Tiskový výstup informačního systému abART - dokument


 
Zpracovávám požadavek,
čekejte prosím ...
 

Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave

podnázev: Galéria 2007 - 2008
autor textu: Abelovský Ján , Bahurinská Jana , Bajcurová Katarína , Bartošová Pinterová Zuzana , Beňová Katarína , Büngerová Vladimíra , Buran Dušan , Chmelinová Katarína , Čičo Martin , Hanáková Petra ... a další
počet stran: 268, obálka
rok vydání/vzniku: 2009
typ dokumentu: ročenka

dokumenty
vyhledávací lišta
podrobný filtr: umožňuje vyhledávání podle: čísla, ročníku, edice, ISBN/ISSN, předmět, autor, jiný dokument. Další vyhledávací pole mohou přidávána podle potřeb a požadavků.
- číslo: pro vyhledávání dle čísla periodika nebo svazku, v arabských číslicích
- ročník: pro vyhledávání dle ročníku periodika, v arabských číslicích
- edice: pro vyhledávání dle názvu edice
- ISBN/ISSN: pro vyhledávání dle standardizačních čísel
- předmět: pro vyhledávání dle předmětu (klíčového slova), kterým je charakterizován dokument
- autor: pro vyhledávání dle autora publikace
- jiný dokument: pro vyhledávání nadřazeného dokumentu, slouží k vyhledávání článku, výstřižků aj.
stav podrobného filtru (nastaven/není nastaven)
vyhledávací pole (mohou se kombinovat):
- název (podnázev): pro vyhledání názvu nebo podnázvu dokumentu(např. mladí nebo i *mladí)
- rok vydání: pro vyhledání roku vydání, ve formátu RRRR/MM/DD (např. 2006/05)
potvrzení výběru (ikona vyhledat nebo klávesa enter).
Zástupné znaky pro vyhledávání jsou * (pro více znaků) a ? (pro jeden znak).
Podrobný filtr není obsažen ve volné verzi abARTu!.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Hledej
Název (podnázev): Rok vydaní:
Ročenka Slovenskej n
strana, autor textu, nazev, podnazev
5-5,Kusá Alexandra , Editorial, ?,
7-20,Ludiková Zuzana , Obraz alegórie štyroch elementov Hendricka van Balen a Jana Brueghela st. v antverpskej zbierke, ?,
21-26,Kusá Alexandra , Podiel inštitúcií na formovaní umenia socialistického realizmu v 50. rokoch 20. storočia, Zväz výtvarníkov a Vysoká škola výtvarných umení,
27-36,Hrabušický Aurel , Medzi socialistickým realizmom a Bruselským snom, ?,
37-48,Orišková Mária , Inscenovanie, spektákel a dizajn výstav: prípad MAK, Viedeň, ?,
49-52,Bajcurová Katarína , Dream of the Museum - a Gallery, ?,
53-56,Mitášová Monika , K vzniku dostavby SNG, Štyri alternatívy návrhu Vladimíra Dedečka,
57-62,Šidlíková Zuzana , Odevná tvorba v 50. rokov 20. storočia na Slovensku, ?,
63-69,Buday Peter , Časopis Forum ako dokument kultúry a spoločonského diania v medzivojnovom období, ?,
71-73,Trepková Paternostro Zuzana , Karol Marko st.: Krajina s kúpajúcimi sa mladíkmi, Návrat jedného diela na Slovensko,
75-78,Beňová Katarína , Akvizície diel Ladislava Mednyánszkeho v SNG za posledné roky, ?,
79-82,Čičo Martin , Latona a sedliaci - reprodukčná grafika Hieronyma Trudona a Cesare Fantettiho podľa Annibale Carracciho a rovnomenný obraz v zbierke Slovenskej národnej galérie, ?,
83-92,Büngerová Vladimíra , Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999, ?,
83-92,Kusá Alexandra , Profily riaditeľov Slovenskej národnej galérie 1948-1999, ?,
93-93,Büngerová Vladimíra , Blok spomienok: Úvod, ?,
93-93,Kusá Alexandra , Blok spomienok: Úvod, ?,
94-94,Peterajová Ľudmila , Vysoká prestíž, vážnosť a prítažlivosť SNG do roku 1970, ?,
97-97,Šefčáková roz. Jílková Eva , Pár slov najmä o grafickej zbierke, ?,
98-98,Marenčin Albert , Moje galerijné roky, ?,
98-99,Šefčáková roz. Jílková Eva , Marica Vilčeková: Štartovali sme od nuly..., ?,
100-102,Bartošová Pinterová Zuzana , Rozhovor se Zuzanou Bartošovou, ?,
100-102,Büngerová Vladimíra , Rozhovor se Zuzanou Bartošovou, ?,
103-105,Abelovský Ján , Rozhovor s Jánom Abelovským, ?,
103-105,Kusá Alexandra , Rozhovor s Jánom Abelovským, ?,
107-107,Büngerová Vladimíra , Antológia z dokumentov Slovenskej národnej galérie: Úvod, ?,
107-107,Kusá Alexandra , Antológia z dokumentov Slovenskej národnej galérie: Úvod, ?,
107-108,Kusá Alexandra , Zákon č. 24/1948, 1948,
108-110,Vaculík Karol , Vysvetlivky dr. Karola Vaculíka, riaditeľa SNG, k plneniu zákona SRN č. 24/48 a organizačného štátusu SNG, 1960,
108-110,Kusá Alexandra , Vysvetlivky dr. Karola Vaculíka, riaditeľa SNG, k plneniu zákona SRN č. 24/48 a organizačného štátusu SNG, 1960,
110-112,Strechaj Rudolf , Zákon o múzeách a galériách - zákon č. 109, 1961,
110-112,Kusá Alexandra , Zákon o múzeách a galériách - zákon č. 109, 1961,
112-114,Biľak Vasil , Štatút Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 1962,
112-114,Kusá Alexandra , Štatút Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 1962,
114-116,Büngerová Vladimíra , Návrh náplne a organizácie oddelenia užitého [úžitkového] a priemyselného výtvarníctva SNG, 60. roky,
116-117,Válek Miroslav , Darovacia zmluva uzatvorená medzi Ľudovítom Fullom a Československým štátom, 1969,
116-117,Kusá Alexandra , Darovacia zmluva uzatvorená medzi Ľudovítom Fullom a Československým štátom, 1969,
117-118,Váross Marian , Informácia o zriadení Koordinačnej rady riaditeľov slovenských galérií a o jej štatúte, 1976,
117-118,Büngerová Vladimíra , Informácia o zriadení Koordinačnej rady riaditeľov slovenských galérií a o jej štatúte, 1976,
118-120,Mruškovic Štefan , Informácia o splnení záverov Ideologickej komisie ÚV KSS o dotvorení expozičného celku SNG v Bratislave a vo Zvolene, 1977,
118-120,Kusá Alexandra , Informácia o splnení záverov Ideologickej komisie ÚV KSS o dotvorení expozičného celku SNG v Bratislave a vo Zvolene, 1977,
120-122,Lörincz Július , Hodnotenie stálej expozície na Zvolenskom zámku Slovenské výtvarné umenie po roku 1945, 1978,
120-122,Kusá Alexandra , Hodnotenie stálej expozície na Zvolenskom zámku Slovenské výtvarné umenie po roku 1945, 1978,
120-122,Mičura Milan , Hodnotenie stálej expozície na Zvolenskom zámku Slovenské výtvarné umenie po roku 1945, 1978,
122-127,Mruškovic Štefan , 11. zasadnutie ÚV KSČ a aplikácia jeho záverov na podmienky ideovej činnosti SNG, 1978,
122-127,Büngerová Vladimíra , 11. zasadnutie ÚV KSČ a aplikácia jeho záverov na podmienky ideovej činnosti SNG, 1978,
127-130,Kusá Alexandra , Informácia o obsahovom dotvorení stálych expozícií Slovenskej národnej galérie v Bratislave (príprava reinštalácie stálych expozícií SNG a ich sprístupnenia v máji 1981 pri príležitosti 60. výročia vzniku KSČ), 1980,
130-131,Ilečková Silvia , Projekt budovania zbierky súčasného umenia socialistických krajín a pokrokového umenia štátov ostatného sveta, 1985,
130-131,Ludiková Zuzana , Projekt budovania zbierky súčasného umenia socialistických krajín a pokrokového umenia štátov ostatného sveta, 1985,
131-135,Kubičková Klára , Komplexný návrh na vytvorenie zbierky architektúry podľa príkazu riaditeľa SNG č. 2/1987, 1987,
131-135,Žáčková Agáta , Komplexný návrh na vytvorenie zbierky architektúry podľa príkazu riaditeľa SNG č. 2/1987, 1987,
131-135,Ludiková Zuzana , Komplexný návrh na vytvorenie zbierky architektúry podľa príkazu riaditeľa SNG č. 2/1987, 1987,
135-136,Kusá Alexandra , Programové vyhlásenie Slovenskej národnej galérie, 1990,
136-137,Bartošová Pinterová Zuzana , Koncepcia rozvoja Slovenskej národnej galérie, 1990,
136-137,Büngerová Vladimíra , Koncepcia rozvoja Slovenskej národnej galérie, 1990,
137-140,Kusá Alexandra , Návrh nového projektu Rekonštrukcie, modernizácie a dostavby areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave, 2007,
141-158,Jablonská Beata , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Rusinová Zora , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Hrabušický Aurel , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Mitášová Monika , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Büngerová Vladimíra , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Kusá Alexandra , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Müllerová Katarína , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Buran Dušan , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Čičo Martin , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
141-158,Beňová Katarína , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
159-172,Jablonská Beata , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Poláčková Dagmar , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Hrabušický Aurel , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Čierna Katarína , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Mitášová Monika , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Büngerová Vladimíra , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Hanáková Petra , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Chmelinová Katarína , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Čičo Martin , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
159-172,Beňová Katarína , Akvizície Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
173-181,Ondrejčeková Zora , Prírastky umenovednej literatúry v knižnici Slovenskej národnej galérie v roku 2007, ?,
183-191,Ondrejčeková Zora , Prírastky umenovednej literatúry v knižnici Slovenskej národnej galérie v roku 2008, ?,
193-200, , Z výročnej správy Slovenskej národnej galérie za rok 2007, ?,
201-210, , Z výročnej správy Slovenskej národnej galérie za rok 2008, ?,
211-260, , 60 rokov otvorené, Katalóg výstavy usporiadanej k 60. výročiu založenia SNG,
215-216,Ludiková Zuzana , Anatómia výročných výstav, ?,
216-217,Kusá Alexandra , Výstava 60 rokov otvorené, ?,
219-222,Kusá Alexandra , Hľadanie vlastnej identity, ?,
223-228,Kusá Alexandra , Klenotnica slovenského umenia, ?,
223-228,Ludiková Zuzana , Klenotnica slovenského umenia, ?,
229-236,Kusá Alexandra , Siene slávy - pamätné izby, ?,
229-236,Ludiková Zuzana , Siene slávy - pamätné izby, ?,
237-244,Kusá Alexandra , Na ceste k trvalým hodnotám, ?,
237-244,Ludiková Zuzana , Na ceste k trvalým hodnotám, ?,
245-252,Jablonská Beata , Pod jednou střechou, ?,
245-252,Kusá Alexandra , Pod jednou střechou, ?,
245-252,Ludiková Zuzana , Pod jednou střechou, ?,
253-259,Bajcurová Katarína , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Jablonská Beata , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Poláčková Dagmar , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Hrabušický Aurel , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Čierna Katarína , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Homoľová Alexandra , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Mitášová Monika , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Büngerová Vladimíra , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Kusá Alexandra , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Müllerová Katarína , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Chmelinová Katarína , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Buran Dušan , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Čičo Martin , Obľúbené dielo, ?,
253-259,Beňová Katarína , Obľúbené dielo, ?,
260-260, , Skratky, ?,

 

číslo:
ročník:
Edice:
ISBN/ISSN:
předmět:
autor:
jiný dokument: