník: Keramika
1990/04/26 - 1990/05/27 Jan Měšťan: Jubileum
1990/06/04 - 1990/07/01 Aleš Veselý: Stigmatické objekty
1990/09/13 - 1990/10/14 Jaroslav Pecka: Obrazy
1990/10/23 - 1990/11/18 Jaroslav Kolomazník: Plastiky, kresby
1990/11/22 - 1990/12/30 Josef Špaček: Výběr z díla
1991/01/08 Stanislav Podhrázský: Výběr z díla
1991/02/15 - 1991/03/10 Zdeněk Sýkora: Linie
1991/03/14 - 1991/04/14 Petr Šmaha: Obrazy, kresby
1991/04/18 - 1991/05/19 Jindřiška Radová: Keramika. Výběr z díla
1991/05/28 - 1991/06/23 Adéla Matasová: Instalace
1991/06/27 - 1991/07/28 Vojtěch Adamec: Sochy, kresby
1991/09/05 - 1991/10/06 Václav Frydecký: Výběr z díla
1991/10/10 - 1991/11/10 Ladislav Karoušek: Obrazy a práce pro architekturu
1991/11/14 - 1991/12/15 Jiří Sozanský: Obrazy
1991/1219 - 1992/01/19 Jiří Sopko
1992/01 Václav Benda
1992/02/28 - 1992/03/29 Josef Žáček: Obrazy
1992/04/02 - 1992/05/03 Ivan Komárek
1992/05/07 - 1992/06/07 Minisalon
1992/06/11 - 1992/07/12 Joska Skalník: Instalace
1992/07/16 - 1992/08/16 8 členů Jednoty umělců výtvarných
1992/08/20 - 1992/09/20 Eduard Ovčáček: Kresby ohněm / znaky
1992/09/24 - 1992/10/25 Peter Hujar
1992/10/29 - 1992/11/29 Pavel Nešleha
1992/12/10 - 1993/01/10 Olaf Hanel: Vyhvězdíno
1993 Bohuslava Olešová
1993 Eliška Rožátová
1993? Stefan Milkov: Rodina
1993/01/26 - 1993/02/14 Jiří Kačer: Reliefy a kresby
1993/03/10 - 1993/03/28 Josef Hampl: Bilance 1882 - 1992
1993/04 - 1993/05 Jan Pištěk: Hledání míry
1993/05/12 - 1993/05/30 Jiří David: Zejména obrazy
1993/06/24 - 1993/07/11 Jako ženy
1993/08/04 - 1993/08/22 Mimmo Roselli, Ivan Ouhel
1993/11/02 - 1993/11/14 Stanislav Zippe: Současná tvorba
1993/12/08 - 1993/12/31 Zdeněk Lhotský: Práce z roku 1993
1994 Jaroslav Kříž: Obrazy
1994 Kateřina Štenclová
1994/01/19 - 1994/05/08 Brichcín: Obrazy / Paintings / Bilder
1994/03/09 - 1994/03/27 Pavel Kříž: Formálie
1994/03/29 - 1994/04/17 Petr Pavlík: Všechno je jinak jinak
1994/05/11 - 1994/05/29 Jan Merta: Obrazy
1994/05/12 - 1994/05/29 Jan Merta
1994/06/01 - 1994/06/19 Ivan Exner: Mrtvá příroda, Dead nature
1994/07 Václav Fiala: Kresby / sochy
1994/08/02 - 1994/08/21 Rostislav Novák: Obrazy / Painting
1994/09/28 - 1994/10/16 Zdenek Hůla
1994/12 - 1995/01 Jiří Volf: Sochy
1995/01/18 - 1995/02/26 Václav Stratil: HuHaba
1995/03/08 - 1995/04/17 Toni Cragg
1995/05/05 - 1995/06/18 Gordon Matta-Clark
1995/06/28 - 1996/07/30 Ivan Kafka
1995/09/08 - 1995/10/15 Jürgen Drescher
1995/10/20 - 1995/11/26 Margita Titlová - Ylovsky: Chymická zahrada
1995/12/07 - 1996/01/07 Kateřina Vincourová
1996/01/11 - 1996/02/18 Martin Mainer: Výlet aneb do Indie západní cestou
1996/05/15 - 1996/06/23 Adriena Šimotová: Mémoire de Famille - Paměť rodiny
1996/06/26 - 1996/08/04 Jíří David: Obyčejně obrazy
1996/09/04 - 1996/10/06 František Skála Jr.
1996/10/11 - 1996/11/03 Philippe Ramette
1996/11/15 - 1996/12/15 Jiří Příhoda
1996/12/19 - 1997/01/26 Václav Bláha: Záznam / Record
1997 Pavel Opočenský: Zasvěcení hmotou
1997/02/11 - 1997/03/09 Mrtvé duše
1997/04/18 - 1997/05/17 Petr Kvíčala: 60 dní červené, modré a žluté 1996
1997/05/22 - 1997/07/06 Jacques Monory: Enigme 4
1997/09/10 - 1997/10/26 Václav Stratil: Společná výstava / Group Show
1997/11/07 - 1997/12/07 Vladimír Kokolia
1998/01/20 - 1988/02/22 Bílá
1998/03/13 - 1998/04/19 Music for Prague
1998/04/29 - 1998/06/07 Nancy Davidson: Carnivaleyes
1998/06/10 - 1998/07/27 Michal Nesázal: Nejkrásnější svět
1998/08/14 - 1998/09/27 Larry Clark: bez názvu, KIDS
1998/10/01 - 1998/11/08 Jiří David: Moji rukojmí
1998/12/09 - 1999/01/10 Veronika Bromová: Zemzoo
1999/11/13 - 1999/12/02 Bedřich Dlouhý: Autoportrét
2000/02/02 Čečo: Vlci a beránci, soukromá prohlídka výstavy
2000/02/03 - 2000/02/29 Čečo: Vlci a beránci
2000/03/02 - 2000/03/31 Zoja Villalobos-Popović: …poté / … afterwards
2000/05/10 - 2000/05/31 Koncert pro komorní orchestr a objekty: Intermediální projekt Hmota - Tón - Prostor
2000/07/05 - 2000/07/30 Červené výstavy Miloslava Cicvárka
2000/10/03 - 2000/10/29 Michal Blažek: Sochy
2001/01/11 - 2001/01/31 Petr Jedlička: Obrazy 1999-2000
2001/06/04 - 2001/06/30 Josef Fronk: Bílé modlitby
2001/07/03 - 2001/07/31 Michal Hajnal: Imagination
2001/11/01 - 2001/11/30 Ellen Jilemnická: Sochy - dvojice
2001/12/03 - 2002/01/02 Jasan Zoubek: Rod
2002/02/07 - 2002/03/03 Bedřich Dlouhý: Autoportrét II.
2002/03 Vladislav Mašata: Derilium - extáze
2002/04/04 - 2002/04/30 Jiří Kaloč: Obrazy a kresby 1998-2002
2002/11/02 43. aukce kreseb, grafiky, bibliofilských tisků, rukopisů a podpisů
2002/11/27 - 2003/01/05 Libor Lípa: Paintings
2003/05/01 - 2003/05/30 Václav Chochola: Divadlo, sport, exprese a groteska
2003/08/01 - 2003/08/26 Josef Odráška: Kupky sena +
2003/11/11 - 2003/11/30 Povolání: architekt [ka] / Profession: [Woman] Architect
2004 Zdenka Marie Nováková: Obrazy (Skály a stromy)
2004 JUV po 100 letech
2004/01/12 - 2004/01/31 Pavel Hokynek: PHOtoobrazy
2004/02/02 - 2004/02/29 V šesti II.
2004/05 Bedřich Dlouhý: Autoportrét III.
2004/06/17 - 2004/07/11 Setkávání / Encounters. Rudolf Riedlbauch: Obrazy / Paintings, Milan Vácha: Sochy / Sculptures
2004/09/01 - Martin Frind: Obrazy
2004/11/11 - 2004/12/03 Vladimír Hlubuček: Gobi a jiné krajiny
2004/12/06 - 2004/12/30 Dominik Mareš: Fire
2005/01/07 - 2005/01/29 Otto Placht: Šimanbej
2005/03/01 - 2005/03/19 Jánuš Kubíček: Ateliéry
2005/05/23 - 2005/05/29 Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair
2005/06/30 - 2005/07/23 Zdena Šafka Řeháková & Oldřich Plíva: Tkanice & Tavenice / Woven & Smelted Things
2005/10/31 - 2005/11/05 Aukce současného umění, Výstava dražených uměleckých děl
2005/11/07 - 2005/11/19 Jednota umělců výtvarných: Nové dny
2005/11/23 - 2005/12/04 Alena Matějková: Klonovaná Máňa
2005/12/08 - 2005/12/21 Libor Lípa: Lípa H5 N1
2005/12/14 - 2006/01/27 Petr Nikl: Záclony
2005/12/23 - 2005/12/31 Pepik a Wladimir: Kolekce v akci
2006/03/11 - 2006/03/16 Korejsko-česká výstava současného umění
2006/03/19 - 2006/03/31 Kočky mluví ze spaní - František PON
2006/04/04 - 2006/04/15 Arskontakt
2006/04/04 - 2006/04/18 Vojtěch Malaník: Ze sochařské tvorby
2006/04/20 - 2006/05/03 Petr Fiala: Zvířata ve městě
2006/05/15 - 2006/05/21 ART CZ: Aukce současného umění - předaukční výstava
2006/05/18 - 2006/06/27 tina b. The Prague Contemporary Art Festival
2006/05/23 - 2006/05/28 Art Prague. 5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair
2006/06/02 - 2006/06/14 CAP 2006 - Současné umění v mezinárodním kontextu
2006/06/16 - Práce na papíře II.
2006/09 - 2006/10 Horizonty / Horizons
2006/09/18 - 2006/10/01 Vojtěch Janyška / AdAlbErt KhAn: Šel do nebe... tak ať zavolá, až se vrátí / Il est au ciel... qu'il m'appelle quand il rentre
2006/10/03 - 2006/10/14 Horizonty / Horizons
2006/10/17 - 2006/10/29 Michal Tomek: Čeští panovníci a jiné figurky v obrazech
2006/12/12 - 2006/12/23 Jan Bačkovský: Tisky
2006/12/28 - 2007/01/14 Jiří Sozanský: Krajina po bitvě
2007 Renáta Drábková: Ta, která ví
2007/01/18 - 2007/02/15 Typický obraz
2007/02/28 - 2007/03/13 Xénia Hoffmeisterová: Věci / Things
2007/04/03 - 2007/04/29 Slavík 75
2007/05/07 - 2007/05/12 Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava
2007/05/21 - 2007/05/27 Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair
2007/06/12 - 2007/06/26 Liliana Maftei: Podivuhodný barevný svět Liliany Maftei
2007/07 Josef Hlaváček: Linoryty
2007/11/05 - 2007/11/10 Současné umění / Contemporary Art, předaukční výstava
2007/12/13 - 2007/12/31 Václav Stratil: Lišky
2008 Jan Antonín Pacák
2008 Konrád Babraj: Sochař, který maloval
2008/01/03 - 2008/01/13 Alena Matějková: Moře mezi námi / The sea between us
2008/05/12 - 2008/05/18 Eliška Jakubíčková: Otroci a kytky
2008/05/20 - 2008/05/31 Petr Štěpán: Zvěstování, obrazy 2007 - 2008
2008/07/01 - 2008/07/27 Jednota umělců výtvarných: Povídání o Praze
2008/10/14 - 2008/10/26 Natalie Hlubučková - soukupová: Obrazy - výběr z tvorby
2008/12/17 - 2009/01/11 Václav Sedláček: Krajina
2009/02/24 - 2009/03/08 Jiří Mikeska: 50m2 14 dní letecky
2009/03/10 - 2009/03/22 Jiří Frajer, Jindřich Vávra: Frajer Vávra - slepeni volbou
2009/03/24 - 2009/04/19 Patrik Kovačovský, Petr Nikl: Stanoviště
2009/04/21 - 2009/05/03 Ivana Hejduková: Čtení knihy v zahradě
2009/06/16 - 2009/06/28 Sdružení pražských malířů, Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2009/06/16 - 2009/06/28 Sdružení pražských malířů a Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
2009/09/02 - 2009/09/13 Marek Slavík: Varovný signál podvědomí
2009/11/10 - 2009/11/22 Jaroslav Kříž: Barvy země
2009/12/09 - 2010/01/03 Marie Tefrová: Výstava obrazů
2010/01/05 - 2010/01/11 Roman Franta: B. B. (K) NOW
2010/01/26 - 2010/02/07 Ladislav Hodný - Ateliér Hodný
2010/02/10 - 2010/03/07 Suzanne Široká: Kráska a Netvar
2010/04/14 - 2010/05/02 Petr Zlamal: Archeologie paměti (Obrazy z let 2006-2010)
2010/09/07 - 2010/09/12 Eliška Jakubíčková: MY
2010/11/10 - 2010/11/21 Jiří Mikeska: Ve mně
2010/12/14 - 2011/01/02 Štefan Prukner – Bartůšek: Malé formáty – 50. až 90. léta
2011/01/04 - 2011/01/16 Dominik Hejtmánek, František Polák: Selekce
2011/01/8 - 2011/01/30 Alexandr Kozlov: Obrazy a sochy
2011/02/01 - 2011/02/20 Jaroslav Klápště: Vyhnání z ráje
2011/02/23 - 2011/03/01 Jiří Hilmar: Optické reliéfy
2011/03/06 Aukce výtvarného umění (Prague auctions)
2011/03/09 - 2011/04/30 František Vízner: Ateliér
2011/05/03 - 2011/05/07 Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění, předaukční výstava
2011/05/08 Aukce sbírky Anny Fárové a současného výtvarného umění
2011/05/11 - 2011/05/22 Corpora S
2011/05/25 - 2011/06/05 Ivana Hejduková: Za úplňku
2011/06/07 - 2011/06/19 Vojtěch Janyška: Portréty/Vlny času
2011/06/22 - 2011/07/17 Rastislav Michal: Obrazy ze Šáreckého údolí
2011/11/08 - 2011/11/19 Aukce výtvarného umění (Prague auctions), předaukční výstava
2011/11/20 Aukce výtvarného umění (Prague auctions)
2011/12/14 - 2012/01/08 Totemy a meditační sloupy
2012/01/24 - 2012/02/19 Zbyšek Sion
2012/04/04 - 2012/04/21 Jiří Kačer: Rudimenta
2012/04/25 - 2012/05/20 Jan Měřička: Mechanika davu
2012/05/27 Aukce výtvarného umění (Prague auctions)
2012/06/12 - 2012/07/08 Juraj Meliš: Dies Irae
2012/08/14 - 2015/08/30 Jednota umělců výtvarných: Letní setkání
2012/09/05 - 2012/09/30 Jan Tichý: Krajina / Architektura
2012/10/02 - 2012/10/06 Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava
2012/10/07 Aukce výtvarného umění
2012/12/04 - 2012/12/08 Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava
2012/12/09 Aukce výtvarného umění (Prague auctions)
2013/01/08 - 2013/01/27 Petr Pichl: Úzká cesta
2013/03/12 - 2013/03/16 Aukce výtvarného umění, předaukční výstava
2013/03/12 - 2013/03/16 Jiří Balcar: Pozůstalost (Předaukční výstava)
2013/03/17 Aukce výtvarného umění (Prague auctions)
2013/03/17 Jiří Balcar: Pozůstalost (Aukce)
2013/04/03 - 2013/04/28 Jan Kanyza: Druhý poločas
2013/05/22 - 2013/06/02 Jan Rýz: Plastily
2013/06/04 - 2013/06/08 Miroslav Tichý: Fotografické dílo
2013/06/04 - 2013/06/08 Výtvarné umění - výstava
2013/06/09 Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce
2013/06/12 - 2013/06/23 Eva Brodská: Vlna za vlnou
2013/06/25 - 2013/07/14 Miroslav Štolfa: Mezi tvarem a barvou
2013/10/08 - 2013/11/03 Tři: Jiří Laštovička, Eva Slavíková, Tomáš Proll
2014/04/8 - 2014/04/30 Jaroslav Kříž obrazy 1965 - 2012
2014/05/27 - 2014/06/08 Jaroslav Horálek: Obrazy
2014/09/03 - 2014/09/28 Jaroslava Bičovská: Způsoby léta
2014/12/09 - 2015/01/04 Ivan Ouhel: ...barevný svět...
2015/01/07 - 2015/01/25 Jednota umělců výtvarných 2015 - současná tvorba
2015/01/27 - 2015/02/15 Aleš Lamr: Maranatha
2015/02/17 - 2015/03/01 Jaroslav Štědra
2015/05/19 - 2015/05/30 František Vobecký: Obrazy 1926 - 1966
2015/08/12 - 2015/08/23 Pavel Mutinský: Čtyřicet let malířské tvorby
2015/09/08 - 2015/09/20 Contemporary Art 2015
2015/12/16 - 2016/01/10 Václav Jíra: Chronos - Quadrivium
2016/02/24 - 2016/03/13 Jiří Načeradský: 170 x 275
2016/03/23 - 2016/04/17 Jaromír Skřivánek: Obrazy z Orientu
2016/06/14 - 2016/06/26 Jednota umělců výtvarných 2016: Opět po roce
2016/09/06 - 2016/09/18 Zdenka Marie Nováková: Tóny a barvy
2016/11/29 - 2016/12/04 12/15 Pozdě, ale přece
2017/01/10 - 2017/01/29 Zdeněk Manina: Expozice
2017/03/21 - 2017/04/16 Joska Skalník: Sny - situace - hry
2017/05/02 - 2017/06/03 Otakar Slavík: Diptychy
2017/06/14 - 2017/06/25 Martin Němec: LX
2017/08/01 - 2017/08/20 Jednota umělců výtvarných: Současná tvorba
2018/01/10 - 2018/02/04 Květoslav Přibyl: Fotografie
2018/02/06 - 2018/02/18 Nové sdružení pražských umělců: Obrazy, grafika, sochy
2018/03/13 - 2018/03/17 Jaroslav Grus
2018/03/13 - 2018/03/17 Jaroslav Vacek
2018/03/20 - 2018/03/24 Výtvarné umění
2018/03/25 Jaroslav Grus
2018/03/25 Jaroslav Vacek
2018/03/25 Výtvarné umění: Aukce
2018/04/04 - 2018/04/22 Přírodovědcovy vizuální symfonie & jiné obrazy Luďka Jirouska
2018/04/25 - 2018/05/13 Rostislav NováK. Obrazy odrazy
2018/06/13 - 2018/06/24 Ota Janeček: Intuice
2018/07/24 - 2018/08/05 Jednota umělců výtvarných: 120 let existence
2019/02/19 - 2019/03/03 Milan Křenek, Jan Vít: Paralelní cestou
2019/04/02 - 2019/04/14 Lechtivá socha
2019/05/14 - 2019/05/19 Aukční výstava vybraných uměleckých děl
2019/05/19 Večerní aukce vybraných uměleckých děl
neuvedeno Naše generace
neuvedeno Miloslav Dymáček: Obrazy, kresby, plastiky / Pictures, Drawings, Statues

 

adresa:
obec: