Tiskový výstup informačního systému abART - dokument


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Nová encyklopedie českého výtvarného umění

podnázev: Dodatky
autor textu: Adlerová Kudělková Königová Alena , Antonovič Vladan , Benešovská Fischerová Klára , Bílková Zdeňková Marie , Binder Ivo , Birgus Vladimír , Blažíčková Horová Naděžda , Bohatcová Daňková Mirjam , Boublíková Jahnová Juliana , Bregantová Polana ... a další
počet stran: 988, (4), přebal
vydání: 1.
rok vydání/vzniku: 2006
typ dokumentu: encyklopedie/slovník

dokumenty
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: čísla, ročníku, edice, ISBN/ISSN, předmět, autor, jiný dokument. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- číslo: pro vyhledávání dle čísla periodika nebo svazku, v arabských číslicích
- ročník: pro vyhledávání dle ročníku periodika, v arabských číslicích
- edice: pro vyhledávání dle názvu edice
- ISBN/ISSN: pro vyhledávání dle standardizačních čísel
- předmět: pro vyhledávání dle předmětu (klíčového slova), kterým je charakterizován dokument
- autor: pro vyhledávání dle autora publikace
- jiný dokument: pro vyhledávání nadřazeného dokumentu, slouží k vyhledávání článku, výstřižků aj.
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název (podnázev): pro vyhledání názvu nebo podnázvu dokumentu(např. mladí nebo i *mladí)
- rok vydání: pro vyhledání roku vydání, ve formátu RRRR/MM/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název (podnázev): Rok vydaní:
Nová encyklopedie če
název, obec, adresa
Acta scaenographica, časopis
Acta Universitatis Carolinae (sborník Karlovy univerzity), Praha
Acta Universitatis Palackinae Olomucensis (sborník Palackého univerzity v Olomouci), Olomouc (Olomouc)
Akademie ukrajinská - Ukrajinské studio výtvarných umění v Praze, Praha
Aktual, Skupina Aktuálního umění, Klub Aktual, Hnutí Aktual, Praha
Analogon, revue pro surrealismus, strukturalismus, art brut a tzv. příčné vědy
Architekt SIA, časopis, Praha
Architektonický obzor, Praha
Archiv architektury Národního technického muzea, Praha
ARDEV - Architekti Devětsilu
Ars vitraria, časopis, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Art gallery, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
Artchemo-Pardubice, Pardubice (Pardubice)
Artěl - sdružení výtvarníků užitého umění, Praha, _
Asotiation International des Critiques dˇArt
Atika, volné sdružení architektů zaměřených na moderní architekturu, design nábytku a interiér
Bibliofil, časopis
Blok tvůrčích skupin
Blok, časopis, Brno (Brno-město)
Bohemia, časopis
Böhmerwald Jahrbuch, časopis
Bratrstvo, skupina výtvarníků, Brno (Brno-město)
Brünner Gesellschaft der Kunstfreunde ( Brněnská společnost přátel umění), Brno (Brno-město)
Bulletin Moravské galerie v Brně, časopis, Brno (Brno-město)
Bydlení, časopis
Bytová kultura, časopis, Brno (Brno-město)
Časopis Českého musea, Praha
Časopis československých architektů, Praha
Časopis Musea království Českého, Praha
Časopis Národního muzea, Praha
Časopis Slezského zemského muzea, Opava (Opava)
České vysoké učení technické, archiv, Praha, Zikova 1905/4, Praha 6-Dejvice
Československý spisovatel, Brno (Brno-město), Česká 7
Český fond výtvarných umělců
církevní řády v českých zemích
cisterciáci
Concordia - společnost německých literátů, výtvarníků a hudebníků v Praze, Praha
Damen-Akademie des Münchner Künstlerinnen-Vereins, Mnichov (München)
Dějiny českého výtvarného umění
Deleatur, časopis
Design centrum, Brno (Brno-město)
Design centrum, Praha
Deutschböhmischer Künstlerbund (Českoněmecký umělecký svaz), Praha
Deutsche Arbeit, časopis
Deutsche Gesellschaft der Wissenschaft und Künste in der Tschechoslowakischen Republik (Německá společnost věd a umění v Československé republice, Praha
Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Kunst (Německá společnost pro vědu a umění)
Deutsche Gesellschaft für Wissenschaft und Volkstumsforschung ( Německá společnost pro vědu a národopis)
Deutsche Volkshochschule (Německá lidová universita)
Deutscher Künstlerverband " Die Juryfreien" ( Německý umělecký svaz - " Umělci nepodléhající rozhodování poroty"), Brno (Brno-město)
Deutscher Verein für Geschichte Mährens und Schlesiens (Německý spolek pro dějiny Moravy a Slezska), Brno (Brno-město)
Deutsches Casino, Praha
Dialog, časopis, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
divadlo F. X. Šaldy, Liberec (Liberec)
Divadlo pracujících (Gottwaldov-Zlín), Zlín (Zlín)
Encyklopedie českého výtvarného umění
Estetika, časopis, Praha, _
Fédération International de la Médaille
Fotograf, časopis, Praha
Galerie a nadace Cesty ke světlu
Gesellschaft der Kunstfreunde in Brünn (Společnost přátel umění v Brně), Brno (Brno-město)
Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft. Kunst und Literatur in Böhmen (Společnost na podporu německé vědy, umění a literatury v Čechách), Praha
Glasrevue, časopis
Grafická práce, časopis, Praha
Grafická speciální škola Augusta Brömseho , Praha
Horizont, časopis - Revue současné kultury v Československu, Brno (Brno-město)
Institut průmyslového designu, Brno (Brno-město), _
Junge Kunst (Mladé umění)
Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město), Dominikánská 9, Dům pánů z Kunštátu
Kancelář prezidenta republiky, Praha
Klub přátel umění v Brně, Brno (Brno-město)
Knihomil, Knihomol, časopis, Praha
Künstlerbund Mährische Scholle (Umělecký svaz Moravská rodná zem), Brno (Brno-město)
Kunstring (Kruh umění), Ostrava (Ostrava-město)
Lexikon české literatury
mährisch-schlesische Gesellschaft zur Beförderung der Ackerbau-, Natur- und Landeskunde (Moravsko-slezská společnost pro povznesení orby, přírodopisu a vlastivědy), zkráceně Hospodářská společnost
Mährisch-schlesischer Kunstverein (Moravsko-slezský umělecký spolek), Brno (Brno-město)
Mährischer Gewerbeverein (Moravský průmyslový spolek) - 5. sekce spolku, Brno (Brno-město)
Mährischer Künstlerbund (Moravský umělecký svaz), Brno (Brno-město)
Mährischer Kunstverein (Moravský umělecký spolek), Brno (Brno-město), _
Masarykův slovník naučný
Middlebury College Museum
Ministerstvo školství a informací, Praha
ministerstvo školství a osvěty, Praha
Mitteilungen der kaiserlich-königlichen Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale, časopis, Vídeň (Wien), _
Moravskoslezské sdružení výtvarných umělců, Ostrava (Ostrava-město)
Muzeum české policie, Praha
Muzeum J. A. Komenského, Naarden
Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště), Přemysla Otakara II. č. 37
Německá demokratická republika
Numismatický časopis československý
Obrazárna Moravského zemského muzea v Brně, Brno (Brno-město)
Oktobergruppe (skupina Říjen), Liberec (Liberec)
Ottův slovník naučný, Praha
palác Golz-Kinských
Památky a příroda, časopis
Památky archeologické, časopis, Praha
Prager Sezession (Pražská secese), Praha
Pražské malířské bratrstvo, cech pražských malířů, Praha
Průzkumy památek, časopis, Praha
Ročenka československých knihtiskařů, Praha
Salon, časopis
Sborník krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody
Sborník památkové péče v Severomoravském kraji
Sborník prací filosofické fakulty brněnské univerzity - řada F uměnovědná, Brno (Brno-město)
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců
Společnost vlasteneckých přátel umění, Praha
Spolek architektů a inženýrů v Království českém
Svaz českých fotografů
Typ-Design-Club, Praha
Umělecký spolek Františkova muzea v Brně, Brno (Brno-město)
Umění a svět, časopis
Univerzita J. E. Purkyně, Brno (Brno-město)
Verein der deutschen Malerinnen (Spolek německých malířek)
Verein deutscher bildender Künstler in Böhmen (Spolek německých výtvarných umělců v Čechách), Praha
Vereinigung der deutschen bildenden Künstler Mährens und Schlesiens "Scholle" (Jednota německých výtvarných umělců Moravy a Slezska "Rodná zem"), Brno (Brno-město)
Vereinigung deutscher bildender Künstler Mährens und Schlesiens (Sdružení německých výtvarných umělců Moravy a Slezska , Brno (Brno-město), _
Vereinigung deutschmährischer bildender Künstler (Sdružení moravskoněmeckých výtvarných umělců), Brno (Brno-město)
Volné směry, časopis, Praha
Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství, Brno (Brno-město)
Vyšší odborná škola sklářská, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
Výtvarný odbor Ústředního Spolku Českých Žen, Praha
Výzkumný ústav vývoje architektury, Brno (Brno-město)
Wiener Secession, Vídeň (Wien), Friedrichstrasse 12
Wiener Werkstätte, Vídeň (Wien), _
Witiko, časopis pro umění a básnictví, Cheb (Cheb), _
zednářská lože Adoniram zur Weltkugel
Zprávy památkového ústavu, Praha
Zprávy Spolku architektů a inženýrů v království Českém, Praha

 

číslo:
ročník:
Edice:
ISBN/ISSN:
předmět:
autor:
jiný dokument: