Tiskový výstup informačního systému abART - instituce/místo


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

 

Dům U Kamenného zvonu

obec: Praha
adresa: Staroměstské náměstí 13, Praha 1

instituce/místo

vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: adresy a obce. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- adresa: pro vyhledávání adresy instituce (např. Hradčanské nebo i *náměstí)
- obec: pro vyhledávání institucí dle obce (např. Kolín nebo i *brod)
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název: pro vyhledání instituce/místa (např. galerie václava nebo i *špál)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název:
Dům U Kamenného zvon

Monumentální středověký věžový dům, jehož hlavní průčelí nemá obdoby v oblasti na východ od Rýna. Původně raně gotický objekt byl ve 2. čtvrti 14. stol. přestavěn v městský palác věžovitého typu, pravděpodobně pro krále Jana Lucemburského. V 17. a v 18. stol. byl dům barokně přestavěn a veškerou gotickou výzdobu skryla nová hladká fasáda. Pod touto vrstvou se na západním, hlavním průčelí zachovala bohatě profilovaná a plasticky zdobená okna a niky s profilovanými konzolkami na sochy. Celé průčelí bylo obloženo tesanými kvádry. Sochařská výzdoba oslavovala ideu království a její nositele. Z objevených zlomků soch se podařilo sestavit dvě trůnící postavy a stojícího rytíře, nalezeny byly i další fragmenty, původně bohatě a pestře polychromované. Na nároží je domovní znamení (kamenný zvon). Po objevu, že pod barokní fasádou se skrývá cenný gotický dům, byl celý objekt v I. 1973-1987 stavebně a archeologicky prozkoumán a rekonstruována jeho gotická podoba. Dnes se v něm konají koncerty a slouží i jako výstavní síň.

zdroj - www.pametihodnosti.cz


 

adresa:
obec: