Tiskový výstup informačního systému abART - dokument


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Výtvarná kultura

podnázev: 2
počet stran: 64, 24 kulér, obálka
rok vydání/vzniku: 1982
číslo: 2
ročník: 6
typ dokumentu: periodikum

dokumenty
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: čísla, ročníku, edice, ISBN/ISSN, předmět, autor, jiný dokument. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- číslo: pro vyhledávání dle čísla periodika nebo svazku, v arabských číslicích
- ročník: pro vyhledávání dle ročníku periodika, v arabských číslicích
- edice: pro vyhledávání dle názvu edice
- ISBN/ISSN: pro vyhledávání dle standardizačních čísel
- předmět: pro vyhledávání dle předmětu (klíčového slova), kterým je charakterizován dokument
- autor: pro vyhledávání dle autora publikace
- jiný dokument: pro vyhledávání nadřazeného dokumentu, slouží k vyhledávání článku, výstřižků aj.
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název (podnázev): pro vyhledání názvu nebo podnázvu dokumentu(např. mladí nebo i *mladí)
- rok vydání: pro vyhledání roku vydání, ve formátu RRRR/MM/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název (podnázev): Rok vydaní:
Výtvarná kultura
strana, autor textu, nazev, podnazev
2-8,Konečný Dušan , Expresivní realismus našich mladých výtvarníků, ?,
5-6, , Zpráva předsednictva Svazu českých výtvarných umělců pro zasedání ústředního výboru o ideové, umělecké a organizační aktivitě orgánů Svazu a výtvarných umělců ve druhém pololetí roku 1981, Kronika,
7-7, , Úmrtí, Ze života SČVU,
7-8,Hošková Simeona , Pražské výstavy listopad, prosinec, Ze života SČVU,
8-9,Klimešová Marie , Komorní výstava Václava Bláhy, Ze života SČVU,
9-10,Čepeláková Zdenka , Galerie umění Karlovy Vary, Zprávy z krajů,
9-13,Vašíček Milan , K výstavě Nová tvorba mladých výtvarných umělců, ?,
10-10,Skolka Jan , K výstavě Ludmily Jiřincové, Zprávy z krajů,
10-10,Huttová Zlata , Galérie výtvarného umění v Chebu, Zprávy z krajů,
10-10,Dolejš Jiří , Severočeská galérie v Litoměřicích, Zprávy z krajů,
10-11,Roubíček Jindřich , Okresní galérie výtvarného umění v Náchodě, Zprávy z krajů,
11-11,Boučková Jitka , Pardubice, Zprávy z krajů,
11-12,Dočekal Jan , Obrazy A.F. Stehlíka v jihlavské Oblastní galérii Vysočiny, Zprávy z krajů,
13-14,Hlaváček Luboš M. , Šaldova objevnost zraku, Panorma,
14-15,Stehlíková Blanka , Životní jubilea Viktora Strettiho a Jaromíra Strettiho-Zamponiho, Panorama,
14-21,Procházka Václav , Jubileum Otakara Španiela , 13.6. 1881 - 15.2. 1955,
15-15,-fš- , Jindřich Štyrský, Panorama,
15-16,Sedlář Jaroslav , Jubileum Františka Viktora Mokrého, Panorama,
16-16,Bužgová Rambousková Eva , Jubileum portrétisty českých měst, Panorama,
16-16,Štěpánek Pavel , Bartolomé Estebán Murillo - 300. výročí úmrtí, Panorama,
20-20,Boučková Jitka , Galérie Jaroslava Gruse v Pardubicích, Galerie muzea,
20-21,Klivar Miroslav , Potřebujeme nová písma, Rozhovory polemiky komentáře dopisy,
21-21,Pečinková Pavla , Opožděná polorecenze, Knihy,
21-21,Štochlová Helena , Kapitoly z dějin českého animovaného filmu, Knihy,
22-22,Benešová Marie , Emanuel Poche, Dobroslav Líbal, Eva Reitharová, Petr Wittlich: Praha národního probuzení, Knihy,
22-35,Sarabyanov Dmitrij Vladimirovič , Ruské a sovětské umění 1900-1930, ?,
36-40,Konečná Radoslava , O tvorbě Taťány Nasipovové, Z ateliérů našich přátel,
41-43,Soukupová roz. Bubeníčková Věra , Václav Menčík, Z ateliérů,
44-45,Dvořák František , Olomoucký sochař Rudolf Svoboda, ?,
46-48,Konečný Dušan , Výtvaré písně Ivana Schurmanna, ?,
49-51,Stehlíková Blanka , Události a situace v tvorbě Ivana Bukovského, Z ateliérů mladých autorů,
52-54,Kováč Peter , Sochař Jiří Volf, ?,
55-56,Hartmann Antonín , Jan Exnar, ?,
57-57,Hartmann Petr , Kresby Otakara Španiela, Výstavy,
57-58,Kybalová Hartmannová Ludmila , Mezinárodní textilní miniatura, Výstavy,
58-59,Hrníčko Václav , Současné lidové hračky, Výstavy,
59-59,Hošková Simeona , Nová grafika Jaroslava Chudomela, Výstavy,
59-60,Klivar Miroslav , Tvorba Stanislava Kováře, Výstavy,
60-60,-fš- , Výstava Ladislava Šalouna, Výstavy,
60-61,Hlušička Jiří , Pohled do díla Bohdana Laciny, Výstavy,
61-62,Blažíček Oldřich Jakub , Řezby Ferdinanda M. Brokofa v Národní galérii, Výstavy,
62-63,Benešová Marie , Ke stopadesátému výročí narození architekta Josefa Zítka, Kaleidoskop,
63-64,Koubová Eidernová Vladimíra , Antonín Hudeček 14.1. 1873 - 11.8. 1941, Kaleidoskop,
64-64,Švácha Rostislav , Pavel Janák stoletý, Kaleidoskop,

 

číslo:
ročník:
Edice:
ISBN/ISSN:
předmět:
autor:
jiný dokument: